Traženo: haccp

Ukupno nađeno: 120 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 120 pronadjenih primera ovde je prikazano 30 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za uvođenje i sertifikaciju <lat> HACCP <d> programa i <lat>ISO<d> standarda (RS)

Zakon o veterinarstvu (RS)

6. <lat> HACCP </lat> program

Pravilnik o veterinarsko-sanitarnim uslovima, odnosno opštim i posebnim uslovima za higijenu hrane životinjskog porekla, kao i o uslovima higijene hrane životinjskog porekla (RS)

1. Obeležavanje identifikacionom oznakom, ciljevi koji se ostvaruju postupcima zasnovanim na principima <lat> HACCP </lat> i podaci iz lanca hrane

b) Ciljevi zasnovani na postupcima <lat> HACCP </lat>

Pravilnik o načinu i postupku sprovođenja službene kontrole hrane životinjskog porekla i načinu vršenja službene kontrole životinja pre i posle njihovog klanja (RS)

1. Kontrola dobre higijenske prakse i <lat> HACCP </lat>-a

Zakon o bezbednosti hrane (RS)

Analiza opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka ( HACCP )

Uputstvo za dobru proizvođačku, higijensku praksu i HACCP

Uredba o utvrđivanju Programa podrške regionalnom i lokalnom razvoju (RS)

a) sufinansiranje infrastrukturnih troškova - građenja, dogradnje, adaptacije i investicionog održavanja objekata srednjeg privrednog društva za potrebe usklađivanja sa zahtevima standarda za proizvod (npr. CE, HACCP , ISO 16949, GOST-R, KOSHER i dr.);

Uredba o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa (RS)

12) pružanje ugostiteljskih usluga u poslovnim zgradama republičkih organa i objektima za reprezentaciju, nabavka i skladištenje namirnica i pića i kontrola ispravnosti namirnica i hrane primenom "<lat> HACCP </lat>" standarda;

Zakon o učeničkom i studentskom standardu (RS)

Ustanova je dužna da u poslovanju hranom koristi uputstvo za dobru proizvođačku i higijensku praksu i primenu HACCP standarda, u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane.

Pravilnik o dodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i oblasti učeničkog standarda (APV)

- uvođenje i održavanje <lat> HACCP </lat> i <lat>ISO</lat> standarda u domovima učenika;

Zakon o veterinarstvu (RS)

Pravno lice i preduzetnik koji obavlja delatnost klanja životinja, proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, kao i sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla dužan je da ima Sistem za osiguranje bezbednosti proizvoda koji je uveden i koji se održava na principima dobre proizvođačke i higijenske prakse i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka u proizvodnji (<lat> HACCP </lat> program).

10) da li ima <lat> HACCP </lat> program;

6) obavlja delatnost klanja životinja, proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla i hrane za životinje, sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla, a nema <lat> HACCP </lat> program odnosno odgovorno lice za sprovođenje programa (član 82);

Pravilnik o sadržini i načinu postupanja sa dokumentacijom za procenu aktivne supstance, odnosno osnovne supstance i metodama za ispitivanje aktivne supstance, odnosno osnovne supstance (RS)

Navode se i detaljno opisuju tehnike koje se koriste za osiguranje ujednačenog proizvoda i test metode za standardizaciju, održavanje i čistoću mikroorganizma (npr. analiza opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka - HACCP ).

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda (RS)

4) sertifikat nadležnog organa da je dijetetski proizvod proizveden u skladu sa principima analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (<lat> HACCP </lat>) i/ili dobre proizvođačke prakse (<lat>GMP</lat>) i dobre higijenske prakse (<lat>GHP</lat>);

4. sertifikat nadležnog organa da je dijetetski proizvod proizveden u skladu sa principima analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka ( HACCP ) i/ili dobre proizvođačke prakse (GMP) i dobre higijenske prakse (GHP);

Pravilnik o načinu razvrstavanja i postupanja sa sporednim proizvodima životinjskog porekla, veterinarsko-sanitarnim uslovima za izgradnju objekata za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla, načinu sprovođenja službene kontrole (RS)

7) u objektu se uspostavljaju i uvode procedure samokontrole objekta koje se održavaju i koje su zasnovane na principima sistema analize rizika i kritičnih kontrolnih tačaka (<lat> HACCP </lat>), u skladu sa članom 100. ovog pravilnika.

