hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: hrana

Ukupno nađeno: 12363 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 12235 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane (RS)

Pravilnik o prehrambenim aditivima (RS)

Pravilnik o načinu uspostavljanja i organizacije sistema brzog obaveštavanja i uzbunjivanja za bezbednost hrane i hrane za životinje (RS)

Pravilnik o metodama ispitivanja sorti višegodišnjih krmnih leguminoza, radi priznavanja sorte (RS)

Pravilnik o podsticajima za unapređenje ruralne ekonomije kroz uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane , organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla (RS)

Pravilnik o uslovima za proizvodnju, načinu i postupku za deklarisanje, stavljanje u promet i načinu upotrebe medicinirane hrane za životinje (RS)

Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja (RS)

Pravilnik o obliku i sadržini oznake geografskog porekla, kao i o načinu kontrole označavanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakama geografskog porekla (RS)

Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine (RS)

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 79 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Poslodavac je zakonom ovlašćen da svojim opštim aktom utvrdi pravo zaposlenih na naknadu troškova za ishranu u toku rada i za regres za korišćenje godišnjeg odmora, kao i visinu ovih naknada u zavisnosti od svojih finansijskih mogućnosti.

...

Uslov za ostvarivanje prava državnih službenika i nameštenika na naknadu troškova za ishranu u toku rada i za regres za korišćenje godišnjeg odmora, je postojanje kolektivnog ugovora kojim se uređuje pravo, visina i način isplate ovih naknada.

...

Kada u koeficijent za platu ulazi i koeficijent za dodatak na ime naknade za ishranu i regresa za korišćenje godišnjeg odmora to zaposlenom ne pripada potraživanje po ovim osnovima.

...

Kada keoficijenat plate sadrži i dodatak na ime naknade za ishranu u toku rada i regres za korišćenje godišnjeg odmora, onda zaposleni u državnim organima i javnim službama ne mogu potraživati novčane iznose iz tog osnova.

...

Za vreme školovanja u inostranstvu stipendisti (profesionalniom oficiru, podoficiru i civilnom licu na službi u vojsci) pripada, na ime stipendije, ako su obezbeđeni besplatno stanovanje i besplatna ishrana , 20% od dnevnice za službeno putovanje u zemlji u kojoj se školuje.

...

Pripadniku jedinice za specijalna dejstva u skladu sa Pravilnikom o ishrani u VJ u miru pripada naknada na ime neisplaćenog toplog obroka.

...

Nakon trajanja vanbračne, a potom i bračne zajednice, ne mogu stranke - bračni drugovi međusobno ispostavljati račune za stanovanje, ishranu i drugo, pa se takvi zahtevi pokazuju neosnovanim.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 24 pronadjena primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Da li prilikom ugovaranja zarade između poslodavca i zaposlenog može da polaznu osnovu za utvrđivanje osnovne zarade za najjednostavniji rad čini minimalna zarada, gde deo minimalne zarade sadrži i naknadu za ishranu u toku rada i deo regresa?

...

Na promet i uvoz predsmeša i dopunskih smeša za ishranu životinja plaća se PDV po opštoj stopi od 18%

...

Spremanje hrane u đačkim kuhinjama za treća lica i PDV

...

Promet i uvoz potpune smeše za ishranu životinja, uljane pogače od soje i suncokreta oporezuju se po stopi od 8%. Promet i uvoz predsmeše, dopunskih smeša, sojine i suncokretove sačme i stočnog brašna

...

PDV na promet i uvoz stočnog brašna, krmne smeše, lomljene pšenice i pravo na odbitak prethodnog poreza

...

Više nema ograničenja u ostvarivanju poreskog oslobođenja za PDV pri nabavci dobara i usluga, životnih namirnica , uključujući alkoholna i bezalkoholna pića, duvanskih proizvoda, kao i jela i pića za konzumaciju na licu mesta, za lične potrebe diplomatskih agenata, konzularnih funkcionera, članova administrativnog i tehničkog osoblja i konzularnih službenika, kao i članova osoblja međunarodnih organizacija

...

Restoran društvene ishrane dužan je da evidentira promet preko fiskalne kase

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 25 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Poklonoprimac je dužan da Poklonodavcu omogući besplatno stanovanje, ishranu i dužnu pažnju do smrti.

...

2) za vreme provedeno na službenom putu u zemlji - u visini izdatka za putovanje, ishranu i prenoćiste;

4) za vreme rada na terenu - u visini stvarnih troškova smeštaja i ishrane (ako poslodavac nije obezbedio smeštaj i ishranu bez naknade);

5) za ishranu u toku rada - u visini od dinara za jedan radni dan;

4) za vreme rada na terenu - u visini stvarnih troškova smeštaja i ishrane (ako poslodavac nije obezbedio smestaj i ishranu bez naknade);

hor003