Traženo: sertifikacija proizvoda

Ukupno nađeno: 791 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 789 pronadjenih primera ovde je prikazano 28 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o podsticajima za unapređenje ruralne ekonomije kroz uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla (RS)

Pravilnik o korišćenju podsticaja za proizvodnju sadnog materijala, sertifikaciju i klonsku selekciju (RS)

Uredba o korišćenju podsticaja za podršku razvoju poljoprivredne i prehrambene proizvodnje kroz sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla (RS)

Pravilnik o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje (RS)

Pravilnik o sadržaju obrasca sertifikata o primeni smernica dobre proizvođačke prakse za lekove koji se upotrebljavaju u veterinarskoj medicini (RS)

Pravilnik o sadržaju obrasca sertifikata o primeni smernica dobre proizvođačke prakse (RS)

Pravilnik o sertifikaciji vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda , delova i uređaja u oblasti plovidbenosti i zaštite životne sredine i o izdavanju dozvola za obavljanje vazduhoplovno-tehničke delatnosti organizacijama za proizvodnju (RS)

Pravilnik o načinu i postupku izdavanja međunarodnih veterinarskih potvrda ( sertifikata ) za pošiljke životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, sporedne proizvode životinjskog porekla (RS)

Pravilnik o sertifikaciji i plovidbenosti vazduhoplova i o odobravanju organizacija za proizvodnju i projektovanje (RS)

Odluka o visini naknade za obrasce koji se koriste u postupku sertifikacije , ispitivanja proizvoda i kontrole usaglašenosti i za obaveštenja, odnosno usluge Zavoda za standardizaciju (RS)

Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjava pravno lice koje izdaje sertifikat , odnosno resertifikat za organske proizvode i o načinu njihovog izdavanja (RS)

Odluka o visini naknade za obrasce koji se koriste u postupku sertifikacije , ispitivanja proizvoda i kontrole usaglašenosti i za obaveštenja, odnosno usluge Zavoda za standardizaciju (SCG)

Uputstvo o načinu popunjavanja i izdavanja uverenja o zdravstvenoj ispravnosti životinja, mesa, proizvoda i sirovina životinjskog porekla i sertifikata o poreklu i postupku proveravanja podataka u tim uverenjima (RS)

Pravilnik o obliku i sadržini obrasca zahteva za dobijanje sertifikata da je proizvod dobijen metodama organske poljoprivrede (SCG)

Pravilnik o obrascu sertifikata da je proizvod dobijen metodama organske poljoprivrede (SCG)

Pravilnik o načinu kontrole kvaliteta lekova i medicinskih sredstava (RS)

v) Podaci u sertifikatu analize proizvođača ili stručnog tela za kontrolu kvaliteta

Zakon o republičkim administrativnim taksama (RS)

- sanitarnih uverenja ( sertifikata ) pri izvozu pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane, hrane za životinje, sporednih proizvoda životinjskog porekla, jaja za priplod i reproduktivnog materijala i pratećih predmeta, kao i za poljoprivredne proizvode , kojom se potvrđuje da pošiljka ispunjava uslove države uvoznice da te pošiljke potiču iz područja koja nisu zaražena zaraznim bolestima životinja koje bi se odnosnim proizvodima ...

Za uverenje ( sertifikat ) o primeni dobre proizvođačke prakse u proizvodnji i kontroli lekova za upotrebu u veterinarstvu - 6.680

Za zahtev za mišljenje ( sertifikaciju ) da se proizvod može posebno označiti nazivom " proizvod starog zanata", odnosno " proizvod umetničkog zanata", odnosno " proizvod domaće radinosti" i stilizovanom oznakom otvorene šake - 360

Za uverenje ( sertifikat ) o primeni smernica Dobre proizvođačke prakse u proizvodnji lekova za upotrebu u humanoj medicini, odnosno za uverenje ( sertifikat ) o primeni smernica Dobre laboratorijske prakse - 28.130

Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima (RS)

Izdavanje sertifikata Dobre proizvođačke prakse u postupku utvrđivanja usaglašenosti

Pravilnik o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje (RS)

<lat>II</lat>. USLOVI KOJE TREBA DA ISPUNI KONTROLNA ORGANIZACIJA ZA OBAVLjANjE POSLOVA KONTROLE I SERTIFIKACIJE U ORGANSKOJ PROIZVODNjI

Pravilnik o sadržaju obrasca sertifikata o primeni smernica dobre proizvođačke prakse (RS)

3. Sadržaj obrasca sertifikata Dobre proizvođačke prakse

Pravilnik o uslovima, načinu i postupku kontrole kvaliteta i posebnih svojstava poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakama geografskog porekla (RS)

Sertifikat o usklađenosti proizvoda

Zakon o organskoj proizvodnji (RS)

<lat>V</lat>. KONTROLA I SERTIFIKACIJA U ORGANSKOJ PROIZVODNjI

Obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji do usklađivanja sa ovim zakonom

Uredba o načinu izdavanja i overavanja isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu za čije izdavanje nije propisana nadležnost (RS)

Uverenje o poreklu životinja, mesa, proizvoda i sirovina životinjskog porekla ( sertifikat o autentičnosti)

Pravilnik o načinu i postupku proizvodnje sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja (RS)

4. Način i postupak proizvodnje sertifikovanog sadnog materijala

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Samo na sertifikovane organske proizvode može se staviti termin ili skraćenica koja označava poreklo organskog proizvoda (ekološki, biološki, organski...). U suprotnom, čini se privredni prestup iz člana 30. stav 1. tačka 4. i stav 2. Zakona o organskoj proizvodnji i organskim proizvodima .

...

Propustom da za uvezene proizvode (tv prijemnike) obezbedi sertifikat o bezbednosti proizvoda shodno Naredbi o obaveznom atestiranju elektičnih aparata za domaćinstva i sl. upotrebu iz člana 2. Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje proizvoda s propisanim zahtevima uvoznik čini privredni prestup iz čl. 22. st. 1. tač. 1. i st. 2. navedenog Zakona.