Traženo: falsifikovanje isprava knjiga

Ukupno nađeno: 10 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 6 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o opštim standardima postignuća za osnovno obrazovanje odraslih (RS)

O1.SJ.1.2.4. Poznaje i koristi osnovne delove teksta i knjige (ime autora , naslov, poglavlja , pasuse i sadržaj).

Zakon o optičkim diskovima (RS)

4) pregleda evidencije, poslovne knjige , ugovore i druge isprave , kao i dokaze o pravu reprodukovanja, odnosno snimanja materijala zaštićenog autorskim ili srodnim pravom na optičkim diskovima ili proizvodnim delovima (stamper);

Zakon o Vojsci Srbije (RS)

18) falsifikovanje , prikrivanje ili protivpravno uništenje službene isprave , knjige ili spisa ili upotreba falsifikovane isprave ;

Zakon o Vojsci Jugoslavije (SCG)

5) podnošenje netačnih izveštaja, prikrivanje ili uništenje službene isprave , knjige ili spisa, falsifikovanje službenih isprava ili upotreba falsifikovanih isprava ;

Zakon o carinskoj službi (SCG)

21) falsifikovanje ili uništenje službene isprave , knjige ili spisa, odnosno upotreba ili overa falsifikovane službene isprave , knjige ili spisa kao da su istiniti ili podnošenje lažnog obračuna, odnosno dovođenje u zabludu nadležnog organa da treba izvršiti nezakonitu ili nepravilnu isplatu;

Pravilnik o načinu čuvanja i sređivanja geološke dokumentacije (RS)

Svi sastavni delovi dokumentacije zavode se u inventarsku knjigu i unose sledeći podaci po rubrikama: - redni broj, - datum prijema, - broj primljenih primeraka, - ime autora , - naziv izveštaja i godina izrade, - broj strane i priloga, - signatura i - napomena.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 4 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Kada se lažna diploma upotrebi prilikom overavanja odgovarajućih podataka u radnoj knjižici , postoji samo krivično delo navođenje na overavanje neistinitog sadržaja, a ne istovremeno i krivično delo falsifikovanje isprave .

...

Preinačenje štedne knjižice u nameri da se ova kasnije upotrebi kao prava i njena kasnija upotreba koja je omogućila podizanje većeg iznosa nego što je faktički uložen, predstavlja radnje koje u sebi sadrže obeležja krivičnih dela falsifikovanje isprave i prevare izvršenih u sticaju.

...

Nabavka falsifikovanog svedočanstva i diplome o završenoj srednjoj školi, upis diplome u radnu knjižicu , podnošenje svih tih dokumenata na konkurs u SUP-u za saobraćajnog policajca, ne opravdavaju izricanje uslovne osude

...

Lažnim upisom u izvod iz zemljišnih knjiga da nema tereta izvršeno je krivično delo FALSIFIKOVANjE SLUŽBENE ISPRAVE