Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu člana 13. stav 1. Zakona o sudskim veštacima ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 44/2010) i člana 192. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik SRJ", br. 33/97 i 31/2001 i "Službeni glasnik Republike Srbije", broj 30/2010),
Ministar pravde doneo je

REŠENjE

O IMENOVANjU SUDSKIH VEšTAKA

(Objavljeno u "Sl. glasniku RS", br. 50 od 08 jula 2011, 56/11)

IImenuju se sudski veštaci:
1. VIŠI SUD U BEOGRADU
Ekonomsko-finansijska
Agatunović (Miodrag) Jelena
Diplomirani ekonomista
Beograd, Vojvode Stepe 168/10
Uža specijalnost: Finansijsko računovodstvena
Rešenje broj: 740-05-00386/2010-03
Aleksić (Jovan) Branislav
Diplomirani ekonomista
Beograd, Omladinskih brigada 64/10
Uža specijalnost: Finansije i obračun zarada
Rešenje broj: 740-05-04988/2010-03
Aleksić (Radiša) Radica
Diplomirani ekonomista
Beograd, Nova 111 broj 7
Uža specijalnost: knjigovodstvo
Rešenje broj: 740-05-01926/2010-03
Aleksić (Todor) Stevan
Diplomirani ekonomista
Beograd, Mutapova 65
Uža specijalnost: porezi
Rešenje broj: 740-05-00547/2010-03
Andrić (Života) Milovan
magistar nauka
Beograd, Samjuela Beketa 11
Uža specijalnost: Privredne i budžetske finansije
Rešenje broj: 740-05-01278/2010-03
Antonić (Tomislav) Jasna
Diplomirani ekonomista
Beograd, Mileševska 30
Uža specijalnost: Računovodstvo, poslovne finansije, porezi, obračun zarada, spoljna trgovina
Rešenje broj: 740-05-00586/2010-03
Anufrijev (Dragan) Ana
Doktor nauka
Beograd, Neznanog junaka 27
Uža specijalnost: Finansijsko računovodstvena
Rešenje broj: 740-05-05176/2010-03
Ateljević-Ilić (Tomo) Mira
Diplomirani ekonomista
Beograd, Đevđelijska 43
Uža specijalnost: Obračun kamata, zarada, izrada bilansa, revizija
Rešenje broj: 740-05-05733/2010-03
Babić (Neđo) Željko
master
Beograd, Milutina Milankovića 156/4
Uža specijalnost: Utvrđivanje vrednosti i porekla imovine i kapitala i dr.
Rešenje broj: 740-05-03111/2010-03
Babić (Petar) Ljubica
Diplomirani ekonomista
Beograd, Antifašističke borbe 45/15
Uža specijalnost: Zarade zaposlenih, naknade štete, kamate
Rešenje broj: 740-05-01837/2010-03
Bakić (Milovan) Dragoslav
Diplomirani ekonomista
Beograd, Knez Danila 36
Uža specijalnost: Računovodstvo, revizija i finansijsko
upravljanje
Rešenje broj: 740-05-01925/2010-03
Balanč (Stanislav) Stanko
Diplomirani ekonomista
Beograd, Brsjačka 28
Uža specijalnost: Finansijsko računovodstvena
Rešenje broj: 740-05-04473/2010-03
Batinić (Ljupko) Dragomir
Diplomirani ekonomista
Beograd, Đorđa Ognjanovića 10
Uža specijalnost: Računovodstvo, revizija i finansijsko
upravljanje
Rešenje broj: 740-05-03562/2010-03
Biorac (Slavomir) Zoran
Diplomirani ekonomista
Lazarevac, Karađorđeva 53
Uža specijalnost: Finansije, računovodstvo i dr.
Rešenje broj: 740-05-03031/2010-03
Bojičić (Marko) Radivoje
magistar nauka
Beograd, Stavana Opačića 26
Uža specijalnost: finansije i računovodstvo
Rešenje broj: 740-05-00922/2010-03
Bojković (Vladimir) Milorad
diplomirani agroekonomista
Beograd, Vinogradski venac 24
Uža specijalnost: Obračun kamata
Rešenje broj: 740-05-05726/2010-03
Bobić (Bogdan) Branko
Diplomirani ekonomista
Beograd, Kapetana Miloša Žunića 9
Uža specijalnost: spoljna trgovina i bankarstvo
Rešenje broj: 740-05-01661/2010-03
Bogovac-Cvetković (Vojislav) Nataša
Doktor nauka
Beograd, Beogradska 29
Uža specijalnost: Poslovne finansije
Rešenje broj: 740-05-05130/2010-03
Borovnjak (Gojko) Zoran
Diplomirani ekonomista
Beograd, Braće Vučković 35a
