Traženo: evidentiranje zahteva za vraćanje imovine

Ukupno nađeno: 4 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju (RS)

Od stupanja na snagu ovog zakona imovina koja je oduzeta bivšim vlasnicima , a za koju je podneta prijava u skladu sa Zakonom o prijavljivanju i evidentiranju oduzete imovine ("Službeni glasnik RS", broj 45/05), a po odredbama ovog zakona može biti vraćena , ne može biti predmet otuđivanja, hipoteke ili zaloge, do pravnosnažnog okončanja postupka po zahtevu za vraćanje .

Uredba o privremenim uslovima za obavljanje prometa brašna (RS)

Zavod posle izdavanja markica popunjava u Obrascu ZEMBR podatke označene pod "<lat>IV</lat> - Podaci o izdatim evidencionim markicama", pri čemu prvi primerak zahteva vraća podnosiocu zahteva , drugi dostavlja ministarstvu, a treći zadržava za svoje potrebe.

Zakon o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama (RS)

Direkcija vodi postupak i odlučuje o zahtevima za vraćanje imovine , odnosno za isplatu novčane naknade ili obeštećenje, pruža stručnu pomoć podnosiocima zahteva i obveznicima vraćanja , vodi propisane evidencije , izveštava Vladu tromesečno o obavljenim poslovima iz svoje nadležnosti i obavlja druge poslove propisane zakonom.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

... za prijavu potraživanja u postupku prinudnog poravnanja nema pravo glasa o predlogu za poravnanje ali ima pravo da svoje potraživanje naplati na način i pod uslovima utvrđenim odobrenim prinudnim poravnanjem.osnovano poverilac pobija prvostepeno rešenje, jer se iz prijave potaživanja ovog poverioca koje je primljeno u sud u 7.9.1998.godine i evidentirano ... stvari ... stvari ... zahtevu ... vraćanja predmeta za ... zahtevu ...