6) u objektu se uspostavljaju i uvode procedure samokontrole objekta koje se održavaju i koje su zasnovane na principima sistema analize rizika i kritičnih kontrolnih tačaka (<lat> HACCP </lat>), u skladu sa članom 100. ovog pravilnika.

12) u objektu se uspostavljaju i uvode procedure samokontrole objekta koje se održavaju i koje su zasnovane na principima sistema analize rizika i kritičnih kontrolnih tačaka (<lat> HACCP </lat>), u skladu sa članom 100. ovog pravilnika;

11) u objektu se uspostavljaju i uvode procedure samokontrole objekta koje se održavaju i koje su zasnovane na principima sistema analize rizika i kritičnih kontrolnih tačaka (<lat> HACCP </lat>), u skladu sa članom 100. ovog pravilnika;

U objektu za preradu sporednih proizvoda životinjskog porekla koji primenjuje alternativne metode prerade delatnost se obavlja u skladu sa higijenskim uslovima koji su dati u Prilogu 1 i uz primenu sistema samokontrole koji je zasnovan na principima analize rizika i kritičnih kontrolnih tačaka (<lat> HACCP </lat>), a u zavisnosti od tehnološkog procesa.

U slučaju iz st. 1. i 2. ovog člana, u objektu za preradu topljene masti uspostavljaju se, uvode i održavaju procedure samokontrole objekta koje su zasnovane na principima sistema analize rizika i kritičnih kontrolnih tačaka (<lat> HACCP </lat>), u skladu sa članom 100. ovog pravilnika.

8) u objektu se uspostavljaju i uvode procedure samokontrole objekta koje se održavaju i koje su zasnovane na principima sistema analize rizika i kritičnih kontrolnih tačaka (<lat> HACCP </lat>), u skladu sa članom 100. ovog pravilnika.

2) ako se u objektu skladište različite kategorije dobijenih proizvoda, u objektu se uspostavljaju i uvode procedure samokontrole objekta koje se održavaju i koje su zasnovane na principima sistema analize rizika i kritičnih kontrolnih tačaka (<lat> HACCP </lat>), u skladu sa članom 100. ovog pravilnika.

Vremenski intervali kontrole i vrsta objekata u kojima će se sprovoditi službena kontrola određuju se u zavisnosti od veličine objekata, vrste proizvoda, procene rizika, kao i garancija u skladu sa principima sistema analize rizika i kritičnih kontrolnih tačaka (<lat> HACCP </lat>).

Lica koja obavljaju poslove prerade sporednih proizvoda životinjskog porekla, proizvodnje biogasa i komposta, rukovanja i skladištenja sa više od jedne kategorije sporednih proizvoda životinjskog porekla ili dobijenih proizvoda, kao i proizvodnje hrane za kućne ljubimce uspostavljaju, sprovode i održavaju neprekidan postupak, odnosno postupke koji su zasnovani na principima <lat> HACCP </lat>, a koji podrazumevaju:

Pravilnik o veterinarsko-sanitarnim uslovima, odnosno opštim i posebnim uslovima za higijenu hrane životinjskog porekla, kao i o uslovima higijene hrane životinjskog porekla (RS)

1) obeležavanje proizvoda životinjskog porekla identifikacionom oznakom, ostvarivanje ciljeva zasnovanih na postupcima <lat> HACCP </lat>, kao i na podatke iz lanca ishrane;

U poslovanju hranom u klanici obezbeđuje se da postupci, koji su uvedeni i zasnovani na principima <lat> HACCP </lat>-a u skladu sa propisom o uslovima higijene hrane, sadrže zahteve koji su neophodni u skladu sa analizom opasnosti, a u pogledu životinje koja je primljena u klanicu, odnosno kada je to primenljivo u pogledu grupe životinja koje su primljene u klanicu, naročito da: