Traženo: alkoholizam i mladi

Ukupno nađeno: 16 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 16 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Nacionalna strategija za mlade (RS)

4.10.4. Zaštititi mlade od zloupotrebe duvana, alkohola i ostalih psihoaktivnih supstanci i preduprediti posledice po zdravlje

Pravilnik o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite (RS)

Svrha usluge za mlade koji se osamostaljuju i lečene zavisnike od alkohola ili psihoaktivnih supstanci, je pomoć i podrška u sticanju samostalnosti i integracije u zajednicu.

Zakon o zaštiti potrošača (RS)

Zabranjena je prodaja, služenje i poklanjanje alkoholnih pića, uključujući pivo, odnosno duvanskih proizvoda, licima mlađim od 18 godina života.

37) prodaje, služi i poklanja alkoholna pića, odnosno duvanske proizvode, licima mlađim od 18 godina života, suprotno članu 26. stav 1. ovog zakona;

Uredba o Nacionalnom programu zdravstvene zaštite žena, dece i omladine (RS)

godina smanjena je u odnosu na 2000. godinu sa 22,9% na 15,5%. Jedna četvrtina adolescenata (25%) učestalo konzumira alkohol , što daleko prevazilazi prosek koji se viđa u zemljama Evropske unije. Jedna trećina (36,4%) uzrasta 15 do 19 godina konzumira alkohol , a naviku opijanja bar jednom mesečno ima 5,5%. U Republici Srbiji 6,9% adolescenata uzrasta 15-19 godina probalo je psihoaktivne supstance. Prvo uzimanje psihoaktivne supstance kod mladih , najčešće se dešava između 13. i ...

Specifičnost morbiditeta dece i omladine (7-19 godina) u odnosu na mlađi uzrast ogleda se u porastu povreda i rizičnog ponašanja (pušenje, alkohol , droga, polno prenosive infekcije, nepravilna ishrana).

... i izbegavanja različitih rizika po zdravlje od strane mladih nije zadovoljavajući. Premda se uočava da je broj pušača među mladima opao od 2000. do 2006, ipak u nacionalnom istraživanju zdravlja je čak 50,8% mladih od 20. do 26. godine navelo da su nekad pušili, više mladići (53%), nego devojke (48,6%). Prema istom istraživanju približno svaka druga mlada ... alkohol ... i ... mladih ... mladi ... i ... i ... i mladi ... i ... i ...

... i zdravstvenog ponašanja kroz 11 ključnih pokazatelja zdravstvenog ponašanja, zdravstvenog stanja mladih i korišćenja zdravstvenih usluga koji su usvojeni i biće sistematski praćeni korišćenjem baze podataka Instituta za javno zdravlje Srbije. Usvojeni indikatori odnose se na reproduktivno zdravlje, prevalenciju zloupotrebe psihoaktivnih supstanci među mladima (duvan, alkohol , droge), mladi ... i ... i ...

... i ponašanja, naročito u vidu agresivnosti, nasilja, zloupotrebe alkohola i droga među mladima , samoubistava i samopovređivanja, postali su jedan od značajnih društvenih problema. Sprovođenje programa za edukaciju adolescenata o zdravim stilovima života, o reproduktivnom zdravlju, o prevenciji bolesti zavisnosti (pušenje, alkoholozam, narkomanija) su mere koje se pokazuju efikasnim u sprečavanju ovih problema. Za uspešnost preventivnih i ... i ... i ... i ... i ... i ...

Nacionalna strategija za mlade (RS)

Posebna vrednost programa namenjenih slobodnom vremenu mladih ogleda se u unapređivanju kvaliteta života i ostvarivanju prava na kvalitetan život, kao i u mogućnosti prevencije različitih bolesti zavisnosti i socijalno devijantnih ponašanja, kao što je narkomanija, alkoholizam , različiti oblici nasilničkog i delikventnog ponašanja

... mladima kako u zemljama članicama <lat>OECD</lat>, tako i u Republici Srbiji.(89) Pored toga, statistički podaci pokazuju da Republika Srbija spada među vodeće zemlje prema stopi nastradalih po broju stanovnika i po broju motornih vozila u Evropi.(90) Mladi ... i ... mladih ... i ... alkoholisanom ...

... i izbegavanja različitih rizika po zdravlje od strane mladih nije zadovoljavajući. Iako se uočava da je broj pušača među mladima opao za 7% od 2000. do 2006.(106) godine, učestalo konzumiranje alkohola (25%) daleko prevazilazi prosek koji se viđa u zemljama Evropske Unije.(107) Približno svaka peta mlada osoba u Republici Srbiji navodi da neko od njenih prijatelja koristi drogu, a značajno veći broj mladih ... alkohol i ...

4.10.4.1. Obezbediti sredstva, mehanizme i načine kako bi mladi stekli znanja o posledicama zloupotrebe duvana, alkohola i ostalih psihoaktivnih supstanci (PAS) i usvojili veštine u oblasti prevencije;

Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za osvežavajuća bezalkoholna pića, sirupe i praškove za osvežavajuća bezalkoholna pića i soda-vodu (SCG)

Deklaracija za energetsko piće mora da sadrži i upozorenja sledeće sadržine: "Ne preporučuje se deci mlađoj od 18 godina, trudnicama, dojiljama, osobama sa srčanim tegobama i osobama preosetljivim na kofein" i "Ne preporučuje se konzumiranje sa alkoholom ", kao i podatak o dozvoljenom dnevnom unosu. Upozorenja moraju da se nalaze u istom vidnom polju u kome se nalazi naziv proizvoda i moraju biti napisana slovima čija veličina ne može biti manja od slova kojima se

Odluka o donošenju akcionog plana politike za mlade u Vojvodini (APV)

Ovom kategorijom su obuhvaćeni mladi koji konzumiraju duvan, alkohol i različite psihoaktivne supstance. Ponašanje mladih ljudi iz ove skupine, naše društvo je prepoznalo kao problem i na njemu se u poslednje vreme intenzivnije radi.

... i zapošljavanje. To sa sobom nosi posledice: osećanje frustriranosti i psihološki pritisak koji može dovesti do zloupotrebe opojnih sredstava, konzumiranja alkohola , izražene agresivnosti, kako u porodici tako i izvan nje. Samo društvo u celini nije podsticajno za mlade . Mladi se tretiraju kao neiskusni, te često njihovi predlozi, inovacije, znanja i veštine nisu podržani od strane društva. Informisanje i edukacija mladih ... i ... mladih ...