hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: maloprodaja

Ukupno nađeno: 17633 primera (stranica je generisana 26.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 16479 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine (RS)

Pravilnik o načinu utvrđivanja, plaćanja i podnošenja poreske prijave za porez po odbitku na druge prihode fizičkih lica po osnovu prodaje dobara kada se isplata prihoda vrši u gotovom novcu u momentu predaje dobara (RS)

Uredba o načinu i postupku prodaje akcija banaka koje su u vlasništvu Republike Srbije ili u vlasništvu banaka u stečaju i likvidaciji u kojima funkciju stečajnog i likvidacionog upravnika vrši Agencija za osiguranje depozita (RS)

Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine (RS)

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama (RS)

Pravilnik o načinu podsticanja proizvodnje i prodaje traktora i priključnih mašina za traktore u Republici Srbiji (RS)

Uredba o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje i prodaje putničkih vozila proizvedenih u Republici Srbiji (RS)

Uputstvo za sprovođenje aukcijske kupovine/ prodaje hartija od vrednosti (RS)

Uredba o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje i prodaje traktora i priključnih mašina za traktore u Republici Srbiji (RS)

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 748 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Pitanje: Kako procenjivati popisane stare pokretne stvari kad takvih polovnih nema u prodaji , a veštačenje u izvršnom postupku nije dozvoljeno? (Videti čl. 30. st. 1. ZIO i čl. 92. ZIO)

...

Pitanje: Ukoliko se prilikom prodaje neposrednom pogodbom kao kupac javi izvršni poverilac, po kojoj se ceni može njemu prodati stvar, tj. da li ispod 30% od procenjene vrednosti, s obzirom da on ima mogućnost da traži dosuđenje stvari?

...

... prodaje nepokretnosti, prodaju nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja, prodaju nepokretnosti neposrednom pogodbom (kada se sud odluči za ovaj način prodaje ) i prodaju nepokretnosti neposrednom pogodbom, kada se izvršni poverilac i izvršni dužnik sporazumeju neposrednom pogodbom i uslovima prodaje ... prodaji ...

...

električne energije; 2 - U postupku koji se vodi pred sudom radi naplate novčanog potraživanja za isporučenu električnu energiju po tužbi isporučioca (prodavca) dužnik se od neosnovanog zahteva može braniti isticanjem materijalno-pravnih prigovora, a ne tužbom za utvrđenje nepostojanja duga (potpuno ili delimično) usled zastarelosti potraživanja; 3 - Pravo potrošača (kupca) na podnošenje prigovora isporučiocu u slučaju obustave isporuke električne energije zbog neizmirenih obaveza iz ugovora o prodaji ...

...

Članom 76. stav 3. ZIO je propisano da izvršni dužnik može u svakoj fazi izvršnog postupka, ali najkasnije do prvog nadmetanja za prodaju predmeta izvršenja ili pre dosuđenja stvari izvršnom poveriocu, da izmiri dug. U praksi se pojavljuju situacije da nakon dodele stvari, prilikom izlaska izvršitelja na teren radi preuzimanja i predaje dodeljenih stvari dužnik vrši isplatu dugovanog iznosa poveriocu. Poverilac prima isplatu i njome je u potpunosti namiren, o čemu obaveštava sud, a pri tom ne povlači

...

Pitanje: Imajući u vidu član 97. stav 6. Zakona o izvršenju i obezbeđenju, sa aspekta načela pravičnosti koja je najniža cena (u procentima od procenjene vrednosti) koja može biti predmet dogovora između strana u ugovoru o prodaji neposrednom pogodbom, a za koju se ne traži saglasnost izvršnog dužnika?

...

Pitanje: Kako utvrditi vrednost predmeta spora kada je u tužbi označena vrednost spora od 40.000,00 dinara, a stečajni upravnik je upućen na parnicu radi utvrđivanja da ne postoji razlučno pravo, s obzirom na to da je stvar na kojoj je konstituisano založno pravo prodata pre stečajnog postupka i da je vrednost iste 4.000.000,00 dinara. S obzirom na to da je tužilac u tužbi naveo da je vrednost stvari koje su služile za obezbeđenje potraživanja u iznosu od 4.000.000,00 dinara a kao vrednost tužbe označio

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 116 pronadjenih primera ovde je prikazano 6 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Prebijanje kapitalnog gubitka i kapitalnog dobitka ostvarenih pri prodaji prava iz imovine

...

Obaveza plaćanja poreza na dohodak građana na kapitalni dobitak po osnovu prodaje nepokretnosti koja je stečena nasleđem

...

Pravo na umanjenje prihoda od dividende za iznos godišnje rate prodajne cene po osnovu kupovine društvenog i državnog kapitala, odnosno imovine javnom aukcijom

...

Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase prilikom prodaje autobuskih i drugih voznih karata u okviru delatnosti 60211 (Prevoz putnika u drumskom saobraćaju), kao i prilikom prodaje voznih karata (godišnje karte za određene kategorije lica i đake, sezonske vozne karte i dr.) u okviru delatnosti 63300 (Delatnost putničkih agencija i turoperatora)

...

Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slučaju kada privredni subjekt vrši promet dobara na malo putem kataloške prodaje , u okviru delatnosti 52630 (Ostala trgovina na malo izvan prodavnica), pri čemu se dobra prodaju na rate, a isporuka robe se vrši na dan isplate celokupne vrednosti dobra

...

Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slučaju kada poljoprivredni proizvođač koji je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava vrši prodaju robe sopstvene proizvodnje u objektu - radnji, van pijačnog prostora

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 288 pronadjenih primera ovde je prikazano 6 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Ugovor o prodaji poljoprivrednog zemljišta

...

Ugovor o prodajnom nalogu

...

Ugovor o komisionoj prodaji

...

Izjave i podaci za prodaju nekretnine

...

Izjava o saglasnosti nosioca stanarskog prava radi prodaje

...

Rešenje o izlaganju stečajnog_dužnika javnoj prodaji

U dokumentima tipa obračuni od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Obračun poreza na prihode od prodaje sekundarnih sirovina i sl. - gotovina

...

Obračun poreza na prihode od prodaje sekundarnih sirovina i sl. - račun

ogl5
hor003