Traženo: alkoholizam simptomi

Ukupno nađeno: 5 primera


U dokumentima tipa propisi od ukupno 5 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Rešenje o imenovanju sudskih veštaka (RS)

Diplomirani inženjer građevine

Loznica, Vojislava Ilića bb

Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja uverenja o gradaciji uređaja za simuliranje leta aviona (RS)

Zbog tehničke složenosti zahteva koji se odnose na uređaj za simuliranje leta aviona, neophodno je da se standardna terminologija dosledno koristi. Sledeći glavni termini i skraćenice koriste se u svrhu usklađivanja. Ostali termini i skraćenice dati su u Sekciji 2 JAR-FSTD A Advisory Circulars Joint (ACJ), u članu ASJ-FSTD A.005.

Pravilnik o stručnim ispitima zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova (RS)

Uverenja o položenom stručnom ispitu po programu za visoko obrazovanje (Obrazac 3.) i Uverenja o položenom stručnom ispitu po programu za srednje obrazovanje (Obrazac 4.) odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (RS)

KLINIČKA FARMAKOLOGIJA