Traženo: sistematizacija radnih mesta

Ukupno nađeno: 938 primera


U dokumentima tipa propisi od ukupno 903 pronadjena primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Uredba o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u Ministarstvu spoljnih poslova (RS)

Uredba o načelima i kriterijumima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u Ministarstvu odbrane (RS)

Uredba o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade (RS)

Odluka o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u pokrajinskim organima (APV)

Uredba o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima i posebnim organizacijama (RS)

Uredba o načelima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u ministarstvima, organizacijama i službama Saveta ministara (SCG)

Odluka o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u pokrajinskim organima uprave, pokrajinskim organizacijama i službama (APV)

Zakon o državnoj upravi (RS)

Akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta

Pravilnik o upravi u javnim tužilaštvima (RS)

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u javnom tužilaštvu

Statut Narodne banke Srbije (RS)

Sistematizacija radnih mesta

Uredba o službama Vlade (RS)

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u službi

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 22 pronadjena primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Uredba o službama Vlade (RS)

Da li potpisivanje izvoda otvorenih stavki ima prirodu prepiske kojom se traži saglasnost za knjigovodstveno stanje ili prirodu priznanja duga zavisi od obima ovlašćenja potpisnika, a obim ovlašćenja se utvrđuje aktom o sistematizaciji radnih mesta.

Uredba o službama Vlade (RS)

Poslovi vođenja registra zanatskih radnji na teritoriji opštine ne mogu se obavljati u organu opštinske uprave pa se stoga ti poslovi i ne mogu sistematizovati Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi. Odredbe navedenog pravilnika kojima je za radna mesta izvršenja rešenja u upravnom postupku i vođenje upravnog postupka do odlučivanja, predviđena srednja stručna sprema za njihovo obavljanje, nesaglasne su sa zakonom kojim je utvrđeno da za vođenje

3Rev.II.279/08 (RS)

Povređeno je pravo zaposlenog kada pre donošenja rešenja kojim je utvrđeno da je carinski službenik ostao neraspoređen poslodavac nije utvrđivao da li postoji mogućnost njegovog raspoređivanja na drugo sistematizovano, odnosno slobodno radno mesto iste grupe po mogućnosti u najbližoj organizacionoj jedinici, a ako to nije moguće u drugu organizacionu jedinicu Uprave carina ili da mu je ponudila radno mesto niže grupe.

3Rev.II.279/08 (RS)

Ustavni sud nije nadležan da ocenjuje međusobnu saglasnost Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i Statuta javnog komunalnog preduzeća.

3Rev.II.279/08 (RS)

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u organu državne uprave ne mogu se propisivati posebni uslovi za obavljanje inspekcijskih poslova od onih koji su Zakonom propisani, ako tim zakonom nije bilo predviđeno ovlašćenje, niti mogućnost da se aktom nadležnog ministra mogu postavljati posebni uslovi u pogledu znanja i veština za obavljanje inspekcijskih poslova u određenoj oblasti.

3Rev.II.279/08 (RS)

Ustavni sud nije nadležan da ocenjuje da li je raspoređivanje radnika na odgovarajuća radna mesta izvršeno u skladu sa postojećim aktom o sistematizaciji

3Rev.II.279/08 (RS)

Preduzeće je ovlašćeno da svojim opštim aktom sistematizuje radna mjesta predvidi više stepena stručne spreme, za obavljanje poslova određenog radnog mjesta

3Rev.II.279/08 (RS)

Radnici samostalno utvrđuju unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta, uslove za obavljanje poslova i zadataka na radnom mestu i broj izvršilaca u zavisnosti od vrste, obima, stepena složenosti poslova, odgovornosti i drugih uslova za njihovo obavljanje

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 10 pronadjenih primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

3Rev.II.279/08 (RS)

Da li ima zakonskih smetnji da se pravilnikom o organizaciji 1 sistematizaciji poslova za pojedina radna mesta predvide alternativni stepeni stručne spreme i koliko najviše stepena?

3Rev.II.279/08 (RS)

Nekoliko radnika opštinskog organa uprave, nalaze se na bolovanju za koje poslodavac sumnja u opravdanost razloga za odsustvovanje sa rada, s obzirom da su isti radnici po novoj sistematizaciji ostali neraspoređeni, a ne postoji mogućnost da budu raspoređeni na drugo radno mesto koje odgovara njihovoj stručnoj spremi. Da li isti radnici mogu da se proglase tehnološkim viškom i da im po tom osnovu prestane radni odnos dok se nalaze na bolovanju?

3Rev.II.279/08 (RS)

Da li je direktor javnog vodoprivrednog preduzeća samostalan u donošenju, odnosno izmeni akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta?

PITANjA I ODGOVORI (_)

Kako da dobijem potvrdu radi ostvarivanja prava iz ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2005/2009-04 (_)

Poreski tretman prometa inženjerskih usluga (kompjuterske i programerske usluge na upravljačkim postrojenjima i dodatni aplikativni servis na upravljačkom sistemu u rafineriji nafte u Republici Hrvatskoj) koji obveznik PDV vrši domaćem privrednom društvu - licu koje ima zaključen ugovor o poslovnoj saradnji sa stranim licem, tj. licem koje na teritoriji Republike Srbije nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu, odnosno prebivalište

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-847/2008-04 (_)

Poreski tretman prometa usluga održavanja i razvoja softvera, koje se odnose na dnevne i mesečne obrade podataka, korekcije i dopune postojećeg softvera i razvoj centralnog informacionog sistema, koji strano lice vrši domaćem licu

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-1516/2008-04 (_)

Poreski tretman prometa dobara i usluga koji, u okviru realizacije isporuke 78 sistema za uništavanje medicinskog otpada po zdravstvenim centrima u Srbiji, finansirane sredstvima donacije Komisije Evropskih zajednica, vrši obveznik PDV švedskoj firmi angažovanoj od strane Evropske agencije za rekonstrukciju (EAR), kao i poreski tretman primljenog avansa za predmetni promet dobara i usluga

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-1750/2008-04 (_)

Poreski tretman prometa usluge montaže rashladnog sistema na objektu u Jagodini i prometa dobara koja se ugrađuju u rashladni sistem (paneli i vrata), a koji domaća firma vrši licu iz Republike Hrvatske kao podizvođač

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Ugovor o preuzimanju sanacije (RS)

Za vreme korišćenja sredstava korisnik sanacije dužan je da opšte akte o raspolaganju sredstvima i opšte akte o sistematizaciji radnih mesta donosi uz saglasnost preuzimaoca sanacije.

U dokumentima tipa aktuelne informacije od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Ugovor o preuzimanju sanacije (RS) Ugovor o preuzimanju sanacije (RS)