Traženo: finansijski izveštaji konsolidovani

Ukupno nađeno: 471 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 470 pronadjenih primera ovde je prikazano 29 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o obrascima i sadržini pozicija u obrascima konsolidovanih finansijskih izveštaja za banke (RS)

Zakon o računovodstvu (RS)

Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj

Zakon o računovodstvu i reviziji (RS)

3. Konsolidovani finansijski izveštaji

Zakon o reviziji (RS)

Revizija konsolidovanih finansijskih izveštaja

Odluka o kontroli bankarske grupe na konsolidovanoj osnovi (RS)

Obim i sadržaj konsolidovanih finansijskih izveštaja bankarske grupe

Zakon o bankama (RS)

Konsolidovani finansijski izveštaji bankarske grupe

Primena odredaba o kontroli i finansijskom izveštavanju na konsolidovanoj osnovi

Zakon o državnoj revizorskoj instituciji (RS)

Izveštaj o obavljenoj reviziji završnog računa budžeta Republike, završnih računa finansijskih planova organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i konsolidovanih finansijskih izveštaja Republike Srbije

Pravilnik o obrascima i sadržini pozicija u obrascima konsolidovanih finansijskih izveštaja za banke (RS)

<lat>VII</lat>. MINIMUM SADRŽAJA NAPOMENA UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o bankama koje se odnose na kontrolu bankarske grupe na konsolidovanoj osnovi (RS)

Sadržaj konsolidovanih finansijskih izveštaja bankarske grupe i obim učestalosti njihovog podnošenja

Dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja bankarske grupe

Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (MSFI) (RS)

Priprema i prezentacija konsolidovanih finansijskih izveštaja

Međunarodni računovodstveni standardi (MRS 26 do MRS 41) (RS)

MRS 27 Konsolidovani i pojedinačni finansijski izveštaji

Prezentovanje konsolidovanih finansijskih izveštaja

Delokrug konsolidovanih finansijskih izveštaja

Tretman u konsolidovanim finansijskim izveštajima

Odluka o upravljanju rizicima banke (RS)

- izloženosti prema članicama bankarske grupe čiju kontrolu na konsolidovanoj osnovi vrši Narodna banka Srbije, a koje se u konsolidovane finansijske izveštaje te grupe uključuju primenom metoda pune konsolidacije ,

Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre (RS)

1. redovne godišnje finansijske izveštaje , odnosno konsolidovane finansijske izveštaje za obveznike revizije, 10.000 dinara;

Za objavljivanje registrovanih redovnih godišnjih finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja obveznika revizije, naknada se ne plaća, a za objavljivanje dokumentacije iz člana 31. Zakona o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS", br. 46/06 i 111/09), dostavljene u propisanom roku naknada iznosi 3.000 dinara.

1. redovne godišnje finansijske izveštaje , odnosno konsolidovane finansijske izveštaje (bez Napomena uz finansijske izveštaje ), 1.500 dinara;

2. redovne godišnje finansijske izveštaje , odnosno konsolidovane finansijske izveštaje sa skeniranim izveštajem revizora (bez Napomena uz finansijske izveštaje ), 2.000 dinara;

1. sažete redovne godišnje finansijske izveštaje , odnosno konsolidovane finansijske izveštaje , 1.500 dinara;

2. sažete redovne godišnje finansijske izveštaje , odnosno konsolidovane finansijske izveštaje sa skeniranim izveštajem revizora, 2.000 dinara;

Zakon o budžetskom sistemu (RS)

55) Konsolidovani izveštaj grada, odnosno grada Beograda je konsolidovani izveštaj završnog računa budžeta grada, odnosno grada Beograda i završnih računa budžeta gradskih opština u njegovom sastavu, koji sastavlja organ nadležan za poslove finansija grada, odnosno grada Beograda i podnosi Upravi za trezor;

56) Konsolidovani izveštaj Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje je konsolidovani izveštaj završnog računa Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i finansijskih izveštaja o izvršenju prihoda i primanja i rashoda i izdataka korisnika sredstava tog fonda, koji sastavlja Republički fond za zdravstveno osiguranje i podnosi Upravi za trezor;

(1a) 28. februar - drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora osnovani od strane Republike Srbije pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga nadležnom državnom organu Republike Srbije;

socijalno osiguranje donose odluke o završnim računima organizacija za obavezno socijalno osiguranje, usvajaju izveštaje o izvršenju finansijskih planova i podnose ih Upravi za trezor; Republički fond za zdravstveno osiguranje kontroliše, sravnjuje podatke iz godišnjih izveštaja o izvršenju finansijskog plana korisnika sredstava koji se nalaze u njegovoj nadležnosti, konsoliduje podatke i sastavlja konsolidovani godišnji izveštaj o izvršenju finansijskog ...

(1a) 28. februar - drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora osnovani od strane lokalne vlasti pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga nadležnom organu lokalne vlasti;

korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti pripremaju godišnji izveštaj i podnose ga lokalnom organu uprave nadležnom za finansije , a direktni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti koji u svojoj nadležnosti imaju indirektne korisnike sredstava budžeta lokalne vlasti kontrolišu, sravnjuju podatke iz njihovih godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta i sastavljaju konsolidovani godišnji izveštaj o izvršenju budžeta, koji podnose lokalnom organu uprave nadležnom za finansije ...

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Obaveza sastavljanja godišnjih, odnosno finansijskih izveštaja po osnovu statusne promene spajanja uz pripajanje matičnog i zavisnog pravnog lica u slučaju kada je datum obračuna spajanja 31. decembar, obaveza sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja od strane matičnog pravnog lica koje vrši pripajanje na taj dan i način evidentiranja poslovnih promena nastalih između dana bilansa i dana upisa u registar privrednih subjekata