Traženo: agent

Ukupno nađeno: 11873 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 11672 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mala i srednja preduzeća i preduzetnike koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (RS)

Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre (RS)

Uredba o bližim kriterijumima za određivanje stepena tajnosti "POVERLjIVO" i "INTERNO" u Bezbednosno-informativnoj agenciji (RS)

Uredba o utvrđivanju Programa unapređenja institucionalne infrastrukture - standardizovani set usluga za akreditovane regionalne razvojne agencije (RS)

Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije (RS)

Pravilnik o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se profesionalnim vojnim licima, civilnim licima na službi u Vojsci Srbije i pripadnicima Vojnobezbednosne agencije i Vojnoobaveštajne agencije staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (RS)

Tarifa o cenama za poslove iz nadležnosti Agencije za licenciranje stečajnih upravnika (RS)

Pravilnik o utvrđivanju naknada za pružanje usluga iz nadležnosti Republičke agencije za elektronske komunikacije (RS)

Statut Agencije za osiguranje depozita (RS)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 153 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Stečajni sudija zbog obezbeđenja poštovanja načela javnosti mora rešenje o pokretanju prethodnog stečajnog postupka dostaviti Agenciji za privredne registre, radi objavljivanja na sajtu iste.

...

Popisane su pokretne stvari izvršnog dužnika i kopija zapisnika je ekspedovana Agenciji za privredne registre - registru zaloge, u cilju registrovanja sudskog založnog prava. U međuvremenu, nad izvršnim dužnikom je otvoren postupak stečaja. Sud donosi rešenje o obustavi izvršnog postupka, s obzirom na to da je nad izvršnim dužnikom otvoren postupak stečaja. Da li rešenje o obustavi treba ekspedovati Agenciji za privredne registre registru zaloge u cilju brisanja sudskog založnog prava ili to

...

Pitanje: Na osnovu obaveštenja NBS - Organizacija koja sprovodi postupak prinudne naplate, stečajni sudija je pokrenuo prethodni stečajni postupak u smislu čl. 150, stav 4. Zakona o stečaju nad dužnikom kod koga je raskinut ugovor o privatizaciji i kod koga je privatizovani deo društvenog kapitala prešao u nadležnost Agencije za privatizaciju.

...

Članom 167. stav. 4. Zakona o stečaju je predviđeno da donošenjem rešenja o potvrđivanju usvajanja plana reorganizacije (a ne njegovom pravnosnažnošću) prestaju sve posledice otvaranja stečajnog postupka, a u nazivu stečajnog dužnika briše se oznaka "u stečaju". Agencija za privredne registre odbija da postupi po nepravnosnažnom rešenju, a rok za početak primene plana je nastupio, u smislu čl. 165. stav 10. Zakona o stečaju, a koji se takođe vezuje za dan donošenja rešenja. Kako postupiti u konkretnoj

...

a.) Okrivljenima se stavlja na teret da su izvršili privredne prestupe iz člana 68 stav 1 tač. 1 i 12 i stav 2 Zakona o računovodstvu i reviziji (nisu u zakonskom roku do 28.02 2011. god. dostavili Agenciji za privredne registre finansijski izveštaj za 2010. god. kao ni obaveštenje o razvrstavanju na veliko, srednje ili malo pravno lice).

...

Pitanje: U kojoj meri i na koji način stečajni sudija vrši nadzor nad radom stečajnog upravnika (obzirom na svoja ovlašćenja iz čl. 18. tač. 3-6. Zakona o stečaju), a u kojoj meri i u pogledu kojih poslova stečajnog upravnika to čini Agencija za licenciranje stečajnih upravnika (obzirom na svoja ovlašćenja iz čl. 26. st. 1. i čl. 27. st. 6. Zakona o stečaju)?

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 15 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase prilikom prodaje autobuskih i drugih voznih karata u okviru delatnosti 60211 (Prevoz putnika u drumskom saobraćaju), kao i prilikom prodaje voznih karata (godišnje karte za određene kategorije lica i đake, sezonske vozne karte i dr.) u okviru delatnosti 63300 (Delatnost putničkih agencija i turoperatora)

...

Momenat nastanka obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, odnosno da li se izvršenom uslugom smatra datum upućivanja putnika na put u slučaju kada lice koje obavlja delatnost 66300 (Delatnost putničkih agencija i turoperatora) u okviru pomenute delatnosti pruža turističke usluge (organizovanje turističkih aranžmana)?

...

Poreski tretman prihoda koji ostvari inostrani izvođač, u kome je sadržan i iznos provizije agenciji koja zastupa izvođača, kao i obaveza plaćanja poreza na dohodak građana na proviziju koju pravno lice - rezident Republike Srbije plaća agencijama koje zastupaju inostrane izvođače

...

Kada je kupac za učešće na aukcijskoj prodaji platio depozit i postao najpovoljniji ponuđač, ali pre zaključenja ugovora odustao od kupovine, nakon odluke Ustavnog suda RS kojom su proglašene protivne ustavu odredbe Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom čl. 37 i 37a, nema zakonskog osnova da Agencija zadrži uplaćeni depozit

...

Više nema ograničenja u ostvarivanju poreskog oslobođenja za PDV pri nabavci dobara i usluga, životnih namirnica, uključujući alkoholna i bezalkoholna pića, duvanskih proizvoda, kao i jela i pića za konzumaciju na licu mesta, za lične potrebe diplomatskih agenata , konzularnih funkcionera, članova administrativnog i tehničkog osoblja i konzularnih službenika, kao i članova osoblja međunarodnih organizacija

...

Republička agencija za robne rezerve nije obveznik PDV za promet dobara po kupoprodajnim ugovorima, ugovorima o razmeni i davanju na zajam robnih rezervi

...

Organi Agencije za privatizaciju nisu obveznici PDV za promet dobara i usluga koji vrše u cilju obavljanja poslova iz svog delokruga, koji su navedeni u Zakonu o agenciji za privatizaciju, a koji spadaju u poslove organa državne uprave, nemaju pravo na odbitak prethodnog poreza

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 33 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Dužnik je upisan u registar Agencije za privredne registre pod brojem .

Izvod iz registra Agencije za privredne registre

- nalaže se Agenciji za privredne registre da evidentira navedenu zabranu na registraciji preduzeća , reg. broj .

...

Stan je video agent : dana

Ovom izjavom agencija , iz , ul. , br. , obavezuje se da će radi overe Ugovora o kupoprodaji stana na adresi , ul. , br. , sprat br. stana , između prodavca i kupca , pribaviti potrebna dokumenta (saglasnost Ministarstva Republike Srbije i izjavu opštine na osnovu prava preče kupovine) najkasnije do . godine.

...

Ova odluka se ima upisati u knjigu odluka društva kao i u Registar Agencije za privredne registre Republike Srbije.