hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: otologija

Ukupno nađeno: 13 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 13 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o vrsti i bližim uslovima za obrazovanje organizacionih jedinica i obavljanje poslova zaštite mentalnog zdravlja u zajednici (RS)

8) otoskopom ;

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju buci (RS)

4) uticaje na bezbednost i zdravlje zaposlenih koji proizilaze iz interakcije između buke i ototoksičnih supstanci i između buke i vibracija;

Uredba o merilima za ocenjivanje zdravstvene sposobnosti vojnih obveznika za vojnu službu i o lekarskim i drugim pregledima i psihološkim ispitivanjima vojnih obveznika (RS)

2) klinički pregled koji obuhvata otoskopiju , prednju i zadnju rinoskopiju, orofaringoskopiju i inspekciju i palpaciju vrata;

Pravilnik o uslovima u pogledu objekata, opreme i sredstava za rad, kao i u pogledu stručnog kadra koje mora da ispunjava pravno lice za obavljanje veterinarske delatnosti (RS)

- otoskop

Pravilnik o uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima obavljanja zdravstvene delatnosti (RS)

11. Otoskop

3. Set za otoskopiju portabilni

Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici (SCG)

4) otoskleroza ;

Odluka o podeli rada između zdravstvenih ustanova (RS)

v) otoskopija sa dopunskom ORL dijagnostikom

Pravilnik o zdravstvenim uslovima za vršenje poslova vazduhoplovnog i ostalog stručnog osoblja i posebnim uslovima za obavljanje lekarskih pregleda vazduhoplovnog i ostalog stručnog osoblja koje treba da ispunjavaju zdravstvene organizacije (SCG)

1) rinoskopiju, faringoskopiju, laringoskopiju i otoskopiju ;

Pravilnik o standardizaciji i tipizaciji medicinskih aparata prema nivou zdravstvene ustanove (RS)

6. otoskop

33. otoskop

ogl1
hor003