hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: štrajk

Ukupno nađeno: 518 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 483 pronadjena primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Zakon o štrajku (RS)

Pravilnik o minimumu procesa rada za vreme štrajka u ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač Republika Srbija (RS)

Uredba o štrajku policijskih službenika (RS)

Uredba o minimumu procesa rada za vreme štrajka u zdravstvenim ustanovama (RS)

Krivični zakonik (RS)

Povreda prava na štrajk

Zloupotreba prava na štrajk

Poseban kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija (RS)

<lat>DžII</lat>. PRAVA I DUŽNOSTI U ŠTRAJKU

Poseban kolektivni ugovor za državne organe (RS)

<lat>VIII</lat>. PRAVO NA ŠTRAJK

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju (RS)

<lat>IDž</lat>. ŠTRAJK ZAPOSLENIH

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (RS)

<lat>VIII</lat>. ŠTRAJK ZAPOSLENIH

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (RS)

8. Raspored rada, radno vreme i zdravstvena zaštita za vreme štrajka

Kolektivni ugovor za organe Autonomne Pokrajine Vojvodine (APV)

<lat>VII</lat> PRAVO NA ŠTRAJK

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 27 pronadjenih primera ovde je prikazano 10 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Pitanje: Okrivljeno odgovorno lice je u vreme izvršenja privrednog prestupa bilo upisano u registru kod APR-a kao direktor, iako mu je pre izvršenja privrednog prestupa prestao radni odnos u okrivljenom pravnom licu koje nije poslovalo, jer je trajao štrajk radnika koji nisu dozvoljavali ulaz u prostorije rukovodstvu a okr. pravno lice nije sprovelo promenu u registru u pogledu brisanja okr. odgovornog lica kao direktora (jer zbog štrajka nije radilo).

...

Ustav utvrđuje pravo na štrajk svim zaposlenim licima, pa i pripadnicima policije, državnim službenicima i nameštenicima, koje se može ograničiti samo zakonom.

...

Pri utvrđivanju minimuma procesa rada u smislu Zakona o štrajku , osnivač javnog komunalnog preduzeća je obavezan da uzme u obzir mišljenje, primedbe i predloge sindikata.

...

Učesnicima štrajka koji nije organizovan u skladu sa Zakonom o štrajku može se otkazati ugovor o radu ukoliko ih je poslodavac prethodno upozorio o postojanju razloga za otkaz ugovora o radu.

...

Činjenica da je zakazanom ročištu, na koje tuženi nije pristupio, iako je uredno pozvan, prethodio štrajk pravosuđa, te da nigde nije objavljena odluka o obustavi štrajka , pa je tuženi verovao da je štrajk na snazi, ne znači da se, u slučaju nepristupanja tuženog na ročište (koji je angažovao advokata, koji je, pri tom, uredno pozvan na ročište za glavnu raspravu), nisu stekli uslovi za donošenje presude zbog izostanka.

...

Odlukom o utvrđivanju minimuma procesa rada za vreme štrajka , ne može se javnom komunalnom preduzeću naložiti da za vreme štrajka obavlja određene poslove koji ne spadaju u njgovu redovnu delatnost.

...

Vlada RS ne može uredbom, kao vrstom akta koji se donosi u izvršavanju zakona, uređivati uslove za ostvarivanje prava na štrajk policijskih službenika, jer se to može uređivati samo zakonom.

...

Otkaz ugovora o radu zbog učestvovanja zaposlenog u štrajku je nezakonit, ako se u sudskom sporu utvrdi da je štrajk u kome je učestvovao zaposleni organizovan u skladu sa zakonom.

...

... štrajk ... štrajku ...

...

Parnični sud sam mora da reši prethodno pitanje da li je štrajk zakonit, jer odlučivanje o zakonitosti štrajka spada u sudsku nadležnost, tako da nije od značaja činjenica što inspekcija rada nije donela odluku da je štrajk nezakonit.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 7 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Zakonom o štrajku uređeno je pravo na štrajk i kada se radi o delatnostima od javnog interesa

...

Organizatori, učesnici u štrajku koji nije organizovan u skladu sa zakonom čine povredu radne obaveze ili krše radnu disciplinu zbog čega im poslodavac može otkazati ugovor o radu odnosno protiv njih pokrenuti postupak za utvrđivanje disciplinske i materijalne odgovornosti

...

Učešće u štrajku zaposlenog koji je višak

...

Zaposleni koji radi u drugom preduzeću ili je proglašen viškom ako je za njegovim radom prestala potreba kod poslodavca ili odsustvuje sa rada zbog privremene sprečenosti za rad prouzrokovane bolešću ne smatra se učesnikom u štrajku kod poslodavca kod koga je organizovan štrajk niti može uživati zaštitu

...

Na koji način mogu da ostvarim pravo na nadoknadu za vreme održavanja trudnoće i porodiljskog odsustva, s obzirom da mi je firma bila u štrajku ?

...

Pravo na štrajk , u delatnosti od javnog interesa ili u delatnosti čiji bi prekid rada zbog prirode posla mogao da ugrozi živote i zdravlje ljudi ili da nanese štetu velikih razmera, zaposleni mogu ostvariti ako se ispune i posebni uslovi utvrđeni Zakonom o štrajku

...

Ukoliko Štrajk nije organizovan u skladu sa zakonom učesnici u štrajku neće uživati zaštitu od prestanka radnog odnosa

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Ugovor može da prestane usled dejstva više sile koja je nastupila posle zaključenja ugovora. Kao viša sila u smislu ovog ugovora smatra se: rat ili ratna dejstva, pobuna, građanski rat, štrajk , prirodne katastrofe, akti državnih organa, kao i svi drugi događaji koje nadležni sud proglasi kao slučajeve više sile.

hor003