granice kažnjivosti saučesnika
granice odgovornosti pravnog lica
granice odgovornosti saučesnika
granice ublažavanja kazne