hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: restoran

Ukupno nađeno: 325 primera (stranica je generisana 26.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 316 pronadjenih primera ovde je prikazan 21 nasumice izabrani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Zakon o republičkim administrativnim taksama (RS)

5) o nautičkim uslovima za splav- restorane , nautičke klubove i marine - 9.310

Tarifa naknada koju od korisnika naplaćuje OFPS (RS)

UGOSTITELjSKI OBJEKTI - KAFIĆI, BAŠTE (TERASE), RESTORANI , UKLjUČUJUĆI I RESTORANE /KIOSKE SA BRZOM HRANOM, PEKARE, POSLASTIČARNICE, INTERNET KAFEE UGOSTITELjSKOG TIPA KOJE IMAJU PROSTOR ZA SMEŠTAJ GOSTIJU I U KOJIMA SE SLUŽE PIĆA

DISKOTEKE I NOĆNI KLUBOVI, BAROVI, RESTORANI NA VODI I SVI UGOSTITELjSKI OBJEKTI KOJI IMAJU RADNO VREME POSLE 2,00 ČASA

Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj po osnovu javnog izvođenja u ugostiteljskim objektima (sa ili bez smeštajnih kapaciteta), kao i drugim objektima ugostiteljskog tipa (RS)

2. Restorani , kafane, kafići i slični objekti

Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj po osnovu javnog saopštavanja muzičkih dela sa nosača zvuka ili slike i dela koja se emituju (RS)

3. Restorani , kafane, picerije i sl.

Uredba o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga (RS)

3) Snabdevanje vagon- restorana , spavaćih kola i službenih kola u međunarodnom železničkom saobraćaju

Tarifa za upotrebu interpretacija iz repertoara PI snimljenih na komercijalne nosače zvuka (fonograme), odnosno zvuka i slike (videograme) (RS)

3.1.3. Kafići, barovi, restorani brze hrane (<lat>fast food</lat>), internet kafei i slično

Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (RS)

3. Postupak kategorizacije hotela, motela, pansiona, turističkog apartmana, kampa i restorana

Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem (RS)

472 - Hoteli i restorani (KU);

Klasa 472 - Hoteli i restorani (KU) obuhvata:

- administraciju poslova i usluga vezanih za izgradnju, nadogradnju, unapređenje, poslovanje i održavanje hotela i restorana ;

- nadzor i uređivanje poslovanja hotela i restorana (propisi kojima se uređuju cene, higijena i način prodaje, izdavanje dozvola za rad hotela i restorana itd.);

- izradu i davanje opštih informacija, tehničke dokumentacije i statističkih podataka o poslovima i uslugama hotela i restorana ;

- donacije, transfere ili subvencije za pomoć izgradnji, poslovanju, održavanju ili unapređenju hotela i restorana .

- administraciju poslova i usluga vezanih za turizam; promociju i razvoj turizma; udruživanje sa saobraćajnom granom, hotelima i restoranima i ostalim granama koje imaju koristi od turizma;

Uključuje: trgovinu, čuvanje i skladištenje; hotele i restorane ; turizam i višenamenske projekte.

472 Hoteli i restorani

011132 Restorani , odmarališta

511124 Kupovina restorana

511224 Restorani

511324 Kapitalno održavanje restorana

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 5 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Optuženi koji u restoranu priđe stolu za kojim sedelo više lica i iz neposredne blizine u njihovom pravcu ispali više hitaca i pogodcima nekim nanese smrtne a drugima teške telesne povrede, izvršio je krivično delo Ubistvo iz čl. 47. st. 2. tač. 3. i 6. KZS

...

Stranka u postupku može biti vlasnik radnje ali ne restoran koji nije pravno lice a ako ime restorana predstavlja firmu, ni tada ne može biti tužena firma bez imena osnivača, odnosno vlasnika

...

Činjenice da okrivljeni odgovara za krivično delo iz člana 33. stav 2. Zakona o oružju i municiji kada je pronađena veća količina municije posle čega je pred policajcima ponavljao pretnju o bacanju bombe u određeni restoran su osobite okolnosti koje opravdavaju bojazan da će učiniti krivično delo kojim preti

...

Ako članovi orkestra po ugovoru o delu zaštićene kompozicije putem žive muzike izvode u restoranu čiji je vlasnik okrivljena, ona ne može odgovarati za krivično delo iz čl. 101. st. 1. Zakona o autorskom pravu

...

Kada učinilac iz vozila kroz prozor puca iz automata u pravcu restorana , pa pogodi izlog, time je opšte opasnom radnjom izazvao opasnost za život ljudi na mestu gde se okuplja veći broj ljudi, s obzirom da su se u restoranu nalazili gosti

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 4 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Radila sam u jednom restoranu i otišla na porodiljsko odsustvo, koje se završilo avgusta 2006. godine. Nisam se vraćala na rad, jer sam ponovo zatrudnela. Vodim se kao zaposlena, radna knjižica mi je kod poslodavca, ali mi poslodavac nije uplatio doprinose. Nemam zdravstvenu knjižicu, niti se mogu prijaviti Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Koja su moja prava?

...

Ugostiteljske usluge koje pruža restoran klub ratnih vojnih invalida podležu PDV, ako je promet restorana za prethodnih 12 meseci veći od 2.000.000 dinara

...

Restoran društvene ishrane dužan je da evidentira promet preko fiskalne kase

...

Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu izdataka za reprezentaciju i izdataka za ishranu zaposlenih u sopstvenom restoranu zatvorenog tipa

ogl3
hor003