hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: obrazac registraciona prijava promene

Ukupno nađeno: 29 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 24 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije , kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva (RS)

upis podnosi se na Obrascu br. 1a - Zahtev za upis, obnovu registracije i prijavu promene podataka porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u Registru poljoprivrednih gazdinstava - fizičko lice - poljoprivrednik (u daljem tekstu: Obrazac 1a), odnosno Obrascu br. 1b - Zahtev za upis, obnovu registracije i prijavu promene podataka poljoprivrednog gazdinstva u Registru poljoprivrednih gazdinstava pravno lice - preduzetnik (u daljem tekstu: Obrazac ...

Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje dizel goriva za radove u poljoprivredi (RS)

... Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar ) u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i promenu ... prijavljenog ...

Uredba o prodaji mineralnog đubriva (RS)

... Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar ) u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i promenu ... Registru ... registracije ... Registru ... prijavljene ...

Uredba o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za podršku ruralnom razvoju kroz investicije za proizvodnju i plasman voća, grožđa, povrća, pečuraka i cveća (RS)

1) je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar ) i ima prijavljene površine pod odgovarajućom grupom poljoprivrednih kultura u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i promenu podataka i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva ("Službeni glasnik RS", br. 111/09,

Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje osiguranja životinja, useva, plodova, rasadnika i mladih višegodišnjih zasada (RS)

Pravo na korišćenje sredstava za regresiranje osiguranja životinja i površina pod biljnim kulturama prijavljenim u 2012. godini ima fizičko lice - nosilac poljoprivrednog gazdinstava koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar ) u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i promenu podataka i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja

Uredba o uslovima i načinu korišćenja premije za proizvodnju žitarica i krompira (RS)

uredbe i upisano je u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i promenu podataka i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva ("Službeni glasnik RS", br. 111/09, 21/10, 89/10, 22/11, 97/11 i 15/12 - u daljem tekstu: Pravilnik) i ima prijavljene ...

Uredba o uslovima i načinu korišćenja premije za proizvodnju krmnog bilja (RS)

uredbe i upisano je u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i promenu podataka i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva ("Službeni glasnik RS", br. 111/09, 21/10, 89/10, 22/11, 97/11 i 15/12 - u daljem tekstu: Pravilnik) i ima prijavljene ...

Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje dizel goriva za prolećne radove u poljoprivredi (RS)

... Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar ) u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i promenu ... prijavljenog ...

Uredba o uslovima i načinu korišćenja premije za proizvodnju duvana u listu (RS)

... Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i promenu ... prijavljene ...

Uputstvo o popunjavanju obrazaca za evidentiranje kreditnih poslova sa inostranstvom (RS)

U zaglavlju Obrasca KZ-5 upisuje se "h" u odgovarajuće osenčeno polje, zavisno od toga da li je u pitanju izmena, storniranje ili gašenje prijave . Iznad gornje margine ovog obrasca , u desnom gornjem uglu upisuje se broj strane u slučaju da sve promene ne mogu stati na jednu stranu. U obeležje br. 1 upisuje se broj prijave iz osenčenog polja 2 u obeležju br. 1 Obrasca KZ-2 pod kojim se prijava vodi u Registru zaduženja.

Pravilnik o poreskom identifikacionom broju (RS)

Nastale promene obveznik podnosi na Obrascu PPR-1 - Prijava za promenu - dopunu podataka o registraciji pravnog lica i poslovnih jedinica, Obrascu PPR-2 - Prijava za promenu - dopunu podataka o registraciji preduzetnika i Obrascu PPR-3 - Prijava za promenu - dopunu podataka o registraciji fizičkog lica nerezidenta.

Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (RS)

9) jedinstvena prijava jeste propisani obrazac u koji podnosilac unosi odgovarajuće podatke radi registracije početka obaveznog socijalnog osiguranja, promena u toku osiguranja i odjave sa osiguranja;

Pravilnik o sadržini, načinu upisa i vođenja Registra stranih udruženja (RS)

Podaci koji se upisuju u obrazac prijave za promenu podataka u Registru moraju biti identični podacima sadržanim u aktima i dokumentima iz člana 12. stav 2. ovog pravilnika.

Pravilnik o sadržini, načinu upisa i vođenja Registra udruženja (RS)

Podaci koji se upisuju u obrazac prijave za promenu podataka u Registru moraju biti identični podacima sadržanim u aktima i dokumentima iz člana 15. stav 2. ovog pravilnika.

Pravilnik o obrascu zahteva za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RS)

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac zahteva za upis, odnosno prijavu promene podataka i obnovu registracije poljoprivrednog gazdinstva u Registru poljoprivrednih gazdinstava, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Zahtev za upis, odnosno prijavu promene podataka i obnovu registracije poljoprivrednog gazdinstva u Registru poljoprivrednih gazdinstava podnosi se na Obrascu br. 1a i 1b, sa prilozima: 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7. i 8.

