Traženo: kladionica

Ukupno nađeno: 134 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 127 pronadjenih primera ovde su prikazana 23 nasumice izabrana.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje odobrenja za priređivanje igara na sreću - klađenje (RS)

Pravilnik o načinu vođenja obaveznih evidencija o ostvarenom prometu u kladionicama (RS)

Pravilnik o obliku i sadržini posebne oznake za igračnicu ili kladionicu , odnosno uplatno mesto kladionice (RS)

Pravilnik o određivanju informatičkih uslova za kladionice (RS)

Poseban kolektivni ugovor za delatnost lutrija i kladionica (RS)

Tarifa naknada koju od korisnika naplaćuje OFPS (RS)

SALONI ZABAVE, VIDEO IGRAONICE, BILIJAR SALE, KUGLANE, KOCKARNICE, KLADIONICE , PROSTORI U KOJIMA SE ORGANIZUJU DEČIJI ROENDANI I SL.

Zakon o igrama na sreću (RS)

5. Posebne igre na sreću - klađenje

Posebna oznaka na ulazu u kladionicu

Zakon o elektronskoj trgovini (RS)

Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na: zaštitu podataka o ličnosti, delatnost javnih beležnika i drugih srodnih profesija u pogledu primene poverenih javnih ovlašćenja, restriktivne sporazume u smislu propisa o zaštiti konkurencije, oporezivanje, zastupanje stranaka i zaštitu njihovih interesa pred sudovima, kao ni na igre na sreću sa novčanim ulozima, uključujući lutrijske igre, igre u kazinima, kladioničke igre i igre na sreću na automatima, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Pravilnik o vrstama igara na sreću (katalog igara na sreću) (RS)

3) igre klađenja .

Uredba o utvrđivanju Programa podrške regionalnom i lokalnom razvoju (RS)

(3) klađenjem i kockanjem,

Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem (RS)

742283 Naknada za odobrenje za posebne igre na sreću - klađenje

742287 Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje

Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase (RS)

92 Kockanje i klađenje ;

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (RS)

Ako priređivač u ostavljenom roku ne postupi u skladu sa rešenjem iz stava 5. ovog člana, izvršiće se pečaćenje igračnice, kladionice , kao i privremeno oduzimanje stolova i automata i druge opreme za priređivanje igara na sreću, a najduže 30 dana, nakon čega će se izvršiti njihovo trajno oduzimanje i uništenje.

Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj - Organizacija za zaštitu autorskih muzičkih prava (RS)

13. Ostali korisnici (video klubovi, <lat>CD</lat> klubovi, kiosci, filijale banaka, pošta i sl., internet kafei, kladionice , bilijar sale, kockarnice i slični javni prostori)

Krivični zakonik (RS)

(3) Ko iz koristoljublja organizuje, finansira ili je domaćin borbe između životinja iste ili različite vrste ili ko organizuje ili učestvuje u klađenju na ovakvim borbama,

Uredba o utvrđivanju Programa mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu (RS)

7) klađenjem i kockanjem;

Zakon o finansiranju lokalne samouprave (RS)

Preduzetnici i pravna lica koja su prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo razvrstana u mala pravna lica (osim preduzetnika i pravnih lica koja obavljaju delatnosti: bankarstva; osiguranja imovine i lica; proizvodnje i trgovine naftom i derivatima nafte; proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima; proizvodnje cementa; poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga; elektroprivrede; kazina, kockarnica, kladionica , bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka), a imaju

Pravna lica koja su prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo razvrstana u srednja pravna lica, kao i preduzetnici i mala pravna lica koja imaju godišnji prihod preko 50.000.000 dinara (osim preduzetnika i pravnih lica koja obavljaju delatnosti: bankarstva; osiguranja imovine i lica; proizvodnje i trgovine naftom i derivatima nafte; proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima; proizvodnje cementa; poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga; elektroprivrede; kazina, kockarnica, kladionica , bingo

Pravna lica koja su prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo razvrstana u velika pravna lica (osim pravnih lica koja obavljaju delatnosti: bankarstva; osiguranja imovine i lica; proizvodnje i trgovine naftom i derivatima nafte; proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima; proizvodnje cementa; poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga; elektroprivrede; kazina, kockarnica, kladionica , bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka), firmarinu plaćaju na godišnjem nivou

lica koja su prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo razvrstana u velika, srednja i mala pravna lica, u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo i preduzetnici, a obavljaju delatnosti bankarstva, osiguranja imovine i lica, proizvodnje i trgovine naftom i derivatima nafte, proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima, proizvodnje cementa, poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga, elektroprivrede, kazina, kockarnica, kladionica , bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova

Preduzetnici i mala pravna lica (osim preduzetnika i pravnih lica koja obavljaju delatnosti: bankarstva; osiguranja imovine i lica; proizvodnje i trgovine naftom i derivatima nafte; proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima; proizvodnje cementa; poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga; elektroprivrede; kazina, kockarnica, kladionica , bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka), a imaju godišnji prihod do 50.000.000 dinara, ne plaćaju lokalnu komunalnu taksu iz stava

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 5 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Skupština opštine nema zakonsko ovlašćenje da propisuje plaćanje komunalne takse za držanje automata za igre na sreću, tombolu i kladionice

...

Opština nema zakonsko ovlašćenje da propisuje plaćanje komunalne takse za tombolu, poker aparate i kladionice

...

Skupština opštine nije ovlašćena da propiše takse za automate za igru na sreću, bilijar, tombolu i kladionice .

...

Više se ne može upisati šifra delatnosti 92710 - kockanje i klađenje , kao osnovne delatnosti kod osnivanja preduzeća ili kao dopune delatnosti nakon osnivanja preduzeća

...

Pravo na priređivanje igara na sreću nije zavisno od upisivanja delatnosti kockanja i klađenja u sudski registar, već od odobrenja nadležnog organa uprave.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-414/2010-04 (_)

Poreski tretman prometa - isporuke opreme u inostranstvo, sa ugradnjom, koju na osnovu kupoprodajnog ugovora vrši obveznik PDV

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-1924/2008-04 (_)

Poreski tretman raskida ugovora zaključenog u cilju zajedničke izgradnje stambeno-poslovnog građevinskog objekta, bez opredeljivanja idealnih delova, pri čemu je građevinska dozvola izdata na oba lica, a izgradnja objekta započeta do 31. decembra 2004. godine i nastavljena od 1. januara 2005. godine, pri čemu su se ugovorne strane sporazumele da jedna ugovorna strana isplati drugoj sve troškove za taj objekat po osnovu čega ugovorna strana - isplatilac stiče sva prava na predmetnom objekt