evidentiranje zahteva za vraćanje imovine
evidentiranje promene poverilac
evidentiranje kompenzacije