Traženo: kafić

Ukupno nađeno: 60 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 43 pronadjena primera ovde je prikazano 16 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Tarifa naknada koju od korisnika naplaćuje OFPS (RS)

UGOSTITELjSKI OBJEKTI - KAFIĆI , BAŠTE (TERASE), RESTORANI, UKLjUČUJUĆI I RESTORANE/KIOSKE SA BRZOM HRANOM, PEKARE, POSLASTIČARNICE, INTERNET KAFEE UGOSTITELjSKOG TIPA KOJE IMAJU PROSTOR ZA SMEŠTAJ GOSTIJU I U KOJIMA SE SLUŽE PIĆA

POSLOVNI PROSTOR (KANCELARIJSKI PROSTORI, BANKE, AGENCIJE, ADVOKATSKE KANCELARIJE, BILET SERVISI I SL.), MENjAČNICE, KIOSCI, VIDEO I CD KLUBOVI, INTERNET KAFEI I SL.

Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj po osnovu javnog izvođenja u ugostiteljskim objektima (sa ili bez smeštajnih kapaciteta), kao i drugim objektima ugostiteljskog tipa (RS)

2. Restorani, kafane , kafići i slični objekti

Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj po osnovu javnog saopštavanja muzičkih dela sa nosača zvuka ili slike i dela koja se emituju (RS)

3. Restorani, kafane , picerije i sl.

4. Kafići , kafe-barovi i sl.

5. Internet kafei , poslastičarnice, pekare i slični objekti ugostiteljskog tipa

Tarifa za upotrebu interpretacija iz repertoara PI snimljenih na komercijalne nosače zvuka (fonograme), odnosno zvuka i slike (videograme) (RS)

3.1.3. Kafići , barovi, restorani brze hrane (<lat>fast food</lat>), internet kafei i slično

Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj - Organizacija za zaštitu autorskih muzičkih prava (RS)

2. Restorani, kafane , kafići i sl.

3. Restorani, kafane , kafići i sl.

13. Ostali korisnici (video klubovi, <lat>CD</lat> klubovi, kiosci, filijale banaka, pošta i sl., internet kafei , kladionice, bilijar sale, kockarnice i slični javni prostori)

Zakon o turizmu (RS)

U ugostiteljskom objektu za pružanje usluga ishrane i pića pripremaju se i uslužuju topla i hladna jela i napici, toče i služe alkoholna i bezalkoholna pića (u vrsti ugostiteljskog objekta: restoran, kafana , bar, objekat brze hrane, pokretni objekat i drugi objekti).

Pravilnik o sadržini Registra turizma i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju (RS)

1) vrsta objekta za ishranu (restoran, kafana , bar, objekat brze hrane, pokretni objekat i drugi objekti);

Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata (RS)

ugostiteljskih objekata za pružanje usluga ishrane i pića su: restoran, kafana , bar, objekat brze hrane, pokretni objekat i drugi objekti (gostionica, krčma, konoba, mehana, nacionalna kuća, čarda, restoran domaće kuhinje, taverna, kafeterija , picerija, pečenjara, gril, ćevabdžinica, riblji gril, pileći gril, roštiljnica, pivnica, kafe-poslastičarnica, palačinkarnica, kafe, čajdžinica, bife, bistro, birtija, aperitiv bar, kafe bar, koktel bar sendvič bar, salat bar, ekspreso bar, snek bar, noćni

Kafana (gostionica, krčma, konoba, mehana, čarda, taverna i sl.) je ugostiteljski objekat u kojem se pripremaju i uslužuju pića, napici, pretežno jednostavna jela (sve vrste doručaka, suhomesnati proizvodi, kuvana jela, specijaliteti od mesa) i jednostavne poslastice.

Bar ( kafeterija , aperitiv bar, kafe bar, koktel bar, sendvič bar, salat bar, snek bar, bar na otvorenom, pab i dr.) je ugostiteljski objekat u kome se uslužuju pića i napici ili se pripremaju i uslužuju ili samo uslužuju pića i napici i jednostavna topla i hladna jela. Jela mogu da se pripremaju naočigled gostiju i uslužuju za pultom ili točionicom pića.

Kafe, kafić , čajdžinica i sl. je ugostiteljski objekat u kojem se uslužuju različite vrste pića i napitaka i to pretežno topli napici (kafa, čaj, topla čokolada).

