Traženo: katar

Ukupno nađeno: 25 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 25 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Katar o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak (mp)

UGOVOR IZMEU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE DRŽAVE KATAR O IZBEGAVANjU DVOSTRUKOG OPOREZIVANjA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK

Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku (RS)

Katar LjA

Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Katar o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak (mp)

Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Katar o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak, potpisan 2. oktobra 2009. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, arapskom i engleskom jeziku.

VLADA REPUBLIKE SRBIJE I VLADA DRŽAVE KATAR

u Državi Katar :

(2) izraz " Katar " označava Državu Katar , njenu teritoriju, unutrašnje vode, teritorijalno more uključujući njegovo dno i podzemlje, vazdušni prostor nad njima, isključivu ekonomsku zonu i epikontinentalni pojas, nad kojim Država Katar ostvaruje suverena prava i jurisdikciju u skladu sa odredbama međunarodnog prava i katarskim unutrašnjim zakonima i propisima;

(3) izrazi "država ugovornica" i "druga država ugovornica" označavaju Srbiju ili Katar , zavisno od smisla;

- u slučaju Katara , ministra privrede i finansija ili njegovog ovlašćenog predstavnika.

4. Odredbe stava 1. ovog člana primenjuju se na dobit Zalivske vazduhoplovne kompanije i Ujedinjene arapske pomorske kompanije u Srbiji, ali samo na deo dobiti koji odgovara učešću Države Katar u tim kompanijama.

ZA VLADU DRŽAVE KATAR , MOFTAH JASIM AL MOFTAH, s.r.

Pravilnik o utvrđivanju metodologije, obaveza i radnji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca (RS)

2) države azijskog kontinenta, osim Države Izrael, Japana, Republike Koreje, Republike Singapur, Kraljevine Tajland, Republike Gruzije, Republike Indonezije, Bahreina, Republike Liban, Malezije, Republike Turske, Države Katar i Ujedinjenih Arapskih Emirata;

Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika (RS)

59 Država Katar

Pravilnik o visini koeficijenata za utvrđivanje osnovice poreza na zarade za lica upućena na rad u inostranstvo (RS)

Meksiko, Estonija, Poljska, Čile, Južnoafrička Republika, Urugvaj, Mauricijus, Antigva i Barbuda, Sent Kits i Nevis, Slovačka, Sejšeli, Saudi Arabija, Mađarska, Bahrein, Argentina, Portoriko, Češka, Barbados, Malta, Katar , Holandski Antili, Severna Marijanska Ostrva.

Uredba o izdacima za službena putovanja i selidbe u inostranstvo koji se saveznim organima uprave priznaju u materijalne troškove (SCG)

59a Država Katar za sva mesta 182 SAD dolara

Zakon o ratifikaciji Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba (mp)

Avganistan, Bangladeš, Bahrein, Butan, Indija, Irak, Islamska Republika Iran, Izrael, Jemen, Jordan, Katar , Kazahstan, Kirgistan, Kuvajt, Liban, Maldivi, Nepal, Oman, Pakistan, Saudijska Arabija, Sirijska Arapska Republika, Šri Lanka, Tadžikistan, Turkmenistan, Ujedinjeni Arapski Emirati, Uzbekistan.

Uputstvo za sprovođenje Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom (SCG)

<lat>LjA</lat> 634 Katar

Odluka o uslovima i načinu plaćanja, naplaćivanja i prenosa po tekućim i kapitalnim poslovima u devizama i u dinarima (SCG)

<lat>LjAR</lat> 634 Katarski rijal Katar

Odluka o načinu podnošenja prijava o zaključenim spoljnotrgovinskim poslovima i podacima koje sadrže obrasci tih prijava (SCG)

Katar <lat>LjA</lat>

Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova (RS)

Radnici koji imaju gnojni katar u nosu, zapaljenje srednjeg uva, oštećenu bubnu opnu, obolele organe za krvotok ili disanje, radnici skloni gojaznosti ili piću, ne smeju da rade pod povećanim vazdušnim pritiskom.

Pravilnik o indikacijama za protetička i ortotička sredstva, stomatološke nadoknade, očna i slušna pomagala i sanitarne sprave (SCG)

Naočare sa tamnim ili fotosenzitivnim staklima bez dioptrije i sa zaštitom sa strane, odnosno okluziom umetanjem potrebnog dodatka na obične tamne naočari daju se osiguranom licu u slučaju ablacije retine, prolećnog katara , pseudofakije ili afakije, ako postoji fenomen blještanja.