umanjenje zarade
umanjenje životne aktivnosti
umanjenje osnovice poreza
umanjenje poreske osnovice