zloupotreba životinja
zloupotreba službenog položaja
zloupotreba ovlašćenja
zloupotreba platnih kartica
zloupotreba lične karte
zloupotreba lekova
zloupotreba bolovanja
zloupotreba biračkog prava
zloupotreba lažnog stečaja
zloupotreba poverenja
zloupotreba prava iz socijalnog osiguranja
zloupotreba u stečajnom postupku
zloupotreba u postupku prinudnog poravnanja