Traženo: letački dotatak

Ukupno nađeno: 6045 primera


U dokumentima tipa propisi od ukupno 6033 pronadjenih primera ovde je prikazano 33 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Odluka o definisanju međusobnih obaveza Agencije za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o. i Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije po osnovu učešća u raspodeli prihoda od terminalnih naknada (RS)

Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja uverenja o gradaciji uređaja za simuliranje leta aviona (RS)

Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja uverenja o gradaciji uređaja za simuliranje leta helikoptera (RS)

Pravilnik o upisivanju u dozvolu pilota ili kontrolora letenja ICAO ekspertskog nivoa 6 znanja engleskog jezika (RS)

Pravilnik o pravu putnika kod uskraćivanja ukrcavanja, otkazivanja letova i velikog kašnjenja letova (RS)

Pravilnik o dozvolama kontrolora letenja i centrima za obuku (RS)

Pravilnik o dozvoli inženjera letača i centrima za obuku (RS)

Pravilnik o zdravstvenim uslovima za kontrolore letenja (RS)

Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti letačkog osoblja u civilnom vazduhoplovstvu (RS)

Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti letačkog osoblja (RS)

Odluka o utvrđivanju visine naknade za korišćenje usluga obezbeđenja vazdušnog saobraćaja u oblasti terminalnih kontrola letenja (RS)

Odluka o visini naknade za korišćenje usluga obezbeđenja vazdušnog saobraćaja u oblasti terminalnih kontrola letenja (RS)

Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje mora da ispuni letačko osoblje (RS)

Zakon o davanju kontragarancije republike srbije srbiji i crnoj gori po zajmu evropske investicione banke (projekat sveobuhvatne rehabilitacije infrastrukture kontrole letenja - srbija i crna gora) (RS)

Pravilnik o uslovima i postupku priznavanja dozvola i ovlašćenja letačkog osoblja stečenih u inostranstvu (SCG)

Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava centar za obuku osoblja koje obavlja poslove vatrogasno-spasilačkog obezbeđenja i vatrogasno-spasilačke službe na aerodromu i letilištu (SCG)

Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava centar za obuku letačkog osoblja (SCG)

Pravilnik o dozvolama letačkog osoblja (SCG)

Pravilnik o vatrogasno-spasilačkom obezbeđenju i vatrogasno-spasilačkoj službi na aerodromu i letilištu (SCG)

Naredba o visini naknade za pregled uređaja za simuliranje leta i odobravanje programa tehničkog održavanja (SCG)

Naredba o visini naknade za pregled letilišta po izvršenoj izgradnji i pregled terena posle uređenja (SCG)

Naredba o visini naknade za utvrđivanje i proveru da li aerodrom ispunjava uslove da informisanje vazduhoplova u letu u saobraćajnoj zoni aerodroma, meteorološko osmatranje i tehničko obezbeđenje na aerodromu, vrši vlasnik ili korisnik aerodroma (SCG)

Pravilnik o načinu izrade i formi prognostičkih karata uključenih u meteorološku dokumentaciju za let i vazduhoplovnih klimatoloških informacija (SCG)

Pravilnik o stručnoj spremi, stručnoj obuci, ispitima, dozvolama i ovlašćenjima tehničkog osoblja kontrole letenja (SCG)

Pravilnik o službenom odelu osoblja kontrole letenja i osoblja meteorološkog obezbeđenja vazdušne plovidbe (SCG)

Odluka o osnivanju službi aerodromskih kontrola letenja (SCG)

Pravilnik o stručnoj spremi, ispitima i dozvolama za rad kontrolora letenja (SCG)

Pravilnik o korišćenju letilišta (SCG)

Pravilnik o stručnoj spremi, stručnoj obuci, ispitima, dozvolama i ovlašćenjima osoblja službe veze kontrole letenja (SCG)

