Traženo: dijetalna ishrana bolesnika

Ukupno nađeno: 11 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 11 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o zdravstvenom osiguranju (RS)

13) hirurški ili invazivni tretman (uključujući gastični balon) koji se odnosi na redukciju telesne težine, osim ako su medicinski neophodni, dijetetski saveti i program gubitka telesne težine kod lica starijih od 15 godina života, izuzev predlaganja dijetetske ishrane kod novootkrivenih bolesnika sa šećernom bolešću i bolesnika sa terminalnom bubrežnom insuficijencijom;

15) lekovi koji nisu na Listi lekova (osim lekova iz člana 43. stav 2. ovog zakona), odnosno lekovi koji se izdaju bez recepta, profilaktički lekovi i lekovi koji služe za promenu atletskih mogućnosti, lekovi koji se daju u svrhu kozmetike, za prestanak pušenja, gubitak telesne težine, kao i suplementi hrane za specifične dijete osim za lečenje naslednih metaboličkih bolesti i bolesti praćenih malapsorpcijom;

Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (RS)

U oblasti unapređenja ishrane , pripravnik se upoznaje sa antropomertijskim instrumentima i merenjima i procenom stanja uhranjenosti, sa načinom utvrđivanja energetskih potreba, kao i potreba za hranljivim i zaštitnim materijama, sa protokolom izrade dijeta zdravih i bolesnih osoba.

Pravilnik o kriterijumima, načinu i postupku za stavljanje, odnosno skidanje lekova sa Liste lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (RS)

5) profilaktički lekovi i lekovi koji služe za promenu atletskih mogućnosti, lekovi koji se daju u svrhu kozmetike, za prestanak pušenja, gubitak telesne težine, kao i suplementi hrane za specifične dijete , osim za lečenje naslednih metaboličkih bolesti i bolesti praćenih malapsorpcijom.

Pravilnik o načinu, postupku i uslovima za obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi (RS)

14) hirurški ili invazivni tretman (uključujući gastični balon) koji se odnosi na redukciju telesne težine, osim ako su medicinski neophodni, dijetetski saveti i program gubitka telesne težine kod lica starijih od 15 godina života, izuzev predlaganja dijetetske ishrane kod novootkrivenih bolesnika sa šećernom bolešću i bolesnika sa terminalnom bubrežnom insuficijencijom;

Pravilnik o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti dijetetskih namirnica koje se mogu stavljati u promet (RS)

Dijetetske namirnice namenjene ishrani lica obolelih od šećerne bolesti moraju, u pogledu sadržaja masti, ugljenih hidrata i ukupne energetske vrednosti, odgovarati sledećim uslovima:

Deklaracija dijetetskih namirnica namenjenih ishrani lica obolelih od šećerne bolesti i deklaracija dijetetskih namirnica sa smanjenom količinom ugljenih hidrata, pored podataka iz člana 7. ovog pravilnika, moraju da sadrže i podatke o vrsti i količini sredstava za zaslađivanje upotrebljenih kao zamena za šećer, i da ishrana obolelih lica koja koriste te namirnice mora biti pod nadzorom lekara.

Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje specijalističkog obrazovanja u stručnoj školi za estetiku, stil i kulturu tela u Beogradu (RS)

Karakteristike dijetalne ishrane kod bolesti poremećaja metabolizma.

Dijeta kod bolesti nepravilne ishrane

Pravilnik o kućnom redu za izdržavanje pritvora (RS)

Teži bolesnici i trudnice primaju dijetalnu odnosno pojačanu hranu koju propiše zatvorski lekar.

Uredba o izdržavanju pritvora za krivična dela iz nadležnosti vojnih sudova (SCG)

Pritvorenici teži bolesnici i trudnice primaju dijetalnu , odnosno pojačanu hranu koju, u granicama normi iz stava 2. ovog člana, propiše lekar.