hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: mikrofilm

Ukupno nađeno: 1856 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 1843 pronadjena primera ovde je prikazano 17 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Uredba o merama izgradnje i pozicioniranja nacionalnog brenda Srbije kroz inostranu kinematografsku produkciju u Republici Srbiji u 2011. godini putem ulaganja u domaću filmsku industriju (RS)

Pravilnik o markici za video kasetu sa filmom i taksi za prikazivanje filma (RS)

Odluka o markici za video kasetu sa snimljenim filmom i druge nosače slike i tona i o taksi za javno prikazivanje filma za obveznike sa sedištem na teritoriji APV (APV)

Uredba o Saveznoj javnoj ustanovi Filmske novosti (SCG)

Pravilnik o registrima filmske građe (RS)

Pravilnik o uslovima za javno prikazivanje filmova (RS)

Pravilnik o načinu vođenja Posebnog registra radnih zajednica samostalnih filmskih radnika i podacima koji se upisuju u registar (RS)

Odluka o utvrđivanju filmske građe kao kulturnog dobra od izuzetnog značaja (RS)

Zakon o autorskom i srodnim pravima (RS)

6.2.3.4. Ugovor o filmskom delu

3. Pravo filmskog producenta (proizvođača

3.3. Filmski producent (proizvođač videograma)

Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine (RS)

Kinematografija i filmska umetnost

Pravilnik o obezbeđivanju kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o odobravanju vazduhoplovno-tehničkih organizacija i osoblja koje se bave ovim poslovima (RS)

Mikrofilm , mikrofiš i računarske prezentacije;

Zakon o kinematografiji (RS)

<lat>III</lat>. FILMSKI CENTAR SRBIJE

<lat>VI</lat>. PODSTICAJ FILMSKOM PROGRAMU

Zakon o staroj i retkoj bibliotečkoj građi (RS)

Mikrofilmovanje i digitalizacija građe

Mikrofilmovanje , fotografisanje, digitalizacija, video snimanje i fotokopiranje

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Izostavljanje imena autora filma sa prodate kopije, ne prestavlja deformaciju autorskog đela, pa samim tim ni krivično đelo iz člana 100. stava 3. Zakona o autorskom pravu

...

Davanje saglasnošću da se od materijala korišćenog za seriju snimi film , ne daje se i saglasnost tužioca da delo zabeleži na nosač i da umnoži

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 8 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Poreski tretman produkcije i postprodukcije (montaže) kratkog dokumentarnog filma

...

PDV na štampani materijal za održavanje muzičkih, filmskih i književnih manifestacija

...

Štampani materijal za potrebe održavanja muzičkih, filmskih i književnih manifestacija, oporezuje se po stopi od 18%

...

Obaveza upisa u registar isplatilaca prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike ne odnosi se na lica koja su angažovana u procesu proizvodnje (snimanja) TV serija, filma i sličnih projekata

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-0900/2010-04 (_)

Poreski tretman uvoza kopije filma

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2754/2009-04 (_)

Poreski tretman prodaje digitalne opreme za prikazivanje filmova

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Za ostvarivanje autorskog prava na koautorskom filmskom delu iz člana #L015. ovog ugovora neophodna je saglasnost svih Koautora.

Koautori dele ekonomsku korist od iskorišćavanja koautorskog filmskog dela iz člana #L015. ovog ugovora, srazmerno ostvarenom doprinosu koji je svaki od njih dao u stvaranju dela.

Ovim ugovorom Autor daje dozvolu Prerađivaču da njegovo literarno autorsko delo, preradi u scenario za film pod istim ili drugim naslovom.

hor003