hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: geolog

Ukupno nađeno: 1364 primera (stranica je generisana 26.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 1363 pronadjena primera ovde je prikazano 29 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa (RS)

Pravilnik o obrascu službene legitimacije, izgledu i sadržini oznake i vrsti opreme geoloških i rudarskih inspektora (RS)

Pravilnik o utvrđivanju Godišnjeg programa osnovnih geoloških istraživanja (RS)

Pravilnik o uslovima i načinu prenosa odobrenja za primenjena geološka istraživanja i odobrenja za eksploataciju rezervi mineralnih sirovina i geotermalnih resursa (RS)

Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa (RS)

Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima (RS)

Zakon o geološkim istraživanjima (RS)

Zakon o utvrđivanju i razvrstavanju rezervi mineralnih sirovina i prikazivanju podataka geoloških istraživanja (SCG)

Odluka o obrazovanju Savezne komisije za geologiju (SCG)

Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u nastavi u stručnoj školi za sticanje specijalističkog obrazovanja u jednogodišnjem trajanju za obrazovne profile u području rada geologija , rudarstvo i metalurgija (RS)

Pravilnik o potrebnom stepenu izučenosti inženjersko- geoloških svojstava terena za potrebe planiranja, projektovanja i građenja (RS)

Pravilnik o sadržini dokumentacije koja se odnosi na hidrogeološke i inženjersko- geološke podloge za izgradnju visokih brana, hidroelektrana, termoelektrana i objekata saobraćajne infrastrukture (RS)

Pravilnik o sadržini projekata geoloških istraživanja i elaborata o rezultatima geoloških istraživanja (RS)

Pravilnik o uslovima i kriterijumima za ustupanje izvođenja geoloških istražnih radova i dodelu sredstava za izvođenje tih radova (RS)

Pravilnik o uslovima, načinu i programu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova izrade projekata i elaborata i izvođenja geoloških istraživanja (RS)

Odluka o visini naknade Republičkom fondu za geološka istraživanja (RS)

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja dokumentacije o mikroseizmičkim, makroseizmičkim, seizmotektonskim i seizmogeološkim podacima (RS)

Pravilnik o načinu čuvanja i sređivanja geološke dokumentacije (RS)

Pravilnik o sadržini dokumentacije koja se odnosi na hidrogeološke i inženjersko- geološke podloge (RS)

Zakon o republičkim administrativnim taksama (RS)

<lat>DžV</lat>. SPISI I RADNjE U OBLASTI GEOLOGIJE , RUDARSTVA I ENERGETIKE

Za rešenje iz oblasti geologije i rudarstva, koje se donosi na osnovu zahteva:

Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine (RS)

Geološka istraživanja

Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima (RS)

<lat>III</lat>. GEOLOŠKI ZAVOD SRBIJE

<lat>IV</lat>. GEOLOŠKA ISTRAŽIVANjA

1. Vrste geoloških istraživanja

2. Osnovna geološka istraživanja

3. Primenjena geološka istraživanja

4. Uslovi i način izvođenja geoloških istraživanja

5. Izvođenje geoloških istraživanja

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Izdaci za istraživačke rudarsko. geološke radove kojima se obezbeđuje tekuća proizvodnja kao i za radove u cilju osvajanja nove odnosno proširenja tekuće proizvodnje shodnočl.13.i 16.Zakona o utvrđivanju i raspoređivanju ukupnog prihoda i dohotka predstavljaju materijalne troškove koji se u smislu člana 12.istog zakona naknađuju iz ukupnog prihoda osnovne organizacije.

hor003