Traženo: fakultativni

Ukupno nađeno: 147 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 134 pronadjenih primera ovde je prikazano 17 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o potvrđivanju Fakultativnog protokola o prodaji dece, dečjoj prostituciji i dečjoj pornografiji, uz Konvenciju o pravima deteta (mp)

Zakon o potvrđivanju Fakultativnog protokola o učešću dece u oružanim sukobima, uz Konvenciju o pravima deteta (mp)

Zakon o potvrđivanju Fakultativnog protokola uz međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (mp)

Zakon o izvršenju i obezbeđenju (RS)

Fakultativna ovlašćenja izvršnog dužnika

Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil administrator računarskih mreža (RS)

Pored navedenih predmeta škola može da organizuje, u skladu sa opredeljenjima učenika, fakultativnu nastavu iz predmeta koji su utvrđeni nastavnim planom drugih obrazovnih profila istog ili drugog područja rada, kao i u nastavnim planovima gimnazije.

Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovne profile konfekcionar tekstila i modelar odeće (RS)

Fakultativni oblici obrazovno-vaspitnog rada tokom školske godine po razredima

Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil pivar (RS)

Pored navedenih predmeta škola može da organizuje, u skladu sa opredeljenjima učenika, fakultativnu nastavu iz predmeta koji su utvrđeni nastavnim planom drugih obrazovnih profila istog ili drugog područja rada, kao i u nastavnim planovima gimnazije ili po programima koji su prethodno doneti.

Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil nadzornik parka (RS)

Pored navedenih predmeta škola može da organizuje, u skladu sa opredeljenjima učenika, fakultativnu nastavu iz predmeta koji su utvrđeni nastavnim planom drugih obrazovnih profila istog ili drugog područja rada, kao i u nastavnim planovima gimnazije, ili po programima koji su prethodno doneti.

Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil tehničar za bezbednost saobraćaja (RS)

4. Fakultativni oblici obrazovno-vaspitnog rada tokom školske godine po razredima

Zakon o potvrđivanju Fakultativnog protokola o prodaji dece, dečjoj prostituciji i dečjoj pornografiji, uz Konvenciju o pravima deteta (mp)

FAKULTATIVNI PROTOKOL O PRODAJI DECE, DEČJOJ PROSTITUCIJI I DEČJOJ PORNOGRAFIJI, UZ KONVENCIJU O PRAVIMA DETETA

Zakon o potvrđivanju Fakultativnog protokola o učešću dece u oružanim sukobima, uz Konvenciju o pravima deteta (mp)

FAKULTATIVNI PROTOKOL O UČEŠĆU DECE U ORUŽANIM SUKOBIMA UZ KONVENCIJU O PRAVIMA DETETA

Zakon o potvrđivanju Fakultativnog protokola uz međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (mp)

FAKULTATIVNI PROTOKOL UZ MEUNARODNI PAKT O GRAANSKIM I POLITIČKIM PRAVIMA

Zakon o obligacionim odnosima (SCG)

FAKULTATIVNE OBAVEZE I FAKULTATIVNA POTRAŽIVANjA

<lat>I</lat>. FAKULTATIVNE OBAVEZE

Ovlašćenje dužnika u fakultativnoj obavezi

Ovlašćenja poverioca u fakultativnoj obavezi

Pravilnik o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga (RS)

Usluga grupnog rukovanja - "Consignment" je fakultativna usluga u međunarodnom poštanskom saobraćaju, koja nudi mogućnost grupne otpreme većeg broja pošiljaka, upućenih od istog pošiljaoca za jednog ili više primalaca.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 13 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Održavanje ročišta u postupku protivizvršenja je fakultativno .

...

Fakultativno ovlašćenje iz čl.327.ZPP ne predstavlja tužbeni zahtev, već građansko- pravnu ponudu tuženom da se oslobodi ispunjenja ovoga što predstavlja predmet tužbenog zahteva.

...

Fakultativni pritvor - uticaj na svjedoke kao razlog za pritvor

...

... FAKULTATIVNIH ... FAKULTATIVNIH ...

...

Odredbe o ograničenom trajanju pritvora (član 146. ZKP) posle podizanja optužnice odnose se 1 na obavezan i na fakultativni pritvor

...

Poverilac ne može da zahteva izvršenje fakultativnog ovlašćenja dužnika

...

Fakultativno ovlašćenje iz čl. 327. ZPP ne predstavlja tužbeni zahtev, već građansko-pravnu ponudu tuženom da se oslobodi ispunjenja ovoga što predstavlja predmet tužbenog zahteva

...

Kada tužilac traži predaju ambalaže mesto ispunjenja te činidbe ostavlja mogućnost tuženom da mu isplati određeni iznos umesto predaje ambalaže onda se ne radi o alternativnoj obligaciji već o fakultativnom ovlašćenju

...

Mera prestanka radnog odnosa može se izreći i obligatno i fakultativno , ali uvek pod uslovima iz člana 36. stav 3. Opšteg kolektivnog ugovora

...

Odredba o fakultativnom prekid postupka zbog prethodnog pitanja ne može se shodno primeniti u postupku stečaja i likvidacije

...

Sud koji odlučuje o osnovanosti procesnog fakultativnog ovlašćenja tuženog prekoračuje tužbeni zahtev

...

Kao ovlašćeno lice kod krivičnog dela iz čl. 68 KZS javlja se pored korisnika stana koji ima stanarsko pravo, članovi njegove porodice i lica koja po njegovom odobrenju tu stanuju, kao što su podstanari ili lica kojima je stan privremeno ustupljen na korišćenje, kao i sva druga lica koja po nekom pravnom ili fakultativnom odnosu imaju ovlašćenje da se suprotstave prodiranju u stan

...

Za fakultativni prekid parničnog postupka zbog vanrednih događaja sud mora utvrditi i dati razloge usled kojih je našao da postoji nemogućnost komunikacije parničnih stranaka sa sudom usled vanrednih događaja