Traženo: oružani

Ukupno nađeno: 4167 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 3857 pronadjenih primera ovde je prikazano 15 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o zabrani usavršavanja, proizvodnje i stvaranja zaliha bakteriološkog (biološkog) i toksičkog oružja i o njihovom uništavanju (RS)

Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme (RS)

Pravilnik o uniformi, oznakama, svečanom odelu, naoružanju , specijalnim vozilima i drugoj opremi u Službi za obezbeđenje (RS)

Zakon o oružju i municiji (RS)

Uredba o načinu i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem (RS)

Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Irak o saradnji i vojnoj obuci za iračke oružane snage (mp)

Pravilnik o uslovima i načinu nošenja oružja i municije ovlašćenih carinskih službenika (RS)

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Organizacije za zabranu hemijskog oružja (<lat>OPCNj<d>) o privilegijama i imunitetima <lat>OPCNj<d>-a (mp)

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Crne Gore i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o saradnji u oblasti sprečavanja širenja oružja za masovno uništenje i unapređivanju odbrambenih i vojnih odnosa (mp)

Zakon o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju (RS)

Uredba o izdavanju oružnog lista, odnosno odobrenja za držanje vlasnicima oružja (RS)

Pravilnik o naoružanju i opremi pripadnika službe za obezbeđenje u upravi za izvršenje zavodskih sankcija (RS)

Uredba o pravu na mesečno novčano primanje za vreme nezaposlenosti ratnih vojnih invalida od <lat>v<d> do <lat>dž<d> grupe iz oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine (RS)

Uredba o vrstama naoružanja i opreme policijskih službenika ministarstva unutrašnjih poslova (RS)

Uredba o uslovima i načinu ispitivanja ručnog vatrenog oružja , naprava i municije (SCG)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 307 pronadjenih primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Nemeđunarodni oružani sukob je uređen kako domaćim, tako i međunarodnim pravom koji se odnosi na ljudska prava, posebno i članom 3. zajedničkim za sve Ženevske konvencije iz 1949. godine, Dopunskim protokolom <lat>II</lat>.

...

U nemeđunarodnom oružanom sukobu ne pojavljuje se status ratnih zarobljenika osim ako se strane u sukobu ne saglase da se taj status obezbedi licima lišenim slobode.

...

U nemeđunarodnim oružanom sukobu, u situaciji kada oštećeni uživa zaštitu i kao ranjenik i kao ratni zarobljenik, pri čemu ovu prvu neposredno na osnovu međunarodnog prava a drugu isključivo na osnovu sporazuma sukobljenih strana, gde je zaštita koja proizilazi iz statusa ranjenika sveobuhvatnija, primarna i sa neuporedivo manje ograničenja, te kada je prema domaćem pravu neophodno izvršiti izbor, delo treba kvalifikovati kao krivično delo Ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika (čl. 143. KZSRJ).

...

Nož prema članu 2. stav 2. tačka 7. Zakona o oružju i municiji ne spada u hladno oružje , ali je njegovo nošenje zabranjeno ukoliko mu je osnovna namena napad.

...

Činjenica da je okrivljeni pomogao neidentifikovanim licima u izvršenju krivičnog dela ubistvo u pokušaju, na taj način što je stavio vozilo na raspolaganje za prevoz i bekstvo, da su ta lica ispalila 27 hitaca iz vatrenog oružja , u blizini centra grada, gde se nalaze stambeni i ugostiteljski objekti i gde je velika frekvencija ljudi, ne predstavlja posebno teške okolnosti dela.

...

Ono što razdvaja hladno oružje od drugih sličnih predmeta jeste da je njegova osnovna namena napad.

...

poslodavac je odgovoran za štetu koju zaposleni pretrpi prilikom oružane pljačke u objektu tuženog u kome je radio po osnovu objektivne odgovornosti za štetu.

...

Nož je hladno oružje ukoliko mu je osnovna namena napad.

...

U smislu Zakona o oružju i municiji, pod oružjem se podrazumeva svaka naprava izrađena, odnosno namenjena za izbacivanje projektila , bez obzira na njihovu trenutnu neispravnost, koja im ne oduzima svojstvo oružja .

...

Krivična dela razbojništva i nedozvoljenog nošenja oružja moguće je izvršiti jedino sa direktnim umišljajem.

...

Da bi se određene radnje mogle kvalifikovati kao krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, potrebno je da budu ispunjeni određeni uslovi, među kojima je i postojanje oružanog sukoba između određenih oružanih formacija.

...

Radnje koje je po prethodnom dogovoru preduzeo okrivljeni u smislu prevoženja, a potom i prenošenja predmetnog vatrenog oružja , municije, rasprskavajućeg oružja i sredstava velike razorne moći, od njegovog putničkog vozila do kuće drugookrivljenog, ne mogu se smatrati radnjom neovlašćenog nošenja predmeta ( oružja ), u smislu člana 348. stav 4. KZ-a.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Da li su privredna društva koja obavljaju delatnost u vezi sa razvojem nekretnina (delatnost 70) i građevinska društva (delatnost 45), koja u svojim knjigama imaju evidentirano pravo svojine, odnosno pravo korišćenja zemljišta -koje je namenjeno za izgradnju i ne koristi se kao sopstveno sredstvo u isporuci roba i usluga, obavljanju administrativnih poslova i slično, obveznici poreza na imovinu na ovo zemljište?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-414/2010-04 (_)

Poreski tretman prometa - isporuke opreme u inostranstvo, sa ugradnjom, koju na osnovu kupoprodajnog ugovora vrši obveznik PDV

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

- predmete naoružanja ,