trgovinski ugovor
trgovinski tehničar
trgovinski sud
trgovinski rabat
trgovinski objekt
trgovinski menadžment
trgovinski deficit
trgovinski centar