hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: železnice

Ukupno nađeno: 3943 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 3915 pronadjenih primera ovde je prikazano 13 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Zakon o bezbednosti i interoperabilnosti železnice (RS)

Pravilnik o projektovanju rekonstrukcije i izgradnje određenih elemenata železničke infrastrukture pojedinih magistralnih železničkih pruga (RS)

Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje i građenje železničkih pruga i postrojenja, uređaja i objekata na magistralnim prugama (RS)

Pravilnik o uslovima i postupku za ostvarivanje nadoknade za obavljanje utvrđene obaveze javnog prevoza u železničkom saobraćaju (RS)

Pravilnik o sadržini ugovora o obavezi javnog prevoza u železničkom saobraćaju (RS)

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o graničnoj kontroli u železničkom saobraćaju (mp)

Uredba o Metodologiji vrednovanja elemenata za utvrđivanje visine naknade za korišćenje železničke infrastrukture, organizovanje i regulisanje železničkog saobraćaja (RS)

Pravilnik o visini naknade za izdavanje dozvole za korišćenje železničkih vozila, delova i opreme za železnička vozila i uređaja, delova i opreme za železničku infrastrukturu (RS)

Pravilnik o elementima železničke infrastrukture (RS)

Uredba o kategorizaciji železničkih pruga (RS)

Pravilnik o uslovima za izdavanje i sadržinu sertifikata o bezbednosti za prevoz u železničkom saobraćaju (RS)

Pravilnik o visini naknade za izdavanje sertifikata o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom, odnosno industrijskom železnicom (RS)

Pravilnik o visini naknade za izdavanje sertifikata o bezbednosti za prevoz u železničkom saobraćaju (RS)

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 22 pronadjena primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Upravni odbor Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika " Železnice Srbije" nije imao ovlašćenje za donošenje Pravilnika kojim se uređuje način sticanja i raspodele prihoda ostvarenog pružanjem usluga iz oblasti stomatološke zdravstvene zaštite u Službi za stomatologiju Zavoda, kao njegovom organizacionom delu.

...

Štete do koje je došlo u prevozu robe železnicom

...

Ako zajednica osiguranja isplati svom osiguraniku štetu nastalu u prevozu železnicom , ona nema pravo na regresa isplaćenog iznos od železnice

...

Ako železnica ne postupi po blagovremenom i ovlaštenom naknadnom uputstvu pošiljaoca i ne zadrži tovarne listove uništene robe već ih preda primaocu pošiljalac ne gubi pravo da podnese tužbu radi naknade štete koja je nastala usled propasti robe.

...

Ograničenje odgovornosti železnice u slučaju delimičnog ili potpunog gubitka robe u međunarodnom prevozu predviđeno u paragrafu 1.stav 1.član 31.CIM.a na visinu od 100 franaka po 1 kg.bruto težine odnosi se samo na slučaj prevoza po redovnoj tarifi, a ne i na slučaj prevoza izvršenog pod uslovima iz člana 35.CIM.a tj.uz primenu iznimne niže vozarine.

...

Kada zbog radnji optuženog dođe do prekida železničkog saobraćaja izvršeno je krivično delo Oštećenja javnih uređaja

...

Železnica je dužna da svoje usluge prevoza određuje u skladu sa odlukom o obavezi prethodnog obaveštavanja o promeni cena usluga u unutrašnjem železničkom saobraćaju uz prethodno datu saglasnost nadležnog ministarstva samo kod primene tarife za redovan prevoz, ali ne i za posebno ugovoreni prevoz sa naručiocem prevoza.

...

Železnica ima pravo na naknadu štete pričinjene na njenim kolima prilikom istovara tereta iz njih bilo od primaoca bilo od špeditera

...

Nema ovlašćenje opštine da uređuje uslove poslovanja i u tom smislu radno vreme banaka i drugih finansijskih organizacija, autobuske i železničke stanice

...

Pravo na naknadu kolske dangubine pripada prevoziocu u međunarodnom prevozu stvari železnicom samo kada je primalac stvari kriv za prouzrokovanu kolsku dangubinu

...

Železnica je (delimično) kriva za saobraćajnu nezgodu na prelazu preko pruge ako nije bio obezbeđen vidik u skladu sa propisima o železnici

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2851/2009-04 (_)

Pravo obveznika PDV - JP " Železnice Srbije" da PDV koji mu je obračunat od strane prethodnih učesnika u prometu po osnovu isporuke i remonta šinskih vozila, u slučaju kada se plaćanje dela naknade za predmetni promet vrši iz budžeta Republike Srbije, preko Fonda za razvoj Republike Srbije, na osnovu Programa o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje i remonta šinskih vozila u Republici Srbiji za potrebe JP " Železnice Srbije", odbije kao prethodni porez od PDV koji duguje kada u

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 4 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Prevoz zaposlenih vrši se od železničke stanice do najbližih železničkih stanica i stajališta, mesta stanovanja zaposlenih Korisnika prevoza i obratno, a na osnovu mesečne pretplatne karte za zaposlene kao vozne isprave, koju svaki zaposleni mora da poseduje kod korišćenja prevoza.

Korisnik prevoza obezbeđuje mesečne pretplatne karte za zaposlene na putničkim blagajnama železničkih stanica i to najkasnije do u tekućem mesecu za naredni mesec.

...

Špediter će kod organizacije železničkog transporta ispitati mogućnost pribavljanja povlastica uključujući količine robe Korisnika usluga u postojeci kvantum roba ostalih komitenata Špeditera.

Špediter će za izvršene reklamacije više naplaćene vozarine u međunarodnom ili loko prevozu železnicom zaračunavati % od realizovanih usluga.

hor003