Traženo: avizo

Ukupno nađeno: 35 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 34 pronadjenih primera ovde je prikazano 29 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Odluka o upravljanju rizicima banke (RS)

Radi izračunavanja pokazatelja likvidnosti, depoziti banke po viđenju i depoziti s dnevnom avizom smatraju se depozitima oročenim na jedan dan.

Odluka o upravljanju rizikom likvidnosti banke (RS)

Za potrebe izračunavanja pokazatelja likvidnosti depoziti banke po viđenju i depoziti s dnevnom avizom smatraju se depozitima oročenim na jedan dan.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o regulisanju obaveza bivšeg SSSR po obračunima vezanim za robni promet između bivšeg SSSR i bivše SFRJ (mp)

2. Plaćanja za isporuke robe i pružanje usluga na račun izmirivanja iznosa koji se reguliše i kamata vrše se preko ovlašćenih banaka Strana na osnovu računa, otpremnih i drugih dokumenata predviđenih uslovima ugovora, u obliku dokumentarnog akreditiva koji otvara Narodna banka Srbije u korist ruskog isporučioca sa avizom i realizacijom kod Vnješekonombanke, ili u obliku dokumentarnog inkaso naloga sa prethodnim akceptom.

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu školskog prostora, opreme i nastavnih sredstava u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovne profile poslovni administrator, finansijski administrator, bankarski (RS)

22. AVIZO - obaveštenje o otpremi robe 6 primeraka

Odluka o upravljanju rizicima (RS)

Za potrebe izračunavanja pokazatelja likvidnosti, depoziti banke po viđenju i depoziti s dnevnom avizom smatraju se depozitima oročenim na jedan dan.

Odluka o planu računa za obavljanje platnog prometa kod nosilaca platnog prometa (SCG)

Pored podataka na nivou individualne partije, za određene račune se, u pomoćnim evidencijama, obezbeđuju podaci po nalozima, avizama , namenama plaćanja i raspoređenim sredstvima javnih prihoda.

Pravilnik o knjigovodstvu javnih prihoda (RS)

Sporna uplata za koju se ustanovi da je obveznik javnih prihoda nepoznat, da je pogrešno izvršena uplata ili da nema pojedinačnog priloga o izvršenoj uplati uz izvod odnosno avizu , knjiži se u glavnoj knjizi sprovodi se tako što se za iznos po izvodu zadužuje račun novčanog prometa banke u klasi "0", a odobrava odgovarajućem računu sporne uplate obveznika javnih prihoda u klasi "2" uz knjiženje na individualnom (matičnom) računu sporne uplate obveznika javnih prihoda na potražnoj strani u klasi "2" na

Uputstvo o jedinstvenom planu računa za obavljanje platnog prometa kod službe za platni promet (SCG)

54 Otpremljeni nalozi zbirnim avizama , telefonom, teleksom, telefa-

540 Otpremljeni nalozi zbirnim avizama odobrenja

541 Otpremljeni nalozi zbirnim avizama zaduženja

55 Primljeni nalozi zbirnim avizama , telefonom, teleksom, telefa-

550 Primljeni nalozi zbirnim avizama odobrenja

551 Primljeni nalozi zbirnim avizama zaduženja

580 Obračun po otpremljenim nalozima zbirnim avizama odobrenja

581 Obračun po otpremljenim nalozima zbirnim avizama zaduženja

590 Obračun po primljenim nalozima zbirnim avizama odobrenja

591 Obračun po primljenim nalozima zbirnim avizama zaduženja

Na računu 242 - Tekući računi platnog prometa narodnih banaka, evidentiraju se iznosi specifikacija izdatih zbirnih aviza zaduženja, odnosno odobrenja koje narodne banke dostavljaju obračunskim sedištima Službe na obračun za poslate zbirne avize organizacionim jedinicama Službe. Preko ovog računa vrši se obračun za zbirne avize koje su izdale organizacione jedinice Službe za narodnu banku. Ovaj račun otvara se samo u obračunskom sedištu Službe.

Na računima grupe 54 - Otpremljeni nalozi zbirnim avizama , telefonom, teleksom, telefaksom i telekomunikacionim (TK) putem, organizacione jedinice Službe inicijative evidentiraju iznose naloga poslatih zbirnim avizama , telefonom, teleksom, telefaksom i telekomunikacionim (TK) putem, kao i iznose usaglašenog izvršenog platnog prometa u tekućoj godini. Organizacione jedinice Službe inicijative vode evidenciju poslatih naloga po organizacionim jedinicama Službe izvršenja i narodnim bankama.

Na računima grupe 55 - Primljeni nalozi zbirnm avizama , telefonom, teleksom, telefaksom i telekomunikacionim (TK) putem, organizacione jedinice Službe izvršenja evidentiraju iznose naloga primljenih zbirnim avizama , telefonom, teleksom, telefaksom i telekomunikacionim (TK) putem, kao i iznose usaglašenog izvršenog platnog prometa u tekućoj godini.

računu 577 - Izvršeni interni obračun između obračunskih sedišta Službe, evidentira se izvršeni interni obračun između obračunskih sedišta Službe na osnovu izvoda primljenog od drugog obračunskog sedišta Službe po izdatim i primljenim zbirnim avizama organizacionih jedinica Službe sa područja drugog obračunskog sedišta Službe. Ovaj račun se vodi samo u obračunskom sedištu Službe i u okviru njega svako obračunsko sedište otvara po dve individualne partije za svako obračunsko sedište Službe - za izdate

Na računu 578 - Račun usaglašenja organizacionih jedinica Službe po obavljenom platnom prometu za prethodnu godinu, organizacione jedinice Službe evidentiraju primljena, odnosno poslata usaglašenja po primljenim i poslatim nalozima zbirnim avizama , telefonom, teleksom, telefaksom i telekomunikacionim (TK) putem, za izvršeni platni promet u prethodnoj godini. Na ovom računu vodi se na odvojenim partijama obračunati platni promet izvršen u prethodnoj godini, posebno za odobrenja, a posebno za zaduženja.

Na računu 579 - Račun usaglašenja organizacionih jedinica Službe po obavljenom platnom prometu za tekuću godinu, organizacione jednice Službe evidentiraju primljena, odnosno poslata usaglašenja po primljenim i poslatim nalozima zbirnim avizama , telefonom, teleksom, telefaksom i telekomunikacionim (TK) putem, za izvršeni platni promet u tekućoj godini. Na ovom računu evidentiraju se, na odvojenim partijama, usaglašenja za poslate i primljene naloge odobrenja i zaduženja, zavisno od načina na koji su poslati

Uputstvo o uslovima i načinu otvaranja i ukidanja računa učesnicima u platnom prometu kod službe za platni promet (SCG)

Otpremljeni nalozi zbirnim avizama odobrenja 540

Otpremljeni nalozi zbirnim avizama zaduženja 541

Primljeni nalozi zbirnim avizama odobrenja 550

Primljeni nalozi zbirnim avizama zaduženja 551

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Ako prevozilac ne izvrši ugovoreni prevoz stvari u roku od nakon aviza dužan je da pošiljocu plati na ime ugovorene kazne % od vrednosti neizvršenog prevoza.