Traženo: granice ublažavanja kazne

Ukupno nađeno: 15 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 9 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Krivični zakonik (RS)

Granice ublažavanja kazne

Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična dela (RS)

Granice ublažavanja novčane kazne

Krivični zakonik (RS)

(3) Učiniocu koji je prekoračio granice nužne odbrane može se kazna ublažiti . Ako je učinilac prekoračio granice nužne odbrane usled jake razdraženosti ili prepasti izazvane napadom može se i osloboditi od kazne .

(3) Učiniocu koji je sam izazvao opasnost, ali iz nehata ili je prekoračio granice krajnje nužde, može se kazna ublažiti . Ako je učinilac prekoračio granice krajnje nužde pod naročito olakšavajućim okolnostima može se i osloboditi od kazne .

(1) Kad postoje uslovi za ublažavanje kazne iz člana 56. ovog zakonika, sud će ublažiti kaznu u ovim granicama :

Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična dela (RS)

Kada postoje uslovi za ublažavanje novčane kazne sud će ublažiti kaznu u ovim granicama :

(član 5), krivičnom delu (član 14), izvršenju krivičnog dela nečinjenjem (član 15), vremenu izvršenja krivičnog dela (član 16), mestu izvršenja krivičnog dela (član 17), delu malog značaja (član 18), krajnjoj nuždi (član 20), podstrekavanju (član 34), pomaganju (član 35), granicama odgovornosti i kažnjivosti saučesnika (član 36), kažnjavanju podstrekača i pomagača za pokušaj i lakše krivično delo (član 37), svrsi kažnjavanja (član 42), povratu (član 55), ublažavanju kazne ...

Krivični zakon SRJ (SCG)

(1) Kad postoje uslovi za ublažavanje kazne iz člana 42. ovog zakona, sud će ublažiti kaznu u ovim granicama :

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 6 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

ZA KRIVIČNO DELO ZAPREĆENO KAZNOM ZATVORA BLAŽI JE KRIVIČNI ZAKON KOD KOGA JE NIŽA GRANICA DO KOJE SE KAZNA MOŽE UBLAŽITI .

...

Za krivično delo zaprećeno kaznom zatvora blaži je krivični zakon kod koga je niža granica do koje se kazna može ublažiti .

...

Odredbe o ublažavanju kazne pravilno su primijenjene ukoliko je izrečena kazna ispod granica propisanih zakonom ili blaža vrsta kazne .

...

Prilikom izricanja kazne zatvora ispod granice propisane zakonom, sud u obrazloženju presude mora navesti koje su to osobito olakšavajuće okolnosti pod kojima je delo izvršeno, kao i jasne razloge za ocenu da se u konkretnom slučaju i sa ublaženom kaznom može postići svrha kažnjavanja .

...

Kad sud u izreci presude navodi da primenjuje člana 42. KZ SRJ i kaznu ublaženi u granicama članu 43. KZ SRJ, a u obrazloženju ne navede osobito olakšavajuće okolnosti čini bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 364. stav 1. tačka 11 ZKP

...

Sud ni u kom slučaju ne može da kaznu ublaži ispod granica propisanih u članu 43. KZ SFRJ