Traženo: provala

Ukupno nađeno: 83 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 52 pronadjenih primera ovde je prikazano 15 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače (RS)

Prostorija za administrativne poslove mora biti tehnički obezbeđena u pogledu zaštite od provale i mora biti u istom građevinskom objektu u kojem se nalazi učionica.

Pravilnik o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi (RS)

- Provaljenik

Pravilnik o merama tehničke zaštite stare i retke bibliotečke građe (RS)

U vanrednim okolnostima (poplava, požar, krađa ili provala , elementarne nepogode, ratna razaranja i sl.) preduzimaju se potrebne mere zaštite stare i retke bibliotečke građe, u skladu sa zakonom.

Zakon o javnom beležništvu (RS)

Javni beležnik je dužan osigurati prostorije i predmete iz stava 1. ovog člana, za slučaj oštećenja, uništenja ili nestanka, usled krađe, provale , požara, poplave ili posledica kakve elementarne nepogode, pod uobičajenim opštim uslovima poslovanja osigurača.

Krivični zakonik (RS)

1) obijanjem ili provaljivanjem zatvorenih zgrada, stanova, soba, kasa, ormana ili drugih zatvorenih prostora ili savlađivanjem mehaničkih, elektronskih ili drugih većih prepreka;

(2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno provaljivanjem ili obijanjem motornog vozila, ili upotrebom sile ili pretnje, učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

(2) Ako vrednost stvari iz stava 1. ovog člana prelazi iznos od četristopedeset hiljada dinara ili ako je krađa učinjena obijanjem ili provaljivanjem zatvorenih zgrada, soba, kasa, ormana ili drugih zatvorenih prostorija ili je učinjena od strane grupe ili na naročito opasan ili drzak način ili od strane lica koje je pri sebi imalo kakvo oružje ili opasno oruđe radi napada ili odbrane ili za vreme požara, poplave, zemljotresa ili drugog udesa, učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina.

Zakon o osiguranju (RS)

9) ostala osiguranja imovine, koja pokrivaju štete na imovini nastale zbog loma mašina, provalne krađe, loma stakla, grada, mraza ili drugih opasnosti, osim šteta koje pokrivaju osiguranja iz tač. 3) - 8) ovog člana;

Pravilnik o javnobeležničkoj kancelariji i radnom vremenu javnog beležnika (RS)

Kancelarija mora biti čista i uredna, zaštićena od provale , obezbeđena protivprovalnim vratima i odgovarajućom zaštitom prozora (rešetkama).

Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije (RS)

- alarmne sisteme protiv provala

- nadzor i daljinski nadzor elektronskih sigurnosnih sistema, kao što su alarmi protiv provale i protivpožarni zaštitni sistemi, uključujući njihovo instaliranje i održavanje, del. 80.20

Pravilnik o stručnim ispitima zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova (RS)

Kriminalistička metodika: ubistvo; silovanje, nedozvoljeni pobačaj; deteubistvo; razbojništvo; provalna krađa; džepna krađa; oduzimanje i krađa motornih vozila; prevara; ucena; nedozvoljena trgovina i šverc; špijunaža; sabotaža.

Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima (RS)

Odgovorna lica i drugi zaposleni koji učestvuju u tehnološkom procesu i obavljaju stručne poslove bezbednosti i zdravlja na radu, dužni su da sprovode i kontrolišu sprovođenje mera zaštite na radu i mera zaštite od požara koje se odnose na zaštitu od opasnosti eksplozije metana, drugih opasnih gasova ili ugljene prašine ili od agresivne mineralne prašine, jonizujućih zračenja, silikoze, provale vode ili požara.

Svaki zaposleni je dužan da bez odlaganja obavesti odgovorno lice o svakoj pojavi opasnosti pri izvođenju rudarskih radova, a naročito o pojavi eksplozivnih, zagušljivih i otrovnih gasova, o provali vode, požaru, klizanju zemljišta ili drugim pojavama koje mogu ugroziti bezbednost zaposlenih, materijalnih dobara i imovine i život i zdravlje ljudi.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 29 pronadjenih primera ovde je prikazano 13 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pravno lice kome je povereno održavanje javnog puta, odgovara za štetu prouzrokovanu provaljivanjem dotrajalog mosta pod teretom vozila

...

Krađa učinjena obijanjem ili provaljivanjem koja je zbog vrednosti oduzetih stvari od strane prvostepenog suda pogrešno kvalifikovana kao krivično delo teške krađe iz člana 128.stav 2.KZV posle izmene vrednosnog obeležja u članu 128.stav 2, KZV po žalbi okrivljenog mora se prekvalifikovati u krivično delo krađe iz člana 127.stav 1.KZV.

...

Oduzimanje crep penjanjem na kuću, je teška krađa Teška krađa savlađivanjem većih prepreka a ne obijanjem i provaljivanjem

...

Lice koje provali prozor i a kada se aktivira alarmni sistem, izvršilo je krivično delo Teška krađa u pokušaju

...

Izazvane su teške posledice usled ozbiljne pretnje učinioca da će napasti na život i telo oštećenog kada je ovaj provalio u sobu u samačkom hotelu u kome je stanovao oštećeni, i sa skalpelom uputio mu pretnje da će ga ubiti, usled čega je oštećeni uplašen za svoj život skočio kroz prozor sa prvog sprata hotela, sa visine od pet metara i tom prilikom zadobio teške telesne povrede.

...

Provala u poslovne prostorije optuženog, uništenje i odnošenje dokumentacije nužne za sačinjavanje godišnjeg izveštaja o poslovanju ima uticaja na pravilnu ocenu izvršenja i odgovornost okrivljenih (viša sila)

...

Provala u poslovne prostorije preduzeća, uništenje i odnošenje dokumentacije iz arhive je činjenica koja ima uticaja na ocenu izvršenja dela i odgovornost okrivljenih pa se te činjenice moraju utvrditi.

...

Sud ne može na osnovu činjenice da se u stan okrivljenog može lako provaliti , zaključiti da su mu kompromitujući dokazi podmetnuti

...

Otvaranje zaključanih vrata na prtljažniku vozila podešenim ključem predstavlja provaljivanje zatvorenog prostora

...

Krađa je izvršena provaljivanjem zatvorenog prostora kada je učinilac sa krova skinuo par crepova i kroz načinjeni otvor ušao na tavan, odakle je ušao u prodajni prostor, pa oduzeo određene stvari

...

Kada učinilac pokida mrežu za komarce na prozoru stana oštećenog, pa uđe u stan kroz prozor i oduzme stvari, radi se o ulasku u zatvoren prostor provaljivanjem

...

Krađa je izvršena provaljivanjem kada je optuženi iz kuće oštećenog u kojoj je stanovao kao podstanar oduzeo ključeve od njegove prodavnice, pa je otključavši istu tim ključevima ušao u prodavnicu i oduzeo određene stvari

...

G. Ulazak u zatvoren prostor-pomoću ključa do koga je okrivljeni došao na nezakonit način, je provaljivanje

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

U međuvremenu pokušana je provala u stan od strane NN lica.

...

Isplata štete vrši se po odbitku od % ali ne manje od dinara po šteti osim za štete nastale usled saobraćajne nezgove i-ili požara, i-ili eksplozije, i-ili provalne krađe, i-ili krađe celog vozila ___.