Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 34. stav 6. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", broj 10/13),
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PODSTICAJIMA ZA UNAPREĐENjE RURALNE EKONOMIJE KROZ UVOĐENjE I SERTIFIKACIJU SISTEMA BEZBEDNOSTI I KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", broj 48 od 31. maja 2013)

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje za unapređenje ruralne ekonomije kroz uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla (u daljem tekstu: podsticaji), obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku.
Sertifikacija, u smislu ovog pravilnika, jeste postupak kontrole i ocenjivanja procesa proizvodnje i dobijenog proizvoda, kao i izdavanje sertifikata kojim se potvrđuje njihova usklađenost sa propisanim zahtevima u pogledu proizvodnje i kvaliteta ili izdavanje dokumenta kojim se potvrđuje njihova usklađenost sa propisanim zahtevima u pogledu proizvodnje, za proizvode u periodu konverzije u organskoj proizvodnji.

Član 2.

Podsticaji mogu da se koriste ako se uvodi i sertifikuje:
1) sistem upravljanja bezbednošću hrane premaISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, GOST-Rstandardu;
2) dobra poljoprivredna praksa premaGLOBALG.A.P. standardu.
Pored namena iz stava 1. ovog člana podsticaji mogu da se koriste ako se sertifikuju:
1) sistem kvaliteta hrane premaHALALstandardu;
2) sistem kvaliteta hrane premaKOSHERstandardu;
3) proizvodi dobijeni metodama organske proizvodnje;
4) poljoprivredni i prehrambeni proizvodi sa oznakom geografskog porekla (u daljem tekstu: proizvodi sa oznakom geografskog porekla).
Pravo na podsticaje može da se ostvari za jednu ili više namena iz st. 1. i 2. ovog člana.

Član 3.

Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva pravo na podsticaje može da ostvari ako, pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, ima:
1) sertifikat izdat od sertifikacionog tela akreditovanog od Akreditacionog tela Srbije (ATS, www.ats.rs) ili od nacionalnog akreditacionog tela zemlje koja je pridružena ili punopravna članica Evropske organizacije za akreditaciju (EA, www.european-accreditation.com) ili od nadležnog tela za poslove akreditacije u Ruskoj Federaciji, za namene iz člana 2. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika;
2) sertifikat premaGLOBALG.A.P. standardu izdat od sertifikacionog tela koje je odobreno od Sekretarijata za sertifikacijuGLOBALG.A.P.-a (FoodPLUS, Keln, Nemačka,www.globalgap.com), za namene iz člana 2. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika;
3) sertifikat izdat od Rijaseta islamske zajednice Srbije, odnosno jevrejske zajednice u Republici Srbiji, za namene iz člana 2. stav 2. tač. 1) i 2) ovog pravilnika;
4) sertifikat izdat od kontrolne organizacije koja je ovlašćena od ministarstva nadležnog za poslove