hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: ekologija

Ukupno nađeno: 1218 primera (stranica je generisana 20.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 1210 pronadjenih primera ovde su prikazana 22 nasumice izabrana.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda (RS)

Uredba o ekološkoj mreži (RS)

Pravilnik o visini troškova dodele prava na korišćenje ekološkog znaka (RS)

Pravilnik o bližim uslovima i postupku za dobijanje prava na korišćenje ekološkog znaka, elementima, izgledu i načinu upotrebe ekološkog znaka za proizvode, procese i usluge (RS)

Pravilnik o obrascu legitimacije saveznog ekološkog inspektora (SCG)

Zakon o republičkim administrativnim taksama (RS)

Za zahtev za dobijanje ekološkog znaka - 18.400

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (RS)

Zavod za biocide i medicinsku ekologiju

Zakon o efikasnom korišćenju energije (RS)

Eko -dizajn

Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe (RS)

8. Zavod za biocide i medicinsku ekologiju

Zakon o javnim nabavkama (RS)

Korišćenje ekoloških i energetskih specifikacija i oznaka

Pravilnik o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda (RS)

a) Ekološki status i ekološki potencijal

Zakon o zaštiti životne sredine (RS)

Ekološki znak

Dodela i oduzimanje ekološkog znaka

Uredba o ekološkoj mreži (RS)

<lat>II</lat>. SASTAV EKOLOŠKE MREŽE

<lat>III</lat>. UPRAVLjANjE EKOLOŠKOM MREŽOM

<lat>V</lat>. PRAĆENjE STANjA EKOLOŠKE MREŽE

Zakon o zaštiti prirode (RS)

1. Planiranje, uređenje i korišćenje prostora, prirodnih resursa, zaštićenih područja i ekološke mreže

Ekološka mreža

Zaštita ekološke mreže

Upravljanje ekološkom mrežom

Pravilnik o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite (RS)

4. Zavod za biocide i medicinsku ekologiju

Pravilnik o bližim uslovima i postupku za dobijanje prava na korišćenje ekološkog znaka, elementima, izgledu i načinu upotrebe ekološkog znaka za proizvode, procese i usluge (RS)

Načela dodele prava na korišćenje eko -znaka

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 5 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Samo na sertifikovane organske proizvode može se staviti termin ili skraćenica koja označava poreklo organskog proizvoda ( ekološki , biološki, organski...). U suprotnom, čini se privredni prestup iz člana 30. stav 1. tačka 4. i stav 2. Zakona o organskoj proizvodnji i organskim proizvodima.

...

Ekološka zaštita svojine

...

Ekološki pokret je udruženje građana i pravno lice u obavezi da dostavlja finansijski izveštaj za prethodnu godinu nadležnom organu, shodno članu 34. Zakona o računovodstvu i reviziji.

...

Kada okrivljeni sačini lažne isprave-blanko obrasce karte međunarodnog osiguranja i blanko potvrde o ugrađenim eko motorima bez unošenja potpisa i pečata izdavaoca, podatke o licu i vozilima, izvršio je krivično delo Falsifikovanja isprave u pokušaju

...

Skupština opštine je mogla da propiše obavezu držaoca motornih vozila da prilikom registracije plaćaju novčanu nadoknadu za finansiranje ekoloških potreba

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-866/2010-04 (_)

Pravo međunarodne organizacije na refakciju PDV plaćenog pri uvozu materijala za unapređenje obrazovanja u oblasti životne sredine

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Poslove poverene ovim Ugovorom o radu zaposleni će obavljati u prostorijama objekta koji se nalazi u , ul. br. , koji je u vlasništvu zaposlenog. Zaposleni je prostor opremio tako da u svemu odgovara karakteru rada i ekološkim zahtevima i standardima radne i životne sredine.

Poslove poverene ovim Ugovorom o radu zaposleni će obavljati u prostorijama objekta koji se nalazi u , ul. br. , koji je u vlasništvu , a koje je zaposleni iznajmio i opremio tako da u svemu odgovara karakteru rada i ekološkim zahtevima i standardima radne i životne sredine.

hor003