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 17 pronadjenih primera ovde je prikazano 14 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Okrivljeni je neovlašćeno posredovao u kupovini opojne droge - marihuane, tako što ga je, njegov drug (drugookrivljeni), nakon što su se našli u kafiću i popili po par alkoholnih pića, pitao "da li ima nešto da se dune", na šta mu je okrivljeni odgovorio da ima, zatim preko telefona drugookrivljenog ugovorio sastanak sa dilerom, uzeo novac od drugookrivljenog i kupio paketić marihuane da bi nakon toga deo marihuane zajedno konzumirali, a preostali deo marihuane zadržao je drugookrivljeni.

...

Kada okrivljeni, pod uticajem alkohola, u ugostiteljskom objektu pomera postavljene stolove, vređa goste za susednim stolom, prospe kafu koju mu je doneo konobar, vređa vlasnika kafane i započne tuču sa njim, vrši krivično delo nasilničkog ponašanje

...

Kada ovlašćeno službeno lice-policajci intervenišu u kafani zbog prijave remećenja reda i mira pa optuženi vređa i preti policajcima, tada je izvršio kriv. Delo ometanje ovlašćenih službenih lica u obavljanju poslova bezbednosti iz čl. 23 st. 1 zakona o javnom redu i miru a ne radi se o učinjenom prekršaju javnog reda i mira.

...

Oduzimanje mobilnog telefona koji se nalazio na vidnom mestu na šanku kafane , čija je vrednost manja od 8.000 dinara, ne može predstavljati krivično delo krađe iz člana 165.KZS.

...

je okrivljena ostalim okrivljenim licima detaljno objasnila gde se nalazi stan oštećenog i gde mu se u stanu nalazi novac, te da će u vreme izvršenja dela sa oštećenim izaći u kafanu na večeru kako bi im omogućili da uđu u stan, a ostali okrivljeni obšu kuću oštećenog, oduzmu novac a potom se sastanu sa okrivljenom i podele novac, okrivljena je izvršila krivično delo teške krađe u pomaganju iz čl.166 st. 1. tačka 1 kzs u vezi čl.24 kzj, a ostali okrivljeni krivično delo teške krađe iz čl. 166 st. 1 tačka

...

Ima mesta dosuđivanju novčane naknade neimovinske štete za pretrpljene duševne bolove zbog povreda časti i ugleda nastale povređivanjem na javnom mestu - kafani , u seoskoj sredini gde se Ljudi međusobno poznaju.

...

Kada je tužilac povređen na javnom mestu - kafani , u seoskoj sredini gde se ljudi međusobno poznaju, on ima pravo na naknadu neimovinske štete jer je trpeo duševne bolove zbog povrede časti i ugleda

...

Kada oštećeni zboravi torbicu u kafani i brzo se vrati a okrivljeni je u međuvremenu prisvoji, učinio je krivično delo Krađa a ne Utaja

...

Lice koje dozvoli da se u njegovom kafiću puši marihuana izvršilo je krivično delo Omogućavanje uživanja opojnih droga

...

Pucanje ispred kafea u vazduh je krivično delo Izazivanje opšte opasnosti

...

Kada je dokazima utvrđeno da je optuženi u kafiću uz prisustvo više lica zlostavljao drugog tako što ga je udario pištoljem u glavu i naneo mu lake telesne povrede, a njegov raniji život (brojne osude za krivičnog dela i dela remećenje javnog reda i mira) ukazuje na sklonost ka takvom ponašanju, optuženi je izvršio kriv delo nasilničko ponašanje iz čl.220 st.2 KZS a ne kriv. delo ugrožavanje sigurnosti iz čl.67 st. 1. KZS u sticaju sa kriv. delom lake telesne povrede iz čl.54 st. 1. KZS.

...

Kada se učinilac u kafiću pri svađi sa oštećenim maši pivske flaše kao sredstva podobnog da telo teško povredi i baci je pored oštećenog, time čini krivično delo iz čl. 56 KZS

...

Milicioneri koji posle rada svrate u kafanu , tada ne obavljaju poslove bezbednosti

...

Tuženi je u obavezi da tužiocu nadoknadi sve vidove nematerijalne štete koju je ovaj pretrpeo, jer je od strane tužioca udaren u kafani flašom u glavu. Pri tom, bez značaja je činjenica da je tuženi imao nameru da flašom udari drugo lice