hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: nož

Ukupno nađeno: 467 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 433 pronadjena primera ovde je prikazano 16 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o načinu ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala, dragocenih metala i njihovih legura (RS)

22) Nož - državni žig se utiskuje na dršku;

Zakon o oružju i municiji (RS)

7) hladno oružje, bokser, bodež, kama , sablja, bajonet i drugi predmeti kojima je osnovna namena napad.

Pravilnik o načinu razvrstavanja i postupanja sa sporednim proizvodima životinjskog porekla, veterinarsko-sanitarnim uslovima za izgradnju objekata za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla, načinu sprovođenja službene kontrole (RS)

(1) veličina delova sporednih proizvoda životinjskog porekla prilikom šaržnog i kontinuiranog sistema, koja se određuje prema veličini otvora u opremi za usitnjavanje ili prema razmacima noževa ,

Uredba o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke (RS)

- skalpel nožići ,

Uredba o izgledu uniforme i oznaka policijskih službenika (RS)

Osnovni delovi svečane uniforme za policijske službenike Specijalne antiterorističke jedinice (u daljem tekstu: SAJ) su: šapka, mundir, pantalone, rukavice, pelerina, majica dug rukav, bluza kratak rukav, majica kratak rukav, cipele, akselbender, ešarpa i dodatni delovi: sablja i paradni nož .

delovi svečane uniforme za policijske službenike Žandarmerije su: šapka, navlaka za šapku, beretka, bluza, jakna, majica sa kratkim rukavima, košulja sa kratkim rukavima, košulja sa dugim rukavima, kravata, džemper, pulover, pantalone, suknja, kaiš, čarape, plitke cipele sa gumenim đonom, čizme, rukavice, šal, vetrovka, mantil, kišni mantil, akselbender, ešarpa, pafna i bele rukavice, a dodatni deo za oficire i podoficire je paradni nož , a za policijske službenike na komandnim dužnostima do nivoa

Osnovni delovi svečano-paradne uniforme za policijske službenike organizacionih jedinica Žandarmerije su: šapka, beretka, svečana bluza - mundir, akselbender, ešarpa, pafna, pantalone, suknja, košulja sa ruskom kragnom, čarape, cipele sa gumenim đonom, čizme, bele rukavice i šinjel, a dodatni deo za oficire i podoficire je paradni nož , a za policijske službenike na komandnim dužnostima do nivoa zamenika komandira čete sablja.

Osnovni delovi svečane uniforme za policijske službenike PTJ su: mundir, pantalone, beretka, mantil, košulja dugi rukav, rukavice (bele), čarape, kaiš, cipele, ešarpa, akselbender, a dodatni delovi su sablja i paradni nož .

Pravilnik o letilištima i terenima (RS)

Za vreme korišćenja letilište na vodi mora da bude snabdeveno sledećom opremom za gašenje požara i spasavanje na vodi: aparat za gašenje požara tipa S-3, radio-stanica, dva vesla, konopac debljine 10 mm i dužine do 10 m, dva pojasa za spasavanje, megafon, nož i najmanje jedan čamac sa motorom u koji se smešta oprema za gašenje požara i spasavanje, kao i apoteka za prvu pomoć.

Spisak srpskih standarda iz oblasti mašina (RS)

324. SRPS EN 12012-1:2010 Mašine za plastične mase i gumu - Mašine za usitnjavanje - Deo 1: Zahtevi za bezbednost granulatora sa noževima EN 12012-1:2007+A1:2008

459. SRPS EN 13112:2010 Mašine za obradu kože - Mašine za cepanje kože i mašine sa nožem za šišanje kože - Zahtevi za bezbednost EN 13112:2002+A1:2009

Spisak srpskih standarda iz oblasti električne opreme namenjene za upotrebu u okviru određenih granica napona (RS)

467. SRPS EN 61184:2010 SRPS EN 61184:2010/A1:2011 Bajonet grla za sijalice SRPS EN 61184:2010 25.5.2014 EN 61184:2008 EN 61184:2008/A1:2011

Pravilnik o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica (RS)

2.1.6. presa, makaze, nož i valjak, na mehanizovani pogon, za sečenje, presovanje, savijanje i izvlačenje materijala, a u koje se materijal za obradu ulaže ili vadi ručno;

Pravilnik o vatrogasno-spasilačkoj službi i vatrogasno-spasilačkom obezbeđenju na aerodromima (RS)

23. Nož za sečenje sigurnosnog pojasa 1 2 3 4

Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje i normativima i standardima za obavljanje delatnosti ustanova socijalne zaštite za smeštaj dece i omladine bez roditeljskog staranja i dece i omladine sa poremećajima u ponašanju (RS)

20. nož kom. 18 60

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 34 pronadjena primera ovde je prikazano 14 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Nož prema članu 2. stav 2. tačka 7. Zakona o oružju i municiji ne spada u hladno oružje, ali je njegovo nošenje zabranjeno ukoliko mu je osnovna namena napad.

...

Nož je hladno oružje ukoliko mu je osnovna namena napad.

...

Optuženi je izvršio krivično delo teško ubistvo iz bezobzirne osvete u pokušaju iz čl. 114 st.1 t.5 u vezi čl. 30 KZ u situaciji kada je oštećeni u prethodnom periodu se optuženom "zamerio" tako što je svedočio protiv okrivljenog da je "ukrađenim čekovima plaćao robu" a kritičnog dana mu je optuženi zadao udarac nožem u vitalni deo tela.

...

Pribavljanje čepnog noža i nazubljivanje brusom i turpijom tako da se može koristiti za nasilno otvaranje brava motornih vozila je PRAVLjENjE ALATA pogodnog za korišćenje prilikom izvršenja krivičnih dela.

...

Ukoliko stranke u ugovoru predvide plaćanje kaznene kama za slučaj docnje to nije "ugovorna" već "zatezna" kamata koja se ne može ugovarati

...

Kad se vodi postupak za Ubistvo u pokušaju, do uznemirenja građana, kao razloga za određivanje pritvora može doći s obzirom na način na koji je delo izvršeno (okrivljeni je nožem nasrnuo na oštećenog kada mu je ovaj okrenuo leđa) a između njih su veoma loši odnosi od ranije

...

UKOLIKO JE OPTUŽENI, POŠTO GA JE OŠTEĆENI UDARIO DRVENOM DRŠKOM RUČNE KOSE ZA KOŠENjE TRAVE PO RAMENU, OTIŠAO DO SVOJE KUĆE , UZEO NOŽ , VRATIO SE DO OŠTEĆENOG I UDARIO GA NOŽEM U PREDELU GRUDI, ONDA ON NIJE POSTUPAO U NUŽNOJ ODBRANI, JER U VREME KADA JE POVREDIO OŠTEĆENOG NIJE POSTOJAO ISTOVREMENI PROTIVPRAVNI NAPAD OŠTEĆENOG , A ZA POSTOJANjE NUŽNE ODBRANE U SMISLU ČLANA 9. STAV 2. OSNOVNOG KRIVIČNOG ZAKONA JE NEOPHODNO DA UČINILAC OD SEBE ODBIJA ISTOVREMENI PROTIVPRAVNI NAPAD DA BI SE MOGLO

...

Kada je oštećeni odgurnuo optuženog i uputi mu uvredljive reči, a optuženi ga, već pripremljenim nožem , poseče po licu i tri puta ubode u leđa i nanese mu teške telesne povrede, nema nužnej odbrane, već se radi se o ubistvu u pokušaju

...

Postojanje direktnog umišljaja kod optuženog ne može se dovoditi u pitanje kada je on udarcima noža naneo oštećenom šest uboda u predelu trbuha i grudi i pored toga što je nakon kritičnog događaja pokušao da zaustavi krvarenje oštećenog.

...

Kada optuženi saopšti privatnom tužiocu da će doći da ga ubije, da će ga zaklati nožem ako mu spomene ime, postoji kriv. Delo ugrožavanje sigurnosti iz čl. 67 st. 1 KZS jer bez obzira što su reči navedene pod uslovom, sve se desilo u neposrednom razgovoru sa priv.tužiocem, kada je istovremeno i izgovorio više uvredljivih reči za priv.tužioca i istovremeno oglašen krivim zbog krivičnog dela uvrede iz čl. 93 st. 1 KZS.

...

Činjenica da okrivljeni započne svađu, oštećenog napadne i nanese mu lake telesne povrede udarcem nožem sečivo 8 cm u vitalni deo tela, znači da je bio svestan da može nastupiti smrt oštećenog i istu je smrt hteo

...

Ako je okrivljeni nakon pokušaja izvršenja krivičnog dela Ubistvo napustio lice mesta i noćio kod drugova, sutradan se javio policiji gde je priznao izvršenje krivičnog dela, nož kojim je povredio oštećenog je policiji pokazao, ne može se zaključiti da se isti krije i da je to osnov za određivanje pritvora

...

Pri odmeravanju kazne za razbojništvo treba ceniti način izvršenja i okolnosti krivičnog dela: da su delo izvršila dva mlada maskirana lica, prema bračnom paru koji su stariji ljudi (oko 70 godina), kao i da je primenjena visoka povreda zaštićenog dobra imovine i ličnog integriteta oštećenih, vezano za način primene sile tako što su izvršioci vezivali oštećene, pretili im nožem i polivanjem kiselinom, te visoki iznos protivpravno pribavljene imovinske koristi.

...

Optužba je prekoračena (čl. 351 st. 1.ZKP) i učinjena je bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz čl. 368 st. 1.tačka 8 ZKP kada je optužnim predlogom ojt okrivljenom stavio na teret izvršenje krivičnog dela lake telesne povrede iz čl. 54 st. 2 KZS, tako što je oštećenom naneo povredu nožem , a u izreci presude se navodi da pored pomenutog načina nanošenja povreda, okrivljeni je naneo povrede oštećenom i udarcima obuvenom nogom

hor003