Traženo: automehaničar

Ukupno nađeno: 4844 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 4822 pronadjena primera ovde je prikazano 14 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Uredba o utvrđivanju Programa kreditne podrške za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu kroz subvencionisanje dela kamate (RS)

Uredba o kriterijumima i načinu odobravanja programa i projekata koji se realizuju u okviru Mehanizma čistog razvoja (RS)

Uredba o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za podršku razvoju sela kroz nabavku nove poljoprivredne opreme i mehanizacije , kao i za iskopavanje bunara u funkciji navodnjavanja (RS)

Uredba o utvrđivanju podsticajnih sredstava za obnovu poljoprivredne opreme i mehanizacije (RS)

Pravilnik o vrsti obrazovanja nastavnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovne profile poljoprivredni tehničar, veterinarski tehničar, prehrambeni tehničar, rukovalac - mehaničar (RS)

Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil rukovalac - mehaničar poljoprivredne tehnike (RS)

Uredba o određivanju poljoprivredne mehanizacije , uređaja i druge opreme i delova poljoprivredne mehanizacije koji služe za obradu zemljišta na koje se ne plaća porez na promet proizvoda (RS)

Odluka o utvrđivanju poljoprivredne mehanizacije , uređaja i druge opreme i delova poljoprivredne mehanizacije koji služe za obradu zemljišta na koje se ne plaća porez na promet proizvoda (SCG)

Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala (RS)

Pravilnik o kvalitetu cementa (RS)

<lat>III</lat>. ZAHTEVI U POGLEDU MEHANIČKIH , FIZIČKIH HEMIJSKIH SVOJSTAVA I TRAJNOSTI CEMENTA

Zahtevi u pogledu mehaničkih svojstava

Odluka o adekvatnosti kapitala banke (RS)

2. Efekti osiguranja i drugih mehanizama za prenos rizika

Pravilnik o obezbeđivanju kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o odobravanju vazduhoplovno-tehničkih organizacija i osoblja koje se bave ovim poslovima (RS)

2.2 Mehanika

Odnos brzine, mehaničko iskorišćenje i efikasnost.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 17 pronadjenih primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Radnja krivičnog dela povrede groba iz člana 241. stav 1. KZ RS, koja se sastoji u neovlašćenom prekopavanju, razrušenju, oštećenju ili gruboj povredi groba ili drugog mesta u kome se umrli sahranjuje, određena je tako da predstavlja fizički nasrtaj ili mehaničku povredu ili oštećenje postojećeg groba, odnosno mesta gde je sahranjeno neko lice.

...

od strane Poreske uprave o brisanju obveznika iz evidencije PDV ne predstavlja dozvolu za prestanak obavljanja delatnosti, odnosno za istupanje iz udruženja. Stoga propisivanje obaveze pribavljanja potvrde o brisanju iz evidencije PDV poreskim obveznicima koji nameravaju da prestanu sa obavljanjem delatnosti, pre brisanja iz odgovarajućih registara koje vode nadležni organi prema oceni Suda nema značenje ograničenja, niti negacije Ustavom zajemčene slobode udruživanja već predstavlja Ustavom dozvoljeni mehanizam ...

...

aspekta svojeručnog zaveštanja, za koje su po njoj ispunjeni zakonski uslovi je pre svega netačno jer to demantuju razlozi obrazloženja pobijane presude. Takođe je i neosnovan, s obzirom da je odredbom člana 84. Zakona o nasleđivanju decidirano propisan uslov za punovažnost ovog olografskog testamenta i to svojeručno sačinjavanje i potpisivanje od strane zaveštaoca koji zna da čita i piše; što znači zaveštaočevim rukopisom. Zato olografsko zaveštanje ne može biti načinjeno nikakvim mehaničkim ...

...

Valutna klauzula predstavlja pravno dopušten mehanizam očuvanja ekvivalentnosti uzajamnih davanja ugovornih strana, te valutnom klauzulom propisani tržišni kurs u odnosu na obračunsku valutu uživa sudsku zaštitu

...

Kada optuženi neovlašćeno nabavi i drži ručnu bombu koja je neispravna jer nema udarni mehanizam , a sam priznaje da s obzirom da je dugo boravio na ratištu, da se eksplozivno punjenje može aktivirati bacanjem u vatru, tada se radi o eksplozivnoj materiji i optuženi ne izvršio krivično delo neovlašćeno nabavljanje, nošenje i držanje eksplozivnih materija iz čl. 33 st. 2 zakona o oružju i municiji

...

Kada je veštačenjem utvrđeno da oduzeta poluautomatska puška od optuženog je bez kundaka, mehanizma za zapinjanje i okidanje, magacina sa oprugom i da je zahvaćeno dubinskom korozijom, da iz istog ne može da se ispali projektil, onda isto nema status oružja po odredbama zakona o oružju i municiji i optuženi se ima osloboditi optužbe primenom čl. 355 t. 1 ZKP da je izvršio krivično delo iz čl. 33 st. 1 zakona o oružju i municiji

...

Prepravljena i nekompletna vojnička puška, na kojoj nedostaje kundak i skraćena je cev, na kojoj je mehanizam za opaljivanje ispravan, predstavlja vatreno oružje u smislu Zakona o oružju i municiji

...

Ako neka opasna stvar za vreme mirovanja njenog mehanizma nije opasna, pa je svojim postupanjem (nehotičnim) potencijalni oštećeni stavi u pogon, šteta proizašla iz njenog delovanja prouzrokovana je njenim opasnim svojstvom, a posebno je pitanje da li se vlasnik, odnosno korisnik opasne stvari može ekskulpirati od odgovornosti, ili može istaći prigovor podeljene odgovornosti

...

Tužiočevo patentno pravo nije povređeno jer predmet zaštite iz patentnog spisa broj 29786 Saveznog zavoda za patente je isključivo električna šema veze tastera i ona je zaštićena kroz patentni zahtev. Kako su električne šeme uređaja AB potpuno različite, bez obzira na istu namenu, stoga se i ovi uređaji kroz šeme veza i funkcionalne šeme potpuno razlikuju, odnosno razlikuju se po mehaničko -geometrijskim karakteristikama, pa samim tim ne može biti povređeno patentno pravo titulara patenta na uređaju A

...

Kada je optuženi oglašen krivim zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 201. stav 2. u vezi člana 195. stav 1. KZS jer je prešao na levu kolovoznu traku usled stanja alkoholisanosti ne može se prihvatiti pravnl stav branioca optuženog i u nedostatku drugih dokaza, da je uzrok saobraćajne nezgode otkazivanje mehanizma upravljača vozila optuženog.

...

Na mesnu zajednicu se ne mogu mehanički primeniti odredbe o izborima za skupštinu opštine

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Da li se staje za tov junadi i hangar (podno skladište za pšenicu i mehanizaciju ) smatraju ekonomskim zgradama u poljoprivredi, u smislu odredbe člana 12. stav 1. tačka 10) Zakona o porezima na imovinu?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_)

Pitanje: Da li će prema odredbama Zakona o PDV biti oporeziv promet poljoprivredne mehanizacije ?

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

- podatke o geomehaničkim ispitivanjima terena i o najvišoj koti podzemne vode, kao i

...

Jedinične cene iz ponude navedene u stavu 1. ovog člana su fiksne i formirane su na osnovu materijala, radne snage, mehanizacije i drugih uslova koji su važili za projektovanje, građenje, inženjering usluge, isporuku i montažu opreme u vreme zaključenja ugovora.