hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: dragocen

Ukupno nađeno: 945 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 944 pronadjena primera ovde je prikazano 29 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o načinu ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala, dragocenih metala i njihovih legura (RS)

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima u pogledu izrade predmeta od dragocenih metala (RS)

Uredba o visini i načinu plaćanja naknada za izvršavanje poslova u vezi sa ispitivanjem i žigosanjem predmeta od dragocenih metala (RS)

Pravilnik o obrascu i sadržini službene legitimacije lica ovlašćenog za vršenje nadzora nad predmetima od dragocenih metala (RS)

Pravilnik o uslovima za dobijanje znaka proizvođača predmeta od dragocenih metala, kao i znaka uvoznika, odnosno zastupnika (RS)

Pravilnik o državnim žigovima za predmete od dragocenih metala (RS)

Pravilnik o načinu utvrđivanja usaglašenosti predmeta od dragocenih metala na osnovu propisane dokumentacije (RS)

Pravilnik o načinu priznavanja inostranih žigova na predmetima od dragocenih metala (RS)

Zakon o kontroli predmeta od dragocenih metala (RS)

Odluka o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova u vezi sa ispitivanjem i žigosanjem predmeta od dragocenih metala (RS)

Pravilnik o sadržini i obliku službene legitimacije lica ovlašćenog za vršenje nadzora na predmetima od dragocenih metala (RS)

Pravilnik o službenoj legitimaciji lica ovlašćenih za vršenje nadzora nad ispravnošću i žigosanjem predmeta od dragocenih metala (SCG)

Odluka o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova u vezi sa ispitivanjem i žigosanjem predmeta od dragocenih metala (SCG)

Zakon o kontroli predmeta od dragocenih metala (SCG)

Pravilnik o načinu na koji područne organizacione jedinice Saveznog zavoda za mere i dragocene metale vrše pregled merila (SCG)

Pravilnik o načinu na koji Savezni zavod za mere i dragocene metale poverava pregled radnih etalona, merila ili uzoraka referentnih materijala preduzećima i drugim pravnim licima (SCG)

Pravilnik o načinu ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala (SCG)

Pravilnik o uslovima koje u pogledu izrade moraju ispunjavati predmeti od dragocenih metala (SCG)

Pravilnik o uslovima za dobijanje znaka proizvođača predmeta od dragocenih metala (SCG)

Pravilnik o uslovima za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala (SCG)

Pravilnik o načinu ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala, dragocenih metala i njihovih legura (RS)

<lat>VI</lat>. Ispitivanje dragocenih metala i njihovih legura

Način ispitivanja dragocenih metala i njihovih legura

Krivični zakonik (RS)

Falsifikovanje znakova, odnosno državnih žigova za obeležavanje robe, merila i predmeta od dragocenih metala

Sudski poslovnik (RS)

Primanje dragocenosti i drugih predmeta

Zakon o republičkim administrativnim taksama (RS)

Za rešenje o znaku proizvođača predmeta od dragocenih metala - 1.150

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da li su ispunjeni uslovi za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala u radnim prostorijama podnosioca zahteva - 1.150

Pravilnik o upravi u javnim tužilaštvima (RS)

Isprava, predmet, papir od vrednosti, novac, dragocenosti ili druga vrednost dostavljena uz pismeno

Privremeno čuvanje drugih isprava i dragocenosti

Zakon o izvršenju i obezbeđenju (RS)

Izuzetno sud, odnosno izvršitelj može odobriti, uz saglasnost izvršnog poverioca, davanje jemstva u obliku bankarske garancije, hartija od vrednosti, dragocenosti ili pokretne stvari čiju je vrednost lako utvrditi na tržištu, a koje se mogu brzo i jednostavno unovčiti.

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Banka stavlja na upotrebu korisniku sef broj koji se nalazi u njenim prostorijama kako bi u njemu smestio: dragocenosti , dokumentacije i drugih stvari od vrednosti.

hor003