evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava
evropska centralna banka