Traženo: internet

Ukupno nađeno: 1947 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 1934 pronadjenih primera ovde je prikazano 17 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o postupku za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena (RS)

Pravilnik o uslovima za pružanje Internet usluga i ostalih usluga prenosa podataka i sadržaju odobrenja (RS)

Pravilnik o uslovima za pružanje usluga prenosa govora korišćenjem interneta i sadržaju odobrenja (RS)

Pravilnik o uslovima za pružanje internet usluga i sadržaju odobrenja (RS)

Pravilnik o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima (RS)

Internet stranica

Tarifa naknada koju od korisnika naplaćuje OFPS (RS)

UGOSTITELjSKI OBJEKTI - KAFIĆI, BAŠTE (TERASE), RESTORANI, UKLjUČUJUĆI I RESTORANE/KIOSKE SA BRZOM HRANOM, PEKARE, POSLASTIČARNICE, INTERNET KAFEE UGOSTITELjSKOG TIPA KOJE IMAJU PROSTOR ZA SMEŠTAJ GOSTIJU I U KOJIMA SE SLUŽE PIĆA

POSLOVNI PROSTOR (KANCELARIJSKI PROSTORI, BANKE, AGENCIJE, ADVOKATSKE KANCELARIJE, BILET SERVISI I SL.), MENjAČNICE, KIOSCI, VIDEO I CD KLUBOVI, INTERNET KAFEI I SL.

Statut Komore socijalne zaštite (RS)

Javnost rada Komore - informisanje, časopisi i internet

Časopisi i Internet

Statut Narodne banke Srbije (RS)

Internet i intranet prezentacija

Pravilnik o postupku za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena (RS)

Komisija za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnog internet domena

Upotreba nacionalnog internet domena suprotna dobrim poslovnim običajima

Legitiman interes za korišćenje nacionalnih internet domena

Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj po osnovu javnog saopštavanja muzičkih dela sa nosača zvuka ili slike i dela koja se emituju (RS)

5. Internet kafei, poslastičarnice, pekare i slični objekti ugostiteljskog tipa

Poslovnik Republičke izborne komisije (RS)

Internet stranica Komisije

Pravilnik o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga i sprovođenju kontrole obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija (RS)

Parametri kvaliteta javne govorne usluge koja se pruža korišćenjem Interneta

Uputstvo za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa (RS)

Objavljivanje na internetu

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Kada neko otkrije tuđu šifru i lozinku korisnika kompjuterskog sistema, pa se priključi na Internet i preko identifikacionog znaka tog korisnika Interneta troši njegovo plaćeno vreme, dakle troši tuđe plaćeno vreme na Internetu , u njegovom delovanju se mogu steći obeležja krivičnog dela krađa iz čl. 165. st. 1. KZRS, odnosno u konkretnom slučaju sitna krađa iz čl. 173. tač. 1. KZRS. Sve što se meri i čemu se merenjem određuje vrednost predstavlja pokretnu stvar u smislu navedenog

...

Za suđenje u sporu za naknadu štete zbog povrede žiga koriiljenjem internet sajtova mesno nadlžan je i sud u Beogradu, bez obzira na sedište tuženog, jer je područje Beograla najbrojnije područje u pogledu kupaca robe proizvođača čiji je žig zaštićen i povređen

...

Okolnost da je zbog pogrešno objavljenog rezultata sporteke prognoze na Internet -sajtu Švajcarskog fudbalskog prvenstva, koji je preuzela Služba PTT-sporteke informacije i na osnovu koga je sačinjen i objavljen prvi izveštaj u listu "Eho" prema kome je tužilac ostvario dobitak od 10.061, 30 dinara za pogođenih devet rezultata, ne daje pravo tužiocu na isplatu spornog iznosa niti naknade štete, jer do objavljivanja pogrešnog izveštaja nije došlo krivicom tužene Lutrije Srbije

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 9 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slučaju kada privredni subjekat obavlja promet softverskih programa fizičkim licima putem interneta , u okviru delatnosti 52610 (Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu), a nakon evidentirane uplate putem e-mail-a se dostavlja pristupna šifra korisniku programa

PITANjA I ODGOVORI (_)

Kome se treba obratiti za informacije u vezi stambenih kredita?

PITANjA I ODGOVORI (_)

Koja institucija je nadležna za kontrolu rada banaka?

PITANjA I ODGOVORI (_)

Interesuje me na koji način se prijavljuje za stambene kredite za mlade?

PITANjA I ODGOVORI (_)

Da li vlada naše i drugih zemalja dodeljuju stipendije učenicima - studentima? Na koji način mogu da obezbedim novčana sredstva (stipendiju) za studije u inostranstvu?

PITANjA I ODGOVORI (_)

Gde se mogu pročitati detaljne informacije o svemu što je potrebno za otvaranje menjačnice?

PITANjA I ODGOVORI (_)

Da li će i kada invalidi sa telesnim oštećenjem od 100% biti osloboeni plaćanja PDV - a na uvoz automobila? Kome se treba obratiti za potrebnu dokumentaciju?

PITANjA I ODGOVORI (_)

šta je PDV (porez na dodatu vrednost)?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_)

Pitanje: Gde se podnose evidencione prijave za PDV i gde se mogu naći obrasci?

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Prodavac se obavezuje i da u periodu od 12 meseci, počev od datuma uplate, uredno vrši azuriranje baza i softvera instaliranih na računarima kupca, putem interneta u intervalima koje Kupac sam odredi.