hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: evaporacija

Ukupno nađeno: 19 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 19 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o načinu razvrstavanja i postupanja sa sporednim proizvodima životinjskog porekla, veterinarsko-sanitarnim uslovima za izgradnju objekata za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla, načinu sprovođenja službene kontrole (RS)

- brzine evaporacije /kondenzacije,

Pravilnik o uslovima za dobijanje licence za obavljanje nuklearne aktivnosti (RS)

2) evaporaciji i transpirativnoj evaporaciji ;

Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za so za ljudsku ishranu i proizvodnju namirnica (SCG)

4) evaporisana so je so dobijena industrijskim isparavanjem i kristalizacijom slane vode;

So za ljudsku ishranu je morska so, evaporisana so ili kamena so, koja ispunjava zahteve propisane u članu 6. ovog pravilnika i koja mora biti jodirana u skladu sa članom 7. ovog pravilnika.

1) podatak o načinu dobijanja soli za ljudsku ishranu: "rafinisana morska so", " evaporisana so" ili "kamena so", u sklopu naziva proizvoda ili pored naziva proizvoda;

Rešenje o jedinstvenim statističkim standardima (definicijama, nomenklaturi, obrascu i uputstvu) za godišnji izveštaj industrije (SCG)

15510.51.02 Kondenzovano i evaporirano mleko <lat>t</lat>

Pravilnik o kvalitetu mleka, proizvoda od mleka, sirila i čistih kultura (SCG)

1) zgusnuto nezaslađeno mleko ( evaporirano mleko);

Pri proizvodnji evaporiranog mleka, osim aditiva iz stava 2. ovog člana, može se koristiti i karagenan u količini od 150 <lat>mg/kg</lat> gotovog proizvoda.

Zgusnuto mleko stavlja se u promet kao zgusnuto zaslađeno mleko (kondenzovano mleko), zgusnuto zaslađeno obrano mleko (kondenzovano obrano mleko), zgusnuto nezaslađeno mleko ( evaporirano mleko) i zgusnuto nezaslađeno obrano mleko ( evaporirano obrano mleko).

Zgusnuto nezaslađeno obrano mleko ( evaporirano obrano mleko) mora da ispunjava uslove iz člana 47. ovog pravilnika osim uslova iz tačke 4. tog člana, s tim da sadrži najmanje 25% suve materije mleka bez masti.

Mlečni sladoled može se proizvoditi i od obranog pasterizovanog, obranog sterilizovanog, obranog zgusnutog, obranog evaporiranog mleka i obranog mleka u prahu uz dodatak šećera i supstancija predviđenih u članu 110. odnosno u članu 117. ovog pravilnika.

Mlečni desert je proizvod dobiven od pasterizovanog obranog mleka, sterilizovanog obranog mleka, zgusnutog obranog - evaporiranog mleka, obranog mleka i obranog mleka u prahu uz dodatak biljne masti kao i sredstva za postizanje odgovarajuće boje i arome i za emulgovanje sastojaka, odnosno stabilizaciju sistema.

Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju objekti za klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog porekla (SCG)

Ako se proizvodi i kondenzovano i evaporisano mleko, mlekara mora imati, prema tehnološkom redosledu, funkcionalno povezane i tehnički opremljene prostorije za:

Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i metodama hemijskih i fizičkih analiza mleka i proizvoda od mleka (SCG)

Hemijske analize kojima se vrši kontrola kvaliteta zgusnutog mleka ( evaporiranog i kondenzovanog) na uzetim uzorcima za ispitivanje obuhvataju:

U zgusnuto mleko spada: evaporirano mleko, odnosno zgusnuto mleko bez dodatog šećera i kondenzovano mleko, odnosno zgusnuto mleko sa dodatim šećerom.

a) Određivanje masti u evaporiranom mleku metodom po <lat>Gerberu</lat>

U koničnu posudu odmeri se 50 <lat>g</lat> evaporisanog mleka sa tačnošću od 0,001 <lat>g</lat>, razblaži sa 50 <lat>ml</lat> vode i dobro promeša.

Ako je evaporisano mleko tokom proizvodnje bilo homogenizovano, izdvajanje masti je otežano, pa se butirometar sa sadržajem za ispitivanje tri puta naizmenično centrifugira i zagreva u toploj vodi na 65 <sup>o</sup><lat>C</lat>, dok visina sloja masti u butirometru ne bude konstantna.

ogl1
hor003