Uža specijalnost: Poslovne finansije, bankarstvo, trgovina (komercijala)
Rešenje broj: 740-05-00718/2010-03
Boškovski (Fidan) Milorad
Diplomirani ekonomista
Beograd, Karađorđev trg 32
Uža specijalnost: Trgovina na malo, maloprodaja, velikoprodaja i dr.
Rešenje broj: 740-05-01780/2010-03
Brnjas (Stjepan) Zvonko
Doktor nauka
Beograd, Goce Delčeva 2/122
Uža specijalnost: Finansijske ekspertize, procena vrednosti kapitala i dr.
Rešenje broj: 740-05-02659/2010-03
Branković (Miloš) Bojan
magistar nauka
Beograd, Šilerova 11/6
Uža specijalnost: Računovodstvo, revizija finansijskih
izveštaja i finansije
Rešenje broj: 740-05-04224/2010-03
Bubanja (Dušan) Radomir
Diplomirani ekonomista
Beograd, Trebevićka 43a
Uža specijalnost: Računovodstvo, revizija i finansijsko
upravljanje
Rešenje broj: 740-05-00624/2010-03
Budimović (Milivoje) Gordana
Diplomirani ekonomista
Beograd, Praška 33
Uža specijalnost: oblast zarada
Rešenje broj: 740-05-00727/2010-03
Bura (Milan) Nikola
Diplomirani ekonomista
Beograd, Vere Dimitrijević 43/7
Uža specijalnost: Računovodstvo, revizija i finansijsko
upravljanje, Finansije, bankarstvo i osiguranje
Rešenje broj: 740-05-00429/2010-03
Bura-Jakšić (Petar) Gordana
Diplomirani ekonomista
Beograd, Braće Jerkovića 197
Uža specijalnost: finansije i računovodstvo
Rešenje broj: 740-05-01582/2010-03
Burkić (Dušan) Bojana
Diplomirani ekonomista
Rušanj, Gorana Petrovića 4
Uža specijalnost: bankarstvo - unutrašnja i spoljna trgovina , proizvodnja
Rešenje broj: 740-05-01648/2010-03
Vasiljević (Zdravko) Vasilj
Diplomirani ekonomista
Borča, Momčila Nastasijevića 10
Uža specijalnost: Finansije, bankarstvo i osiguranje
Rešenje broj: 740-05-05530/2010-03
Vasiljević (Radomir) Miodrag
Diplomirani ekonomista
Lazarevac, I. Milovanovića 4
Uža specijalnost: Računovodstvo
Rešenje broj: 740-05-03969/2010-03
Vasić (Radoje) Slobodan
Diplomirani ekonomista
Beograd, Cara Nikolaja drugog 61-c
Uža specijalnost: finansije, računovodstvo, trgovina
Rešenje broj: 740-05-01626/2010-03
Vasojević (Dragoljub) Aleksandar
Diplomirani ekonomista
Beograd, Visokog Stevana 25
Uža specijalnost: Procene (vrednosti kapitala i imovine)
Rešenje broj: 740-05-01892/2010-03
Veljović (Lazar) Vesna
Diplomirani ekonomista
Obrenovac, Vojvode Putnika 21
Uža specijalnost: Računovodstvo i poreska problematika
Rešenje broj: 740-05-05122/2010-03
Veličković (Jovan) Gordana
Diplomirani ekonomista
Beograd, Serdar Janka Vukotića 9/7
Uža specijalnost: Finansije, bankarstvo i osiguranje
Rešenje broj: 740-05-01862/2010-03
Vemić (Vojo) Radmila
Diplomirani ekonomista
Beograd, Samjuela Beketa 15
Uža specijalnost: Finansije, računovodstvo i dr.
Rešenje broj: 740-05-00728/2010-03
Vignjević Đorđević (Lazar) Nada
Doktor nauka
Beograd, Todora Dukina 50/12
Uža specijalnost: Poslovne finansije
Rešenje broj: 740-05-04218/2010-03
Višnjevac (Stevo) Radomir
Diplomirani ekonomista
Beograd, Peđe Milosavljevića 7/10
Uža specijalnost: Finansije privrednih subjekata
Rešenje broj: 740-05-05666/2010-03
Višnjić (Ilija) Boško
Doktor nauka
Beograd, Vojvode Bogdana 24
Uža specijalnost: Procena vrednosti imovine i kapitala
Rešenje broj: 740-05-01854/2010-03
Vojinović (Mirko) Nevenka
Diplomirani ekonomista
Beograd, Poručnika Spasića i Mašere 4/13
Uža specijalnost: Ekonomska analiza i politika
Rešenje broj: 740-05-03540/2010-03
Vratonjić (Vladislav) Verica
magistar tehničkih nauka
Beograd, Palisadska 1ž
Uža specijalnost: porezi
Rešenje broj:


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: