obrazac zbirni pregled o stanju nepokretnosti
obrazac zbirna specifikacija čekova
obrazac zahtev za uplatu doprinosa
obrazac zahtev za upis promene imena
obrazac zahtev za upis prenosa prava
obrazac zahtev za upis licence zaloge
obrazac zahtev za registraciju promene
obrazac zahtev za registraciju pokretanja
obrazac zahtev za registraciju brisanja
obrazac zahtev za produzenje važenja prava
obrazac zahtev za medjunarodno registrovanje dizajna
obrazac zahtev za izvod iz registra privrednih subjekata
obrazac zahtev za brisanje iz evidencije obveznika
obrazac zahtev tradicionalne crkve
obrazac zahtev stranog obveznika za refakciju
obrazac zahtev kupca prvog stana za refundaciju
obrazac zahtev humanitarne organizacije za refakciju
obrazac spisak zaposlenih kojima je prestalo svojstvo zaposlenih
obrazac spisak zaposlenih koji su u radnom odnosu
obrazac spisak obračunatih isplaćenih zarada naknada
obrazac specifikacija čekova
obrazac službeni nalog za nabavku dobara
obrazac registraciona prijava promene
obrazac registraciona prijava prevodjenja
obrazac registar o primljenim podacima premera
obrazac registar o izdatim podacima katastra
obrazac priznanica
obrazac prijava za registraciju preduzetnika
obrazac prijava za registraciju pravnog lica
obrazac prijava za registraciju fizičkog lica nerezidenta
obrazac prijava za promenu dopunu podataka o registraciji
obrazac prijava za izmenu podataka za evidentiranje obveznika
obrazac prijava za evidentiranje obveznika
obrazac prijava o uplati doprinosa ugovorene naknade
obrazac pretežan izvoz dobara u inostranstvo
obrazac potvrda o poreskom oslobodjenju
obrazac potvrda o porastu smanjenju zarada
obrazac potvrda o ostvarenoj zaradi za utvrdjivanje
obrazac potvrda o odjavi registracije registra poreskih obveznika
obrazac potvrda o kretanju zarada kod poslodavca
obrazac potvrda o izvršenoj registraciji
obrazac potvrda o izvršenom izvozu
obrazac potvrda o izvršenom evidentiranju
obrazac potvrda o brisanju iz evidencije obveznika
obrazac poreska prijava za utvrdjivanje poreza na prihode
obrazac poreska prijava za utvrdjivanje poreza na nasledje
obrazac poreska prijava za utvrdjivanje poreza na kapitalne
obrazac poreska prijava za utvrdjivanje poreza na imovinu
obrazac poreska prijava za utvrdjivanje poreza na apsolutna
obrazac poreska prijava za utvrdjivanje godišnjeg poreza
obrazac poreska prijava za akontaciono konačno utvrdjivanje poreza
obrazac poreska prijava poreza na dodatu vrednost
obrazac poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade
obrazac poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode
obrazac poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima
obrazac podaci o isporukama i dopremanju dobara obveznika
obrazac overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje
obrazac ostvareni promet za dan
obrazac obračun sredstava za isplatu zarada zaposlenih ZIP
obrazac obaveštenje o ostvarivanju gubitka poreske olakćice
obrazac obaveštenja od značaja za utvridjivanje javnih prihoda
obrazac nalog za uplatu
obrazac nalog za prenos
obrazac nalog za naplatu
obrazac nalog za nabavku dobara i usluga
obrazac nalog za ispravku
obrazac nalog za isplatu
obrazac jednistvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica
obrazac jedinstvena registraciona prijava osnivanja preduzetnika
obrazac izvod iz registra o izdatim podacima premera katastra zemljišta
obrazac izjava o prihvatanju obaveze cuvanja i korišćenja premera
obrazac iskorišćeni iznos poreza na promet kao prethodnog
obrazac evidencija pokretnih stvari
obrazac evidencija o dodeli lozinki
obrazac evidencija nepokretnosti
obrazac dnevnik izrade zastitnih kopija podataka
obrazac šifre plaćanja
obrazac dnevnik izrade zaštitnih kopija podataka