Pravilnik o vremenu letenja , vremenu letenja u dugolinijskom saobraćaju, vremenu letenja noću, dnevnom radnom vremenu, broju poletanja i sletanja u toku radnog vremena i dužini dnevnog odmora članova posade vazduhoplova (SCG)

Zakon o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju (RS)

b) Prava putnika kod uskraćivanja ukrcavanja, otkazivanja letova i kašnjenja letova

Otkazivanje leta

Kašnjenje leta

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 7 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Okrivljeni se ima osloboditi od optužbe primenom čl. 355. tač. 1. ZKP, da je izvršio krivično delo ugrožavanje javnog saovraćaja iz čl. 289. st. 3. u vezi st. 1. KZ, kada je utvrđeno da je do sletanja vozila okrivljenog van kolovoza došlo iz subjektivnih razloga okrivljenog kao vozača.

...

Sve dok je zajedničko dete parničara iz bračnih sporova malo letno , pa makar ono bilo ekonomski samostalno, sud je dužan da, ukoliko brak razvede, poništi ili ga oglasi nepostojećim, odluči i o tome kome će od roditelja poveriti dete na čuvanje i vaspitanje.

...

Kada je tužilja kao civil u toku 1999. godine usled nato agresije povrećena gelerom pri naletu nato aviona, tada se ne može prihvatiti stav suda da tuženi državna zajednica Srbije i Crne Gore nije pasivno legitimisana u konkretnom sporu za naknadu štete, a da u tom slučaju mogu odgovarati s/iiio države članice nato alijanee.

...

Vozač naleti na pešaka na obeleženom pešačkom prelazu ne može se pozivati na princip da nije dužan da predvidi nepropisne i nepravilne postupke drugih učesnika u saobraćaju

...

Kada je utvrđeno da je optuženi svojim putničkim motornim vozilom započeo preticanje vozila i time se našao na levoj kolovoznoj traci u smeru svog kretanja, vozeći neprilagođenom brzinom datoj saobraćajnoj situaciji, pa sleteo levo van kolovoza i nastupila je smrt saputnika u vozilu optuženog, ali je uzrok sletanja zdravstveno stanje optuženog-trenutni gubitak svesti zbog nadražaja kašlja usled hronične bolesti bronhitisa, pa u toj situaciji se ima osloboditi optužbe usled nedostatka dokaza da je

...

Dovedena je u opasnost bezbednost leta aviona, ako je dežurni avio mehaničar na aerodromu, pred poletanje aviona propustio da pravilno zatvori poklopac rezervoara ulja, pa poklopac u toku leta otpadne i iz rezervoara iscuri ulje

...

Pod pojmom PUT u smislu krivičnog dela Ugrožavanje bezbednosti javnog saobraćaja, podrazumeva se pored javnog puta i svaka druga površina na kojoj se saobraća pa tako i POLETNO- SLETNA STAZA NA AERODROMU

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

PDV se ne obračunava i ne plaća na isporuku avio-goriva za potrebe stranih letilica koje koriste nerezidentna preduzeća

...

Isporuka goriva domaćim avio kompanijama za letove na relaciji Srbija - Crna Gora i obratno, je prometom dobara za koji je predviđeno poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, pod određenim uslovima

...

Obveznik može (pod određenim uslovima) da ostvari poresko oslobođenje za isporuke letilica i promet dobara i usluga koji vrši za potrebe domaćih letilica koje se, uz naknadu, pretežno koriste u međunarodnom vazdušnom saobraćaju, kao i za potrebe stranih letilica koje koriste nerezidentna preduzeća

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

U skladu sa odredbama međunarodnih konvencija o vazdušnom saobraćaju, međunarodni vazdušni prevoz je onaj kod koga se mesto poletanja i mesto sletanja nalaze na teritoriji dve države potpisnice konvencije, ili na teritoriji jedne države ako je predviđeno međusletanje na teritoriji druge države potpisnice.

Prevoznik mo`e izvr{iti prevoz drugom linijom samo izuzetno, kad to zahteva bezbednost leta ili u drugim opravdanim slu~ajevima.