Traženo: akumulisana depresijacija

Ukupno nađeno: 5 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 5 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o načinu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za vozača (CG)

8) afektivni poremećaji: manični, depresivni , bipolarni, sa ili bez psihotičnih simptoma, kao i recidivirajući sindromi koji bitno utiču na sigurno upravljanje motornim vozilom, a koji se ne mogu uspješno regulisati terapijom, (ako se mogu regulisati terapijom, nesposobni su samo onda kada je sama terapija kontraindikacija za sigurno upravljanje motornim vozilom);

9) neurotski poremećaji vezani za stres (teži anksio- depresivni , fobicno-anksiozni, disocijativni, opsesivnokonfuzivni, i recidivirajući), koji se ne mogu uspješno regulisati terapijom, hronični PTSP sa psihotičnim epizodama i odlikama trajne promjene ličnosti;

Pravilnik o načinu, postupku i medicinskim kriterijumima za utvrđivanje smrti lica čiji se djelovi tijela mogu uzimati radi presađivanja u svrhu liječenja (CG)

- endogena depresija CNS.

Pravilnik o načinu, postupku i kriterijumima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili njege člana uže porodice (CG)

<lat>Grupu karakteriše poremećaj afekata ili raspoloženja od depresije (sa ili bez pridružene anksioznosti) do ushićenja. Promjena raspoloženja je obično praćena promjenom ukupnog nivoa aktivnosti, a većina drugih simptoma je sekundarna ili u kontekstu ovih promjena raspoloženja i oduševljenja. Većina ovih poremećaja se ponavlja i početak pojedinačnih epizoda često može biti povezan sa stresnim događajima.</lat>

<lat>Apsolutna spriječenost za rad: postoji u akutnoj manijačnoj fazi i u fazi psihotičnih depresivnih simptoma i traje do smirivanja i nestanka psihotične simptomatologije.</lat>