Traženo: diskoteka

Ukupno nađeno: 48 primera



U dokumentima tipa propisi od ukupno 48 pronadjenih primera ovde je prikazano 30 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Tarifa naknada koju od korisnika naplaćuje OFPS (RS)

DISKOTEKE I NOĆNI KLUBOVI, BAROVI, RESTORANI NA VODI I SVI UGOSTITELjSKI OBJEKTI KOJI IMAJU RADNO VREME POSLE 2,00 ČASA

Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj po osnovu javnog izvođenja u ugostiteljskim objektima (sa ili bez smeštajnih kapaciteta), kao i drugim objektima ugostiteljskog tipa (RS)

1. Diskoteke , klubovi, barovi, splavovi i drugi slični objekti

Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj po osnovu javnog saopštavanja muzičkih dela sa nosača zvuka ili slike i dela koja se emituju (RS)

2. Diskoteke , klubovi, noćni barovi, splavovi i sl.

Tarifa za upotrebu interpretacija iz repertoara PI snimljenih na komercijalne nosače zvuka (fonograme), odnosno zvuka i slike (videograme) (RS)

3.1.2. Diskoteke i slični objekti koji rade više od 10 dana mesečno

Poseban kolektivni ugovor za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu (RS)

- za voditelja i voditelja u diskoteci (di-džeja);

Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj - Organizacija za zaštitu autorskih muzičkih prava (RS)

- za organizaciju dočeka u diskotekama , klubovima, splavovima i sličnim ugostiteljskim objektima u iznosu od 20 bodova po posetiocu, računajući 1 posetioca na 1 kvm;

Naknada za izvođenje, odnosno saopštavanje javnosti muzičkih dela u restoranima, klubovima, barovima, diskotekama i sličnim objektima koji se nalaze u sklopu smeštajnih kapaciteta, kao i u frizerskim, kozmetičkim salonima, prodavnicama i sl. plaća se u visini i na način predviđen odgovarajućom tarifnom klasom, odnosno brojem.

2. Diskoteke , klubovi, barovi, splavovi i sl.

Tarifa naknada koju od korisnika naplaćuje OFPS (RS)

2) javno saopštavanje (u daljem tekstu: saopštavanje), kojim su obuhvaćeni korisnici koji obavljajući svoju delatnost ili na drugi način, u objektima i drugim prostorima koriste repertoar (restorani, hoteli, noćni klubovi, diskoteke , trgovine, tržni centri, sportske hale, stadioni, sajamske hale, prevozna sredstva, škole plesa, fintes centri i dr. objekti i prostori);

Naknada za korišćenje fonograma u restoranima, klubovima, barovima, diskotekama , bazenima i sličnim prostorima (objektima) koji se nalaze u sklopu smeštajnih kapaciteta, dodatno se plaća u visini i na način predviđen odgovarajućom tarifnom klasom i odgovarajućim tarifnim brojem ove tarife.

Zakon o finansiranju lokalne samouprave (RS)

Preduzetnici i pravna lica koja su prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo razvrstana u mala pravna lica (osim preduzetnika i pravnih lica koja obavljaju delatnosti: bankarstva; osiguranja imovine i lica; proizvodnje i trgovine naftom i derivatima nafte; proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima; proizvodnje cementa; poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga; elektroprivrede; kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka ), a imaju

razvrstana u srednja pravna lica, kao i preduzetnici i mala pravna lica koja imaju godišnji prihod preko 50.000.000 dinara (osim preduzetnika i pravnih lica koja obavljaju delatnosti: bankarstva; osiguranja imovine i lica; proizvodnje i trgovine naftom i derivatima nafte; proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima; proizvodnje cementa; poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga; elektroprivrede; kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka ...

Pravna lica koja su prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo razvrstana u velika pravna lica (osim pravnih lica koja obavljaju delatnosti: bankarstva; osiguranja imovine i lica; proizvodnje i trgovine naftom i derivatima nafte; proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima; proizvodnje cementa; poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga; elektroprivrede; kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka ), firmarinu plaćaju na godišnjem nivou

su prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo razvrstana u velika, srednja i mala pravna lica, u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo i preduzetnici, a obavljaju delatnosti bankarstva, osiguranja imovine i lica, proizvodnje i trgovine naftom i derivatima nafte, proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima, proizvodnje cementa, poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga, elektroprivrede, kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka ...

Preduzetnici i mala pravna lica (osim preduzetnika i pravnih lica koja obavljaju delatnosti: bankarstva; osiguranja imovine i lica; proizvodnje i trgovine naftom i derivatima nafte; proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima; proizvodnje cementa; poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga; elektroprivrede; kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka ), a imaju godišnji prihod do 50.000.000 dinara, ne plaćaju lokalnu komunalnu taksu iz stava

Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata (RS)

objekata za pružanje usluga ishrane i pića su: restoran, kafana, bar, objekat brze hrane, pokretni objekat i drugi objekti (gostionica, krčma, konoba, mehana, nacionalna kuća, čarda, restoran domaće kuhinje, taverna, kafeterija, picerija, pečenjara, gril, ćevabdžinica, riblji gril, pileći gril, roštiljnica, pivnica, kafe-poslastičarnica, palačinkarnica, kafe, čajdžinica, bife, bistro, birtija, aperitiv bar, kafe bar, koktel bar sendvič bar, salat bar, ekspreso bar, snek bar, noćni bar, disko bar,

Disko bar, dansing bar, disko klub, kabare bar i sl. su ugostiteljski objekti u kojima se pored usluga iz stava 2. ovog člana pružaju i usluge zabave: ples, muzički i kabare programi i sl.

