Traženo: obligacije prelazne i završne odredbe

Ukupno nađeno: 759 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 759 pronadjenih primera ovde je prikazano 30 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o Državnom tužilaštvu (CG)

<lat>DžI</lat> PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Zakon o Sudskom savjetu (CG)

<lat>IDž</lat>. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Zakon o Ustavnom sudu Crne Gore (CG)

<lat>V</lat>. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Zakon o željeznici (CG)

<lat>VII</lat>. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama (CT)

<lat>IV</lat> PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Odluka o javnim parkiralištima i garažama (CT)

<lat>VII</lat> PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Pravilnik o normativima i standardima za sticanje sredstava iz javnih prihoda za ustanove koje realizuju javno važeće obrazovne programe (CG)

<lat>VIII</lat> PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Pravilnik o sadržini i načinu donošenja posebne osnove, programa i plana gazdovanja šumama i izvođačkog projekta (CG)

<lat>VI</lat> PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Zakon o elektronskim komunikacijama (CG)

<lat>DžIV</lat>. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Zakon o gimnaziji (CG)

<lat>VI</lat> PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Zakon o graničnoj kontroli (CG)

<lat>Dž</lat>. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (CG)

<lat>DžV</lat> PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave (BA)

<lat>IDž</lat> - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Pravilnik o postupku odlučivanja po prigovorima osiguranika i trećih oštećenih lica (CG)

Prelazne i završne odredbe

Zakon o porezu na promet nepokretnosti (CG)

<lat>VIII</lat>. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Zakon o sportu (CG)

<lat>DžII</lat>. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Zakon o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju (CG)

<lat>IDž</lat>. PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Zakon o unutrašnjim poslovima (CG)

<lat>DžI</lat>. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Odluka o mjesnim zajednicama (KO)

<lat>Dž</lat> PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima (CG)

<lat>VI</lat>. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Zakona o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu (CG)

<lat>VII</lat>. PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Zakon o zaštiti potrošača (CG)

<lat>IDž</lat> PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju (CG)

<lat>DžIDž</lat> PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Zakon o stručnom obrazovanju (CG)

<lat>DžI</lat> PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i drugim uslovima za uređaje i opremu za pogon motornih vozila na tečni naftni ili prirodni gas (CG)

Prelazne i završna odredba :

Zakon o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti (CG)

<lat>Dž</lat>. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

... i uprave, odnosno povjerenih poslova lokalne uprave i obuhvataju skup pravila ponašanja koja se odnose na: rad, prijem i ophođenje sa korisnicima usluga; evidenciju ulaska i izlaska zaposlenih u toku i van radnog vremena; signalizaciju; pravila ponašanja i ophođenja; posebna pravila za izabrana i ... i ... i ... i prelazne i završne odredbe ...

<lat>Dž</lat> PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE