Traženo: municija

Ukupno nađeno: 1859 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 1688 pronadjenih primera ovde je prikazano 14 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o oružju i municiji (RS)

Pravilnik o uslovima i načinu nošenja oružja i municije ovlašćenih carinskih službenika (RS)

Uredba o uslovima i načinu ispitivanja ručnog vatrenog oružja, naprava i municije (SCG)

Zakon o ratifikaciji protokola protiv nezakonite proizvodnje i prometa vatrenim oružjem, njegovim delovima, sklopovima i municijom , kojim se dopunjava konvencija ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (mp)

Zakon o ispitivanju ručnog vatrenog oružja, naprava i municije (SCG)

Pravilnik o načinu predaje i vraćanja hladnog i vatrenog oružja i municije i pretresu lica i stvari u javnom avio-transportu (SCG)

Pravilnik o bližim uslovima i načinu smeštaja i čuvanja oružja i municije (RS)

Pravilnik o obrascima zahteva, odobrenja, oružnog lista i drugih isprava i evidencija predviđenih Zakonom o oružju i municiji (RS)

Pravilnik o uslovima, načinu i postupku ispitivanja, žigosanja i obeležavanja vatrenog oružja i municije (RS)

Zakon o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju vatrenog oružja i municije (RS)

Pravilnik o predaji vatrenog oružja i municije za potrebe teritorijalne odbrane (RS)

Pravilnik o načinu predaje i vraćanja oružja i municije u javnom prevozu u vazdušnom saobraćaju (SCG)

Pravilnik o zaštiti na radu pri izradi eksploziva i baruta i manipulisanju eksplozivima i barutima (SCG)

Zakon o republičkim administrativnim taksama (RS)

1) stranom fizičkom ili pravnom licu da može vršiti transport oružja, municije ili eksplozivnih materijala preko granice Republike Srbije - 245.480

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 166 pronadjenih primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Kad su od okrivljenog privremeno oduzete petarde koje je neovlašćeno palio, prekršajni sud je dužan da svojom presudom odluči o tim privremeno oduzetim predmetima.

...

Nož prema članu 2. stav 2. tačka 7. Zakona o oružju i municiji ne spada u hladno oružje, ali je njegovo nošenje zabranjeno ukoliko mu je osnovna namena napad.

...

Činjenica da je okrivljeni pomogao neidentifikovanim licima u izvršenju krivičnog dela ubistvo u pokušaju, na taj način što je stavio vozilo na raspolaganje za prevoz i bekstvo, da su ta lica ispalila 27 hitaca iz vatrenog oružja, u blizini centra grada, gde se nalaze stambeni i ugostiteljski objekti i gde je velika frekvencija ljudi, ne predstavlja posebno teške okolnosti dela.

...

U smislu Zakona o oružju i municiji , pod oružjem se podrazumeva svaka naprava izrađena, odnosno namenjena za izbacivanje projektila, bez obzira na njihovu trenutnu neispravnost, koja im ne oduzima svojstvo oružja.

...

Radnje koje je po prethodnom dogovoru preduzeo okrivljeni u smislu prevoženja, a potom i prenošenja predmetnog vatrenog oružja, municije , rasprskavajućeg oružja i sredstava velike razorne moći, od njegovog putničkog vozila do kuće drugookrivljenog, ne mogu se smatrati radnjom neovlašćenog nošenja predmeta (oružja), u smislu člana 348. stav 4. KZ-a.

...

Ručna bomba - suzavac ne predstavlja oružje u smislu člana 2. tač. 1. do 4. Zakona o oružju i municiji , pa njeno držanje ne predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela iz člana 348. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ-a.

...

Za postojanje krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. st. 4. KZ potrebno je da lice neovlašćeno nosi oružje, dakle bez dozvole za nošenje predviđene Zakonom o oružju i municiji , pa okolnost da lice poseduje dozvolu za nabavljanje ili držanje tog oružja ne isključuje postojanje ovog krivičnog dela.

...

Odredbe Zakona o oružju i municiji , kojima je propisano da se protiv rešenja koje je doneto po žalbi ne može voditi upravni spor, nisu u saglasnosti sa Ustavom.

...

Predmet krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. stav 1. KZ nije određen radnjom tog krivičnog dela, u smislu da je to samo oružje koje je neovlašćeno nabavljeno, izrađeno, prodato ili držano, već je predmet tog krivičnog dela vatreno oružje, njegovi delovi, municija i eksplozivne materije, uopšte.

...

Korektno držanje pred sudom, potpuno priznanje izvršenja krivičnog dela, iskreno kajanje i obećanje da se nešto slično ubuduće sigurno neće ponoviti, nemaju značaj naročito olakšavajućih okolnosti u konkretnom slučaju u smislu čl. 56. KZ, te nema mesta primeni čl. 56. i 57. KZ, odnosno izricanju kazne ispod granice propisane zakonom. Optuženog su kritičnom prilikom policijski službenici zaustavili na ulici i pretresom kod njega pronašli predmetni pištolj sa tri metka u okviru. U tom slučaju priznanje nije

...

Veštačenje municije je neophodno da bi se utvrdilo da li se radi o municiji u smislu Zakona o oružju i municiji , kao i da li se radi o krivičnom delu ili o prekršaju.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 5 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Na promet i uvoz sojine sačme PDV se obračunava po stopi od 18%

...

Promet i uvoz potpune smeše za ishranu životinja, uljane pogače od soje i suncokreta oporezuju se po stopi od 8%. Promet i uvoz predsmeše, dopunskih smeša, sojine i suncokretove sačme i stočnog brašna

...

Na etil-alkohol (etanol) koji se koristi za proizvodnju baruta , plaća se akciza u iznosu od 19, 82 din/hl

...

Ne može se ostvariti pravo na refakciju akcize na izvoz baruta se

...

Pravo na umanjenje obračunate akcize ne može se ostvariti, s obzirom na to da barut nije proizvod na koji se plaća akciza