Pravilnik o obrascu zahteva za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obrascu legitimacije poljoprivrednog gazdinstva (RS)

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac zahteva za upis, odnosno prijavu promene podataka i obnovu registracije poljoprivrednog gazdinstva u Registru poljoprivrednih gazdinstava, kao i obrazac legitimacije poljoprivrednog gazdinstva, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Zahtev za upis, odnosno prijavu promene podataka i obnovu registracije poljoprivrednog gazdinstva u Registru poljoprivrednih gazdinstava podnosi se na Obrascu br. 1a i 1b, sa prilozima: 1, 2, 3, 4, 5, 6. i 7.

Pravilnik o upisniku i plovidbenoj dozvoli čamaca i plovećih postrojenja (RS)

... Obrazac plovidbene dozvole sadrži: grb Republike Srbije, naziv nadležnog organa koji izdaje plovidbenu dozvolu, naziv kapetanije pristaništa, tekst: "PLOVIDBENA DOZVOLA", registarski ... prijavi ... promenu ... promene ...

Pravilnik o registru visokoškolskih ustanova, studijskih programa, nastavnika, saradnika i ostalih zaposlenih (RS)

Prijava za upis promene podataka u registar podnosi se u roku od 30 dana od nastanka promene , na odgovarajućem obrascu iz člana 9. ovog pravilnika.

Pravilnik o obrascu zahteva poljoprivrednog gazdinstva za upis u registar poljoprivrednih gazdinstava i obrascu legitimacije poljoprivrednog gazdinstva (RS)

Zahtev za upis poljoprivrednog gazdinstva u registar poljoprivrednih <!>gazdinstava i <!> prijava promene podataka, podnosi se na Obrascu br. 1.

Uredba o upisu u sudski registar (SCG)

2) u obrazac priloga uz prijavu broj 2 - firma i sedište, oznaka registra i broj registarskog upisa, matični broj i broj računa osnivača, odnosno ime i adresa, lični broj i broj lične karte osnivača, iznos uloga osnivača, vrsta i obim odgovornosti osnivača za obaveze subjekta upisa, broj i datum akta o osnivanju, promene osnivača i člana subjekta upisa, promene visine uloga osnivača i članova, upisani i uplaćeni osnovni kapital subjekta upisa, povećanje osnovnog

Uputstvo o sadržini i načinu vođenja kataloga podataka u SDK (SCG)

Ako se menja sadržaj informacione baze tako da se više ne vode podaci o određenoj jedinici posmatranja koja je prethodno registrovana u katalogu podataka informacione službe, promena se prijavljuje na obrascu KP-2 i popunjavaju se rubrike 1 do 5 obrasca KP-3, sa vrstom promene "4" u rubrici 1.

Uputstvo o vođenju kataloga podataka društvenog sistema informisanja u Republici (RS)

Ako se menja sadržaj informacione baze tako da se više ne vode podaci o određenoj jedinici posmatranja koja je prethodno registrovana u katalogu podataka društveno-političkih zajednica ili katalogu podataka organizacija udruženog rada i drugih samoupravnih organizacija i zajednica (rubrika 14 obrasca KP-2 i obrazac KP-3), prijavljuje se promena na obrascu KP-2 i popunjavaju rubrike 1-5 obrasca KP-3 sa vrstom promene "4" u rubrici 1.

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Da li se plaća republička administrativna taksa za prijavu za registraciju ( obrasci PR-1, PR-2 i PR-3), prijavu za promenu podataka ( obrasci PPR-1 i PPR-2), prijavu za izmenu podataka u PDV registru ( obrazac IEPDV), zahtev za brisanje iz PDV registra ( obrazac ZBPDV) i zahtev za otpis kamate ( obrazac ZOK)?

U dokumentima tipa obrasci od ukupno 4 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

OBRAZAC - Registraciona prijava promene podataka o preduzetniku (_)

Registracija _drustava / Registraciona prijava promene podataka o preduzetniku /

OBRAZAC - Prijava za promenu dopunu podataka o registraciji pravnog lica i poslovnih jedinica (PPR-1) (_)

Razno / Prijava za promenu dopunu podataka o registraciji pravnog lica i poslovnih jedinica / PPR-1

OBRAZAC - Prijava za promenu dopunu podataka o registraciji preduzetnika (PPR-2) (_)

Razno / Prijava za promenu dopunu podataka o registraciji preduzetnika / PPR-2

OBRAZAC - Prijava za promenu dopunu podataka o registraciji fizickog lica nerezidenta (PPR-3) (_)

Razno / Prijava za promenu dopunu podataka o registraciji fizickog lica nerezidenta / PPR-3

ogl3
hor003