hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: uslovni otpust

Ukupno nađeno: 449 primera (stranica je generisana 17.12.2013)hor002

U dokumentima tipa autorski tekstovi od ukupno 39 pronadjenih primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Haso Tajić, Vladimir M. Simović: 25 godina Sudske prakse - Obligacioni odnosi, knjiga I ()

12. Obaveza prestaje kad poverilac izjavi dužniku da neće tražiti njeno ispunjenje i dužnik se s tim saglasi, a za punovažnog ovog sporazuma nije potrebno da bude zaključen u formi u kojoj je zaključen posao iz koga je obaveza nastala, s tim što otpust duga može biti pod uslovom .

Mr. Milena SIMOVIĆ, Haso TAJIĆ: Zbirka sudske prakse iz upravnog prava ()

organa, ispunjavao uslove za sticanje prijevremene starosne penzije po propisima o penzijskom i invlidskom osiguranju radnika), upravni organi su propustili da utvrde činjenice da li je sa tim datumom ispunjavao uslove za sticanje prijevremene starosne penzije po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju vojnih osiguranika. Prema tužbenim navodima, tužilac je stupio u Armiju RBiH prije 20. 6. 1992. godine i na dan otpusta iz armije ispunjavao je uslove ...

Prof. dr. Miodrag N. Simović i Haso Tajić: Zbirka sudskih odluka iz krivično-pravne materije ()

Predmeti u čijim se postupcima donosi odluka o uvjetnom otpustu , amnestiji, ublažavanju kazne neće smatrati zaštićenima garancijama iz člana 6. jer takvo odlučivanje ne dira u odluku o krivnji koja je res judicata.

... uvjetni otpust ... uvjeti ... uvjetima ...

Postoje uslovi za spajanje kazne u smislu člana 49. KZJ ukoliko okrivljeni novo krivično delo izvrši za vreme uslovnog otpusta .

Postizanje svrhe kažnjavanja procenjuje se isključivo na dan odlučivanja o molbi za uslovni otpust , a ne u odnosu na neki datum u budućnosti.

Kada optuženi koji je bio osuđen na trinaest godina zatvora u toku uslovnog otpusta učini krivična dela za koje bude osuđen na pet godina i dva meseca zatvora, neće mu se opozvati uslovni otpust ... Kako bi se u slučaju opozivanja uslovnog otpusta prethodno izrečena kazna u trajanju od 13 godina smatrala neizdržanom, u tom slučaju primenom odredbe 48 KZJ ove dve kazne morale bi biti spojene i izreći jedinstvena kazna zatvora koja ne

Uslovni otpust

NE POSTOJI USLOVNI ZA USVAJANJE MOLBE ZA USLOVNI OTPUST OSUĐENOG KADA ZATVOR U KOME OSUĐENI IZDRŽAVA KAZNU ZATVORA NE PREDLAŽE USVAJANJE USLOVNOG OTPUSTA , A RADI SE O VIŠESTRUKOM POVRATNIKU KOJI JE DVA KRIVIČNA DJELA IZVRŠIO U ČAČKU, A DVA U KRUŠEVCU, JER TIME SVRHA KAŽNJAVANJA SE NE MOŽE OSTVARITI, A SHODNO ČLANU 522. ZKP I ČLANU 9. KZS.

... uslovni otpust . Povodom žalbe Okružnog javnog tužioca u Čačku, Vrhovni sud je prvostepeno rješenje preinačio tako što je molbu za uslovni otpust ... uslovni otpust ... uslovi ... uslovnog otpusta ...

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa propisi od ukupno 403 pronadjena primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Poslovnik o radu komisije za uslovni otpust (BD)

Pravilnik o obrascu i sadržaju potvrde o izdržanoj kazni zatvora i potvrde o uslovnom otpustu (BiH)

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija (RS)

<lat>V</lat> - USLOVNI OTPUST I OTPUŠTANjE OSUENIH LICA

1. Uslovni otpust

Krivični zakon (BD)

Opoziv uslovnog otpusta

Krivični zakon (RS)

Opozivanje uslovnog otpusta

Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku (RS)

Uslovni otpust iz maloljetničkog zatvora

Odlučivanje o uslovnom otpustu

Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku (BD)

( Uslovni otpust )

Pravilnik o sadržaju bezbjednosno-tehničkog lista (RS)

(1) U Podnaslovu 10.3. Mogućnost opasnih reakcija navodi se da li supstanca ili smješa reaguje ili polimerizuje, otpuštajući višak pritiska ili toplote ili stvarajući druge opasne uslove , kada je to relevantno.

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija (RS)

... otpusnog odjeljenja, načina određivanja i realizacije programa postupanja, stanja bezbjednosti, primjenu disciplinskih mjera prema osuđenim licima, sprovođenje zdravstvenih i higijenskih mjera, stanja zakonitog i pravilnog postupanja sa osuđenim licima i licima kojima je uz kaznu zatvora izrečena i mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i obaveznog liječenja od zavisnosti, primjene uslovnog otpusta ... uslova ...

(2) Bjekstvom se smatra i svako samovoljno udaljenje iz Ustanove, nedolazak na vrijeme sa odobrenog korišćenja pogodnosti van Ustanove, nedolazak na vrijeme sa odobrenog prekida izdržavanja kazne, samovoljno udaljenje sa liječenja u zdravstvenoj ustanovi i nejavljanje u Ustanovu nakon opoziva uslovnog otpusta .

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

UTVRIVANjE DA JE BOLEST NASTUPILA POD USLOVIMA IZ ČLANA 3. ZAKONA O PRAVIMA BORACA I ČLANOVA NjIHOVIH PORODICA VRŠI SE SAMO NA OSNOVU MEDICINSKE DOKUMENTACIJE KOJA POTIČE IZ VREMENA SLUŽBE U ORUŽANIM SNAGAMA, ILI IZ PERIODA OD 90 DANA OD DANA OTPUŠTANjA IZ ORUŽANIH SNAGA.

...

Nisu ispunjeni zakonski osnovi iz člana 401. stav 1. tačka 1. ZKP za izricanje jedinstvene kazne zatvora po odredbama iz člana 48. i 49. KZ SFRJ kada je okrivljeni učinio novo krivično djelo u vrijeme trajanja uslovnog otpusta koji nije opozvan za ranije učinjeno krivično djelo.

...

Uslovni otpust može se opozvati samo presudom donesenom na glavnom pretresu povodom krivičnog djela izvršenog za vrijeme trajanja uslovnog otpusta .

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 4 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Prijedlog za uslovni otpust

Komisiji za uslovni otpust

Predmet: PRIJEDLOG ZA USLOVNI OTPUST

Na osnovu svega izloženog, molim Komisiju da mi odobri uslovni otpust .

hor003