Traženo: ljubimci

Ukupno nađeno: 678 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 671 pronadjenih primera ovde su prikazana 23 nasumice izabrana.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o uslovima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit, kao i o izgledu i sadržini obrasca uverenja (sertifikata) za te pošiljke (RS)

Evropska konvencije o zaštiti kućnih ljubimaca (mp)

Pravilnik o načinu razvrstavanja i postupanja sa sporednim proizvodima životinjskog porekla, veterinarsko-sanitarnim uslovima za izgradnju objekata za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla, načinu sprovođenja službene kontrole (RS)

đ) Higijenski uslovi za obavljanje delatnosti u objektima za proizvodnju hrane za kućne ljubimce , tehničkih proizvoda i međuproizvoda

Posebni higijenski uslovi za proizvodnju sirove hrane za kućne ljubimce

Posebni higijenski uslovi za poboljšivače ukusa koji su namenjeni za hranu za kućne ljubimce

7. Veterinarsko-sanitarni uslovi za izgradnju objekta za proizvodnju hrane za kućne ljubimce , tehničkih proizvoda i međuproizvoda

Pravilnik o uslovima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit, kao i o izgledu i sadržini obrasca uverenja (sertifikata) za te pošiljke (RS)

2. Uslovi za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit

a) Uslovi za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca koji se unose iz zemalja članica Evropske unije

b) Uslovi za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca koji se unose sa područja zemalja navedenih u delu C Priloga 1, kao i iz zemalja koje nisu navedene u Prilogu 1

3. Izgled i sadržina obrasca uverenja (sertifikata) za kućne ljubimce

Evropska konvencije o zaštiti kućnih ljubimaca (mp)

EVROPSKA KONVENCIJA O ZAŠTITI KUĆNIH LjUBIMACA

Principi držanja kućnih ljubimaca

Starosna granica pri nabavci ljubimca

Zakon o dobrobiti životinja (RS)

9. Kućni ljubimci

10. Divlje i egzotične životinje kao kućni ljubimci

13. Pansioni za kućne ljubimce i prihvatilišta za napuštene životinje

Zakon o carinskoj tarifi (RS)

(B) Proizvodi iz tarifnih brojeva 4202 i 4203 koji imaju delove od plemenitih metala ili metala platiranih plemenitim metalima, od prirodnih ili kultivisanih bisera, od dragog ili poludragog kamenja (prirodnog, sintetičkog ili rekonstruisanog), svrstavaju se u navedene tarifne brojeve, čak i ako takvi delovi predstavljaju više nego neznatno ukrašavanje, pod uslovom da takvi delovi ne daju proizvodu bitan karakter. Ukoliko, u suprotnom, delovi daju proizvodu bitan karakter, proizvodi se svrstavaju u

PRIRODNI ILI KULTIVISANI BISERI, DRAGO ILI POLUDRAGO KAMENjE, PLEMENITI METALI, METALI PLATIRANI PLEMENITIM METALIMA, I PROIZVODI OD NjIH; IMITACIJE NAKITA; METALNI NOVAC

(a) prirodnih ili kultivisanih bisera ili od dragog ili poludragog kamenja (prirodnog, sintetičkog ili rekonstituisanog);

(i) proizvode od abrazivnih materijala iz tar. br. 6804 i 6805 ili iz glave 82, koji sadrže prašinu ili prah od dragog ili poludragog kamenja (prirodnog ili sintetičkog); proizvode iz glave 8 sa radnim delom od dragog ili poludragog kamenja (prirodnog, sintetičkog ili rekonstituisanog); mašine, aparate ili električnu opremu i njihove delove iz odeljka <lat>DžVI</lat>. Međutim, proizvodi i njihovi delovi izrađeni u celini od dragog ili poludragog kamenja (prirodnog, sintetičkog ili

(m) originalne skulpture i druge vajarske radove (tar. broj 9703), kolekcijske predmete (tar. broj 9705) i predmete starina starije od 100 godina (tar. broj 9706) osim od prirodnih ili kultivisanih bisera ili dragog ili poludragog kamenja.

(v) Pod pojmom " drago ili poludrago kamenje" ne podrazumevaju se materije navedene u Napomeni 2. pod (b) uz glavu 96.

Pravilnik o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga (RS)

Paketi su registrovane poštanske pošiljke, sa i bez označene vrednosti, pakovane na propisan način, koje sadrže robu i druge predmete i na pošiljci ili dokumentu koji prati pošiljku, opis sadržine. Pošiljaocu paketa se izdaje potvrda o prijemu, a primaocu se paket uručuje uz potpis. U paketima je zabranjeno slati metalni novac, novčanice, bilo kakve hartije od vrednosti na donosioca, putničke čekove, platinu, zlato ili srebro, nakit, drago kamenje i druge dragocene predmete, kao i prepisku koja se

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 5 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pravična novčana naknada za duševne bolove deteta zbog smrti roditelja predstavlja naknadu kako za bol izazvan samim saznanjem za smrt, tako i za sve kasnije bolove koje dete trpi zbog gubitka roditelja - ljubavi , nege i pažnje koju bi mu roditelj pružao, pa pripada i detetu koje zbog uzrasta nije moglo da oseti bol zbog same smrti roditelja, jer je u pitanju naknada za jedinstveni vid nematerijalne štete.

...

Ništav je brak koji nije zaključen u cilju zajednice života bračnih drugova. Samo faktičkom zajednicom življenja ne ostvaruje se svrha braka. Moralne komponente braka čini slobodno izražena želja žene muškarca da zaključe brak koji će se zasnivati na ravnopravnosti, obostranoj naklonjenosti i ljubavi , poštovanju, razumevanju i poverenju.

...

Član Vlade Republike Crne Gore ne može vršiti poslaničku i drugu javnu funkciju, niti profesionalno obavljati dragu delatnost, t zakon ne može da propiše da je ministar član upravnog odbora po položaju

...

Kada je optuženi oglašen krivim zbog krivičnog dela neovlašćeno nabavljanje i držanje vatrenog oružja iz čl. 33 st. 1. zakona o oružju i municiji ima mesta izricanju mere bezbednosti oduzimanja predmeta iz čl.69 KZJ-oduzimanje oružja, bez obzira što optuženi ističe da je pištolj držao iza smrti oca kao dragu uspomenu.

...

Lice koje poziva zaposlene i saopštava im da je u zgradi podmetnuta bomba, da će sve da ih pobije, da gleda sa prozora i da tačno zna ko sve radi u toj zgradi, da voli da ubija i gleda krv, pa ovakvim pretnjama izazove uznemirenost zaposlenih, izvršio je Ugrožavanje sigurnosti

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Tužilac posebno ističe da je sa svojim maloletnim detetom uspeo da ostvari odnos ljubavi i poverenja, normalan za odnose oca i kćeri, a što tužiočeva supruga može da potvrdi.

...

Predlagač želi da sklopi brak sa , koji je rođen godine u , JMBG , a koji je voli , poštuje i takođe želi da sa njom zaključi brak. Ona smatra da je dostigla telesnu i duševnu zrelost potrebnu za vršenje prava i dužnosti u braku. Njen izabranik je zaposlen i materijalno i stambeno je obezbeđen, a njihovi roditelji se ne protive sklapanju braka.