Traženo: stočarstvo nomadsko

Ukupno nađeno: 3858 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 3829 pronadjenih primera ovde je prikazano 13 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o korišćenju podsticaja u organskoj stočarskoj proizvodnji po košnici pčela (RS)

Pravilnik o korišćenju podsticaja u organskoj stočarskoj proizvodnji za krave dojilje (RS)

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za proizvodnju konzumne ribe (RS)

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela (RS)

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave dojilje (RS)

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja i tov jagnjadi (RS)

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla (RS)

Uredba o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za genetsko unapređenje stočarstva (RS)

Zakon o stočarstvu (RS)

Uredba o utvrđivanju Programa kreditne podrške za razvoj stočarstva kroz subvencionisanje dela kamate (RS)

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za razvoj stočarstva u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave (RS)

Uredba o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u poljoprivredna gazdinstva za proizvodnju povrća, žitarica, industrijskog bilja, kao i investicije za nabavku osnovnog stada u stočarskoj proizvodnji (RS)

Pravilnik o načinu obeležavanja goveda i vođenja evidencije o obeleženim govedima (RS)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 22 pronadjena primera ovde je prikazano 10 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Poslovođa stočarstva u DP ... ima status odgovornog lica. Preduzetim radnjama u vidu uzimanja od oštećenog šest svinja za uslužni tov, koje potom proda za gotov novac koji zadrži za sebe, ostvareni su elementi krivičnog dela - zloupotreba službenog položaja iz čl. 242. st. 4. u vezi st. 1. KZRS.

...

Naknada štete prouzrokovana napadom medveda na stoku , na području lovišta, smanjuje se srazmerno propustima vlasnika stoke , koji nije preduzeo uobičajene mere zaštite ako se takvim merama, prema okolnostima slučaja, šteta mogla sprečiti

...

Stoka stečena u zajednici priplodom, zajednička je tekovina

...

Kada je optuženi oglašen krivim zbog krivičnog dela iz čl. 114 Zakona o deviznom poslovanju a u izreci je navedeno "da je u periodu od decembra 1996. godine do maja meseca 1997. godine protivno odredbi čl. 4 Zakona o deviznom poslovanju kupovao i prodavao veći broj grla stoke po raznim mestima u Srbiji, pa vrednost kupljene i prodate stoke plaćao i naplaćivao u dem", izreka presude je nejasna i nerazumljiva i time je učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz čl. 368 st. 1 tačka 11 ZKP

...

PREVOZ STOKE ZA KOJU SE NE SLAŽU PODACI KOJI SE NALAZE U STOČNOM PASOŠU O POREKLU I PODACI SA UŠNIH MARKICA KOJE SU UTISNUTE NA STOCI , PREDSTAVLjA RAZLOG ZA ODUZIMANjE ROBE .

...

Deponija smeća koje nije bilo ograđeno niti je prekriveno zemljom je opasna stvar, pa tuženi žp odgovara za štetu nastalu tužiocu uginućem stoke koja je napasala travu u blizini deponije koje je bilo leglo zaraze klicom ehinokokusa, shodno čl. 173 ZOO.

...

Postojanje nesklada između označenih nižih vrednosti proteina isporučene stočne hrane u fakturama u odnosu na ugovorenom recepturom utvrđene vrednosti predstavlja vidljivu manu, jer se postojanje takvog nedostatka može konstatovati neposrednim, prostim opažanjem.

...

Kada sud u rešenju utvrdi da je tuženi smetao tužioca u posedu službenosti puta, tada se mora navesti vid službenosti puta, da li je u pitanju službenost za prolaz pešice, kolima ili stoke .

...

Kada tuženi bez pravnog osnova koristi parcelu tužioca ispašom stoke na livadi, dužan je da plati naknadu štete tužiocu u visini zakupnine koja bi se platila za navedenu parcelu

...

Kriterijumi određivanja tržišne cene poljoprivrednog zemljišta na osnovu čl. 42. Zakona o eksproprijaciji a u vezi čl. 12. Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu PZF i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda jesu: putna veza parcele za koju se naknada određuje, kvalitet zemljišta, osunčanost, bonitet zemljišta, namena za stočarstvo , ratarstvo, voćarstvo, lokacija, položaj, blizina grada

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 7 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Promet i uvoz potpune smeše za ishranu životinja, uljane pogače od soje i suncokreta oporezuju se po stopi od 8%. Promet i uvoz predsmeše, dopunskih smeša, sojine i suncokretove sačme i stočnog brašna

...

PDV na promet i uvoz stočnog brašna, krmne smeše, lomljene pšenice i pravo na odbitak prethodnog poreza

...

Samostalna trgovinska radnja može da se bavi tranzitnim prometom žive stoke ako ispunjava propisane uslove

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-137/2010-04 (_)

Poreski tretman novčanih sredstava koja poljoprivrednici dobijaju od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u vidu premije za isporučeno mleko, kao i subvencija po hektaru obradive zemlje ili po grlu stoke

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 414-00-99/2009-04 (_)

a) Evidentiranje za PDV poljoprivrednika, kao i pravo obveznika PDV da odbije iznos PDV nadoknade kao prethodni porez b) Poreski tretman primanja fizičkog lica po osnovu PDV nadoknade, kao i primanja fizičkog lica koje ostvaruje prihode od poljoprivrede i šumarstva, a koje se opredelilo za obavezu plaćanja PDV

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2191/2009-04 (_)

a) Kada postoji obaveza podnošenja evidencione prijave za obavezu plaćanja PDV poljoprivrednika koji je obveznik poreza na dohodak građana na prihode od poljoprivrede i šumarstva na osnovu katastarskog prihoda, a koji samostalno vrši promet poljoprivrednih dobara, odnosno poljoprivrednih usluga, kao i fizičkog lica koje se bavi prometom poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga, a koje nije obveznik poreza na dohodak građana na prihode od poljoprivrede i šumarstva na osnovu katastarskog