Prostorije u ugostiteljskom objektu za ishranu i piće disko bar odnosno dansing bar, disko klub, kabare bar i sl. iz člana 16. stav 3. ovog pravilnika, u kojima se emituje muzika ili izvodi zabavni program, moraju imati dodatnu zvučnu izolaciju u skladu sa posebnim propisima, kojom se obezbeđuje zaštita od buke stanara koji žive u neposrednoj blizini ovog ugostiteljskog objekta.

Ugostiteljski objekat za smeštaj koji u svom sastavu ima disko bar odnosno dansing bar, disko klub, kabare bar i sl. iz člana 16. stav 3. ovog pravilnika, ukoliko je sastavni deo građevinske celine ugostiteljskog objekta za smeštaj, mora ispuniti uslov iz stava 1. ovog člana u cilju zaštite od buke gostiju koji koriste usluge smeštaja.

Ugostiteljski objekti za ishranu i piće vrste kafe-poslastičarnica, palačinkarnica, pokretni ugostiteljski objekat, bar (kafeterija, aperitiv bar, kafe bar, koktel bar, sendvič bar, salat bar, snek bar, bar na otvorenom, pab i dr.), disko bar, dansing bar, disko klub, kabare bar i sl., mogu usluživati hranu pripremljenu na drugom mestu.

Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj po osnovu javnog izvođenja u ugostiteljskim objektima (sa ili bez smeštajnih kapaciteta), kao i drugim objektima ugostiteljskog tipa na zabavnim priredbama (RS)

Za organizaciju zabavnih priredbi u diskotekama , klubovima, splavovima i sličnim ugostiteljskim objektima, kao i drugim objektima ugostiteljskog tipa, naknada se plaća u iznosu od 10 bodova po posetiocu, računajući 1 posetioca na 1 kvm.

- za organizaciju dočeka u diskotekama , klubovima, splavovima i sličnim ugostiteljskim objektima, kao i drugim objektima ugostiteljskog tipa, u iznosu od 20 bodova po posetiocu, računajući 1 posetioca na 1 kvm;

Uredba o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća (RS)

dobara i životne sredine, odnosno radi ublažavanja delovanja određenih pojava ili opasnosti, vlasnici odnosno korisnici objekata u kojima rade zaposleni ili se nalazi veći broj ljudi ili u kojima se nalaze takve materije, roba ili sredstva koja predstavljaju određenu opasnost po život i zdravlje ljudi ili koja mogu izazvati nesreću kao npr. u robnim kućama, prodavnicama, ugostiteljskim objektima, tržnim centrima, sportskim objektima, pozorištima, koncertnim dvoranama, arhivima, bibliotekama, diskotekama ...

Uredba o Klasifikaciji delatnosti (RS)

- u diskotekama

- poslovanje diskoteka i prostora za igru bez posluživanja pića, del. 93.29

- usluge točenja pića u diskotekama , del. 56.30

Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu (RS)

7) javni prostor je svaki zatvoreni prostor dostupan građanima, odnosno namenjen zajedničkoj upotrebi, bez obzira na vlasništvo nad tim prostorom kao što je: prostor u kome se obavlja delatnost državne uprave ili lokalne samouprave, zdravstvena zaštita, vaspitanje i obrazovanje, društvena briga o deci, socijalna zaštita, kultura, sport i rekreacija, ugostiteljstvo i turizam (restorani, kafići, klubovi, diskoteke i dr.), mediji, prostor u kome se obavlja snimanje i javno emitovanje, kao i svaki prostor za

Strategija za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji (RS)

Romi su ponekad diskriminisani pri ulasku na različita javna mesta, kao što su klubovi, diskoteke i bazeni. To je potvrđeno u probnim slučajevima ulaska na javna mesta, koje su sprovele neka udruženja građana. Zabeleženi su i slučajevi diskriminacije od privatnih lica koja nisu Romi prilikom iznajmljivanja stanova.

Tarifa za upotrebu interpretacija iz repertoara PI snimljenih na komercijalne nosače zvuka (fonograme), odnosno zvuka i slike (videograme) (RS)

2. javno saopštavanje interpretacija iz repertoara PI definisanog u stavu 1. ovog člana, u različitim javnim prostorima ( diskoteke , noćni klubovi, restorani, trgovački objekti, sportski objekti, plesne škole, prevozna sredstva i drugi javni prostori u kojima se repertoar PI koristi neposredno sa komercijalnih nosača zvuka, odnosno zvuka i slike, ili posredno preko odgovarajućih uređaja za sekundarnu reprodukciju repertoara PI snimljenog na nosače zvuka i/ili zvuka i slike) i saopštavanje javnosti putem

3.1.1. Diskoteke i slični objekti koji rade do 10 dana mesečno